Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 136

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen korona-ajan vaikutusten vuoksi

 

Kunnanhallitus 17.05.2021 § 136     

794/01.02.02.00/2021  

 

 

Koronaepidemia on vaikuttanut kunnan palveluihin ja henkilöstön työskentelyyn monin tavoin maaliskuusta 2020 alkaen. Epidemiasta johtuva pitkittynyt poikkeustilanne on nostanut esille kunnan palvelujen ja henkilöstön työpanoksen erityisen merkityksen ihmisten arjen sujumisessa. Korona-ajan vaikutukset ovat heijastuneet työhön kaikissa yksiköissä, vaikka vaikutukset ovat olleet hyvinkin erilaisia eri palveluissa.

 

Jatkuvat epidemiasta johtuvat toiminnan muutokset ovat vaatineet henkilöstöltä paljon joustavuutta ja voimavaroja. Tilanteen ennakoimattomuus, tartuntojen riskit ja perustehtävän jatkuvat häiriöt ovat lisänneet työn kuormittavuutta ja koetelleet henkilöstön työssä jaksamista. Erilaisten suositusten ja rajoitusten toimeenpano, samoin kuin palvelujen uudelleen käynnistäminen ja avaaminen ovat sujuneet kuitenkin kokonaisuutena arvioiden hyvin. Henkilöstö on huolehtinut perustehtävänsä ohella myös erinomaisesti sekä henkilöstön että asiakkaiden terveysturvallisuudesta.

 

Kunta työnantajana haluaa huomioida koko henkilöstön työpanoksen kuntalaisten palvelujen turvaajina poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kunnassa valmistellaan korona-exit -suunnitelmaa, jonka yhden osan muodostavat henkilöstöasiat. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön jaksamisen, palautumisen ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Johtoryhmät, esimiehet ja henkilöstön edustajat ovat käyneet keskusteluja työhyvinvoinnin tuen keinoista. Keskustelujen perusteella esitetään, että osana exit-suunnitelman henkilöstöasioita yhtenä osana tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kohdentamalla lisämäärärahaa 1) henkilökohtaista hyvinvointia edistäviin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä 2) työyhteisön yhteiseen virkistystoimintaan. 

 

1)                        Kunnan henkilöstön liikunta- ja kulttuurietuna on vuodesta 2020 ollut ePassi. Liikunta- ja kulttuurietuun ovat oikeutettuja kaikki kunnan palveluksessa olevat henkilöt, joiden palvelussuhde kestää vähintään puoli vuotta ja jotka eivät ole työ- tai virkavapaalla koko kalenterivuotta. Edun arvo työntekijälle on 70 euroa ja se on käytettävissä vuoden 2021 loppuun saakka. Henkilöstöpalveluiden tulosalue koordinoi etua.

 

Esityksenä on, että ePassin edun arvoa nostetaan vuodelle 2021 siten, että edun arvo on yhteensä 140 euroa. Liikunta- ja kulttuuriedun käyttöarvion perusteella lisämäärärahatarpeen arvioidaan olevan vuodelle 2021 105 000 euroa.

 

2)                        Työyhteisöjen yhteiseen työhyvinvointia edistävään tyhy- ja virkistystoimintaan voidaan käyttää vuosittain 60 euroa työntekijää kohden. Laskennallinen määräraha sisältyy kaikkien tulosalueiden talousarvioihin ja se budjetoidaan palvelujen ostoihin. Toimintaa voidaan järjestää lähtökohtaisesti joko yhtenä päivänä tai kahtena puolikkaana päivänä, mutta käytännössä tyhy- ja virkistystoimintaa järjestetään monin eri tavoin, koska järjestämisessä on huomioitava palvelujen luonne, jatkuvuus ja yksikön työjärjestelyt.

 

Esityksenä on, että työyhteisöjen yhteiseen tyhy- ja virkistystoimintaan voidaan käyttää 120 euroa työntekijää kohden vuonna 2021. Lisämäärärahan tarve on yhteensä 108 000 euroa, joka jakautuu toimialoille ja liikelaitoksiin henkilöstömäärän suhteessa seuraavasti: konsernipalvelut (3%) 3549 euroa , sivistys- ja hyvinvointitoimiala (77%) 82745 euroa, ympäristötoimiala )8%) 8635 euroa, Aleksia -liikelaitos (11%), 11711 euroa ja Nurmijärven Vesi -liikelaitos (1%) 1301 euroa.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. huomioida edellä selostusosassa kuvatuin perustein henkilöstön korona-ajan työpanoksen lisäämällä työhyvinvoinnin tukea vuoden 2021 aikana siten, että liikunta- ja kulttuuriedun arvo henkilöä kohden korotetaan 140 euroon sekä työyhteisöjen työhyvinvointia edistävän toiminnan määrärahaa korotetaan henkilöä kohden 120 euroon. 

2. hyväksyä henkilöstön työhyvinvoinnin tukeen yhteensä 213 000 euron lisämäärärahan kuluvalle vuodelle ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Lisämäärärahan liikunta- ja kulttuurietuun kohdistuva määräraha kohdistetaan konsernipalveluiden toimialalle kuuluvan henkilöstöpalvelujen tuloalueelle ja työyhteisöjen työhyvinvointia edistävä määräraha toimialoille ja liikelaitoksiin henkilöstömäärän suhteessa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, p. 040 317 4409

 

Käsittely

Virpi Räty ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1§ 4-kohta; palvelussuhde kuntaan) osallistua asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta.

 

Kirsi Lompolo liittyi kokoukseen Virpi Rädyn tilalle tämän pykälän ajaksi.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Virpi Räty poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 4-kohta; palvelussuhdejääviys) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana tässä asiassa toimi varapuheenjohtaja Tarja Salonen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa