Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 18.08.2021/Pykälä 111


 

 

Hyvinvointilautakunnan valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

 

Kunnanhallitus 09.08.2021 § 194   

 

 

 

Kunnan hallintosäännön 11 §:n mukaan hyvinvointilautakunnassa on 11 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakuntien puheenjohtajan, yhden varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valtuuston toimikaudeksi.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan "Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

- valitsee toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 hyvinvointilautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä
- nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valtuusto 18.08.2021 § 111     

1121/00.00.01.00/2021  

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto

- valitsee toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 hyvinvointilautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä

- nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita hyvinvointilautakunnan toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 seuraavasti:

 

Jäsen

Varajäsen

Pj Anna-Liisa Lyytinen, KESK

Johanna Aaltio-Hyvärinen, KEKS

vpj Heikki Heinonen, PS

Timo Niemi, PS

Iida Åfeldt, KESK

Helena Hyvämäki-Mäenpää, KESK

Sampo Karpo, KOK + RKP

Visa Tarikka, KOK + RKP

Jyrki Lihr, KOK + RKP

Yrjö Kivinen, KOK + RKP

Aulikki Markkanen, SDP

Kerttu Martinsaari, SDP

Minnamari Siitonen, SDP

Esa Sairanen, SDP

Maritta Kopsala, VIHR

Sinikka Koivuperä, VIHR

Ville Virolainen, VIHR

Mikko Hyypiö, VIHR

Antti Tuominen, PS

Teemu Rönnberg, PS

Ina Kuula, KD

Tuulikki Lahti, KD