Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 74 

 

Valtuustoaloite työllisyyskummitoiminnasta

 

Hyvinvointilautakunta 27.04.2021 § 33   

 

 

 

Valtuutettu Jenni Sandberg ja 38 muuta valtuutettua esittivät jättämässään valtuustoaloitteessaan, että Nurmijärvellä selvitetään nuorten 18-29-vuotaiden työllisyyskummitoiminnan edellytyksiä ja toiminnan käynnistämistä, mikäli selvitys tukee sitä. Valtuusto on palauttanut asian 11.12.2019 uudelleen valmisteluun.

 

Valtuuston 11.12.2019 § 96, asian käsittelyssä valtuutettu Jenni Sandberg esitti, että aloite palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että aloitteeseen vastataan tekemällä selvitys työllisyyskummitoiminnan edellytyksistä. Vastauksessaan Sandberg toivoo liitteeksi kyselyä (mitä on kysytty ja keneltä) ja koostetta vastauksista, joiden perusteella määritellään jatkotoimenpiteet, mikäli sellaisia tulee. Sami Virtanen kannatti valtuutettu Sandbergin esitystä. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteltavaksi. Valtuustoaloite sekä asian aikaisempi käsittely toimielimissä on liitteenä.

 

Selvitys työllisyyskummitoiminnan edellytyksistä

 

Nuorisopalvelut on lähettänyt kyselyn työllisyyskummitoiminnasta nurmijärveläisten yrittäjäjärjestöjen hallituksille sekä Nurmijärven vanhusneuvoston hallitukselle. Vanhusneuvoston kokouksen 29.3.2021 pöytäkirjanote asiaan liittyen on liitteenä.

 

Kyselyssä selvitettiin vastaajille työllisyyskummitoiminnan sisältöä ja toimintaa. Lisäksi kerrottiin kyselyn perusteena olevan tehty valtuustoaloite.

 

Kysymykseen löytyykö jäsenistöstänne kiinnostusta toimia nuorten mentoreina tuli seuraavan sisältöiset vastaukset:

Yrittäjäjärjestöt ilmaisivat kiinnostuksensa toimia mentorina ja jakavat mielellään infoa omissa kanavissaan. Tällä hetkellä järjestöjen hallituksen jäsenet eivät ole vielä eläköitymässä, joten kummiehdokkaita ei ollut heidän joukostaan mahdollista nimetä.

 

Vanhusneuvosto piti erittäin tärkeänä, että sukupolvien välistä yhteistyötä voidaan lisätä ja työllisyyskummitoiminta on yksi oiva tapa tähän tarkoitukseen. Työelämästä eläkkeelle siirtyneet omaavat kokemusta, tietoa ja taitoa, jota hyödyntämällä työelämää lähestyvät tai työelämästä omaa paikkaansa hakevat voivat saada apua valinnoissaan ja itsensä kehittämisessä.

Vanhusneuvosto ilmoitti lausunnossaan voivansa toimia työllisyyskummitoiminnassa välittäjänä nurmijärveläisille eläkeläisyhdistyksille ja niiden jäsenistölle.

 

Edellä esitetty selvitys tukee jo aiemman valmistelun yhteydessä esitetyn ohjausryhmän perustamista toiminnan suunnittelua ja toteutusta varten.

Ohjausryhmään kutsutaan kuntatoimijoiden ja toiminnasta kiinnostuneiden järjestöjen edustajien lisäksi TE-toimiston edustaja. Ryhmää täydennetään tarvittaessa esim. kokemusasiantuntijoilla.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimetään vastaava työpajaohjaaja.

 

Työllisyyskummitoiminnan asiakkaat tulisivat Nurmijärven Ohjaamon tai työllisyyspalveluiden ohjaamana. Asiakkuus ohjaaviin tahoihin säilyy koko mentoroinnin ajan. Mentorin rooli on täydentää olemassa olevia palveluita.

Nuorten heikentyneessä ja edelleen heikentyvässä työllisyystilanteessa on tärkeää löytää ja ottaa käyttöön kaikki mahdolliset keinot, jolla voidaan tukea nuoria työllistymisessä.

 

Keinovalikko tulee olla mahdollisimman monipuolinen, jotta siitä löytyy vaihtoehtoja eri tilanteessa oleville nuorille.

 

Nuorille työttömille suunnattuihin kohdennettuihin palveluihin ja toimiin tulee osoittaa määrärahoja ja henkilöstöresursseja tulevina vuosina lisää.   

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Hyvinvointilautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen     vastauksen valtuustoaloitteeseen työllisyyskummitoiminnasta.

 

Valmistelija

Nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen puh. 040 317 2060

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 17.05.2021 § 140   

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

Nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen puh. 040 317 2060

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valtuusto 26.05.2021 § 74     

557/00.02.00.02/2021  

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto päättää

- hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

- toteaa, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen.