Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.05.2021/Pykälä 146 

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valinta vuoden 2021 kuntavaaleja varten

 

Kunnanhallitus 08.03.2021 § 74   

 

 

 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13. päivänä kesäkuuta 2021. Vaaleissa noudatetaan vaalilain säännöksiä.

 

Kunnanhallituksen on vaalilain mukaan asetettava kutakin vaalia varten hyvissä ajoissa vaaliviranomaiset (äänestysalueiden vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta). Kunnan keskusvaalilautakunta on valittu valtuustokauden loppuun kestäväksi toimikaudeksi.

 

Vaalilautakuntaan kuuluu viisi henkilöä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme henkilöä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä kunnallisissa vaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita, erikseen sekä jäsenten että varajäsenten osalta. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Em. säännösten lisäksi tasa-arvolain vaatimukset 40 %:n edustuksesta tulee toteutua erikseen sekä jäsenten että varajäsenten osalta.

 

Kuntavaalien ehdokas ei voi olla kuntavaaleissa vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaalia varten on ryhmiltä pyydetty esitykset valittavista henkilöistä.

 

Esityslistan liitteenä on esitys vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin valittavista henkilöistä. Tasa-arvolain vaatimusten johdosta joiltain osin joudutaan poikkeamaan ryhmien esityksistä ja lisäksi ryhmiltä tulleita esityksiä jouduttaneen täydentämään sitoutumattomilla henkilöillä. Tasapainotus tehdään, kun listat on saatu täydennettyä.

 

Tekninen johtaja on 23.2.2021 tehnyt päätöksen vaalien ulkomainonnasta. Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 19.5.2021.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2021 kuntavaaleja varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan.

Kunnanhallitus oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta ja täydennetty kokoonpano tuodaan kunnanhallitukseen tiedoksi. Lisäksi hänet valtuutetaan toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet.

Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi teknisen johtajan 23.2.2021 tekemän päätöksen vaalien ulkomainonnasta.

 

Valmistelija

kunnan lakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Käsittely

Vaalien siirtymisen johdosta esittelyosaan tehtiin teknisenä korjauksena vaalipäivän muutos sekä muutos vaalien ulkomainonnan alkamispäivään.

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

Jakelu

vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet

 

 

 

Kunnanhallitus 03.05.2021 § 116   

 

 

Perustelut

 

 

Vaalilautakunnan ja -toimikunnan jäsenten ja varajäsenten nimeämisessä on tapahtunut henkilövaihdoksia. Lisäksi jäsenistöä on pyritty hankkimaan rekrytointi-ilmoituksin ja esimerkiksi vaalitoimikunnan jäsenistöä on tässä jouduttu täydentämään keskusvaalilautakunnan sihteerillä.

 

Mikäli vaalipäivänä näyttää siltä, että jokin vaalilautakunta ei olisi kokoonpanoltaan päätösvaltainen, äänestyksen turvaamiseksi kunnanhallituksen tulee oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakunnan varajäseninä.
 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2021 kuntavaaleja varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan.

Kunnanhallitus oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta ja täydennetty kokoonpano tuodaan kunnanhallitukseen tiedoksi.

Kunnanhallitus oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakunnan varajäseninä.

Lisäksi hänet valtuutetaan toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

kunnanlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi kunnanhallitus päätti täydentää vaalilautakuntia seuraavasti:
Klaukkala A varajäseneksi Luotola Juhani
Klaukkala B varajäseneksi Hyvärinen Tuula
Klaukkala D varajäseniksi Kiljunen Terhi ja Luotola Heli.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet

 

 

 

Kunnanhallitus 24.05.2021 § 146     

1401/00.00.00.00/2020  

 

 

Vaalilautakunnan ja -toimikunnan jäsenten ja varajäsenten nimeämisessä on tapahtunut henkilövaihdoksia. Lisäksi jäsenistöä on pyritty hankkimaan rekrytointi-ilmoituksin ja esimerkiksi vaalitoimikunnan jäsenistöä on tässä jouduttu täydentämään keskusvaalilautakunnan sihteerillä.

 

Mikäli vaalipäivänä näyttää siltä, että jokin vaalilautakunta ei olisi kokoonpanoltaan päätösvaltainen, äänestyksen turvaamiseksi kunnanhallituksen tulee oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakunnan varajäseninä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. valita vuoden 2021 kuntavaaleja varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan

2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta ja täydennetty kokoonpano tuodaan kunnanhallitukseen tiedoksi.

3. että kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakunnan varajäseninä.

4. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

kunnanlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi kunnanhallitus nimesi Kari Lehtovirran Perttulan vaalilautakunnan jäseneksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet