Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 133

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan valmiussuunnitelma

 

Sivistyslautakunta 25.03.2021 § 28   

 

 

 

Valmiuslaki velvoittaa kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymiä valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistamaan tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

 

Kunnan varautumisen ja valmiussuunnittelun tavoitteena on turvallisen elinympäristön luominen, kunnan palvelutuotannon mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa olosuhteissa sekä häiriö- ja kriisitilanteiden hallinta.

 

Kunnan varautuminen tapahtuu laatimalla valmiussuunnitelmia, tekemällä etukäteisvalmisteluja, kouluttamalla henkilökuntaa ja harjoittelemalla mahdollisia uhkia, häiriötilanteita ja kriisejä varten. Tärkein funktio varautumisessa on valmiussuunnittelu, joka on normaalioloissa tapahtuvaa varautumisen suunnittelua. Valmiussuunnittelun tärkein tuotos on valmiussuunnitelma, jossa selvitetään erityistilanteiden, häiriötilojen ja poikkeusolojen vaikutukset kunnan tehtäviin ja toimintaan, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä toimenpiteet normaalioloihin palaamiseksi.

 

Kunnan valmiussuunnitelma jakautuu yleiseen osaan ja toimialakohtaisiin valmiussuunnitelmiin.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala on päivittänyt toimialan valmiussuunnitelman. Tällä hetkellä voimassa oleva sivistystoimen valmiussuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 12.12.2016.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan valmiussuunnitelmassa kuvataan, miten sivistys- ja hyvinvointitoimialalla turvataan toiminta erilaisissa olosuhteissa ja mitä toimenpiteitä tehdään normaalioloihin palaamiseksi. Valmiussuunnitelma käsittää toimialan tehtävien järjestämisen normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusolosuhteissa. Suunnitelmassa kuvataan myös, miten huomioidaan Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (valtioneuvoston periaatepäätös / 2.11.2017) linjaukset toiminnassa.  

 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia strategisia tehtäviä ovat:

.     koulutus- ja tutkimusjärjestelmän ylläpitäminen

.     osaamisen ylläpitäminen

.     kulttuuripalvelujen ylläpitäminen ja kulttuuriomaisuuden suojelu

.     hengellisen toiminnan edellytysten turvaaminen

.     nuorisotyön ja -toiminnan sekä liikunnan kansalaistoiminnan ylläpitäminen

 

Julkisuuslain 24.1 §:n 7 - 8- kohtien mukaan valmiussuunnitelma on salassa pidettävä ja vain viranomaiskäyttöön tarkoitettu.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön (16 §) mukaan kunnanhallitus päättää valmiussuunnitelmien hyväksymisestä.

 

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

 

Esitys 

Sivistyslautakunta hyväksyy lautakunnan alaisen toiminnan osalta sivistys- ja hyvinvointitoimialan valmiussuunnitelman liitteineen ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta oikeuttaa sivistysjohtajan lisäämään ja päivittämään operatiiviseen toimintaan liittyviä liitteitä tarpeen mukaan valmiussuunnitelmaan.

 

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

Hyvinvointilautakunta 30.03.2021 § 21     

 

 

 

Valmiuslaki velvoittaa kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymiä valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistamaan tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

 

Kunnan varautumisen ja valmiussuunnittelun tavoitteena on turvallisen elinympäristön luominen, kunnan palvelutuotannon mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa olosuhteissa sekä häiriö- ja kriisitilanteiden hallinta.

 

Kunnan varautuminen tapahtuu laatimalla valmiussuunnitelmia, tekemällä etukäteisvalmisteluja, kouluttamalla henkilökuntaa ja harjoittelemalla mahdollisia uhkia, häiriötilanteita ja kriisejä varten. Tärkein funktio varautumisessa on valmiussuunnittelu, joka on normaalioloissa tapahtuvaa varautumisen suunnittelua. Valmiussuunnittelun tärkein tuotos on valmiussuunnitelma, jossa selvitetään erityistilanteiden, häiriötilojen ja poikkeusolojen vaikutukset kunnan tehtäviin ja toimintaan, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä toimenpiteet normaalioloihin palaamiseksi.

 

Kunnan valmiussuunnitelma jakautuu yleiseen osaan ja toimialakohtaisiin valmiussuunnitelmiin.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala on päivittänyt toimialan valmiussuunnitelman. Tällä hetkellä voimassa oleva sivistystoimen valmiussuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 12.12.2016.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan valmiussuunnitelmassa kuvataan, miten sivistys- ja hyvinvointitoimialalla turvataan toiminta erilaisissa olosuhteissa ja mitä toimenpiteitä tehdään normaalioloihin palaamiseksi. Valmiussuunnitelma käsittää toimialan tehtävien järjestämisen normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusolosuhteissa. Suunnitelmassa kuvataan myös, miten huomioidaan Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (valtioneuvoston periaatepäätös / 2.11.2017) linjaukset toiminnassa. 

 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia strategisia tehtäviä ovat:

. koulutus- ja tutkimusjärjestelmän ylläpitäminen

. osaamisen ylläpitäminen

. kulttuuripalvelujen ylläpitäminen ja kulttuuriomaisuuden suojelu

. hengellisen toiminnan edellytysten turvaaminen

. nuorisotyön ja -toiminnan sekä liikunnan kansalaistoiminnan ylläpitäminen

 

Julkisuuslain 24.1 §:n 7 - 8 -kohtien mukaan valmiussuunnitelma on salassa pidettävä ja vain viranomaiskäyttöön tarkoitettu.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön (16 §) mukaan kunnanhallitus päättää valmiussuunnitelmien hyväksymisestä.

 

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

 

Esitys 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy lautakunnan alaisen toiminnan osalta sivistys- ja hyvinvointitoimialan valmiussuunnitelman liitteineen ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Hyvinvointilautakunta oikeuttaa sivistysjohtajan lisäämään ja päivittämään operatiiviseen toimintaan liittyviä liitteitä tarpeen mukaan valmiussuunnitelmaan.

 

 

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 17.05.2021 § 133     

409/09.04.00/2021  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointitoimialan valmiussuunnitelman.

Lisäksi se päättää oikeuttaa sivistysjohtajan lisäämään ja päivittämään operatiiviseen toimintaan liittyviä liitteitä tarpeen mukaan valmiussuunnitelmaan.

 

 

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

 

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa