Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.05.2021/Pykälä 143


 

 

Konsernipalveluiden organisaation muuttaminen 1.6.2021 lukien

 

Kunnanhallitus 24.05.2021 § 143     

815/00.01.02.00/2021  

 

 

Konsernipalveluiden nykyisessä organisaatiossa on viisi tulosaluetta; elinvoima- ja kuntakehityspalvelut, viestintä- ja markkinointipalvelut, talouspalvelut, hallintopalvelut ja henkilöstöpalvelut. Lisäksi toimialaan kuuluu Aleksia-liikelaitos.

 

Konsernipalvelujen toimialalla on valmisteltu elinvoima - ja kuntakehityspalvelut -tulosalueen rakenteen ja toiminnan muuttamista. Muutoksen perusteena ja tavoitteena on keskittää strategiatyö sekä tiedolla johtamisen ja talouden toiminnot yhdelle tulosalueelle talouspalvelujen yhteyteen. Tulosalueen nimeksi tulisi talous- ja strategiapalvelut, muilta osin tulosalueen rakenne pysyisi ennallaan (talouspalvelut, ICT ja hankintapalvelut).

 

Henkilöstövaikutuksien osalta muutos tarkoittaisi sitä, että kuntakehityksen tulosyksikkö ja sen kaksi työntekijää siirtyisivät talouspalveluihin ja yksikön nimeksi tulisi strategiapalvelut. Yksikön esimiehenä toimisi talousjohtaja ja hänen virantoimitusvelvollisuutensa muuttuisi tältä osin. Talousjohtajan tehtävään sisältyy jatkossa strategiatyön johtaminen ja kehittäminen sekä strategiapalveluihin liittyvät esimiestehtävät erillisen tehtäväkuvan mukaisesti. Kehityspäällikön tehtävä muuttuu asiantuntijatehtäväksi ja hänen virantoimitusvelvollisuutensa muuttuisi uuden tehtäväkuvan mukaiseksi.

 

Elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen nimi muuttuisi elinvoimapalvelut -tulosalueeksi ja sen muodostaisivat jatkossa elinkeinopalvelut -tulosyksikkö ja työllisyyspalvelut -tulosyksikkö. Tulosalueen päälliköksi nimettäisiin elinkeinojohtaja siten, että nyt työsopimussuhteessa oleva elinkeinojohtaja siirtyisi tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi uuteen perustettavaan elinkeinojohtajan virkaan (hallintosääntö 42 ja 43 §) ja samalla ko. työsopimussuhteinen vakanssi lakkautetaan.

 

Esityksen vaikutuksia palvelussuhteisiin on käsitelty asianmukaisessa yhteistoimintamenettelyssä talousjohtajan, kehityspäällikön ja elinkeinojohtajan kanssa. Virantoimitusvelvollisuuden muutoksesta on viranhaltijalain 23 §:n mukaisesti kuultu talousjohtajaa ja kehityspäällikköä. Lisäksi esitystä organisaation muuttamisesta on käsitelty tulosalueiden henkilöstöinfoissa.

 

Muutokset tulisivat voimaan 1.6.2021 alkaen. Elinvoimalautakunnan esittelijätehtävien osalta mahdolliset hallintosäännön muutokset tulisivat voimaan 1.8.2021 alkaen ja siihen saakka esittelijävastuut jatkuisivat nykyisellään.

 

Hallintosäännön 2 § mukaan kunnanhallitus päättää toimialojen jakamisesta tulosalueisiin ja niiden tehtävistä. Lisäksi kunnanhallitus päättää tulosaluepäälliköiden virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta (hallintosääntö 42 § ja 48 §) ja perustaa ja lakkauttaa virat (37 §) sekä valitsee tulosaluepäälliköt (42 §).

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää, että

1) talouspalvelut -tulosalue muutetaan talous- ja strategiapalvelut -tulosalueeksi ja sen uusina tehtävinä ovat tiedolla johtaminen ja strategiapalvelut
3) talousjohtajan ja kehityspäällikön virantoimitusvelvollisuutta muutetaan edellä selostusosassa kuvatun mukaisesti
2) elinvoima- ja kuntakehityspalvelujen -tulosalue muutetaan elinvoimapalvelut -tulosalueeksi ja tulosalueen päällikkönä toimii elinkeinojohtaja
4) perustetaan elinkeinojohtajan virka, johon nimetään elinkeinojohtaja Marko Järvenpää ja lakkautetaan vastaava työsopimussuhteinen vakanssi. 

Muutokset tulevat voimaan 1.6.2021 lukien.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, puh. 040 317 4409

 

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

 

Jakelu

asianosaiset