Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 128

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021 ja talousarviomuutokset

 

Kunnanhallitus 17.05.2021 § 128     

697/02.02.00/2021  

 

Hallintosäännön 60 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

 

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt raportoivat toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021 annetaan valtuustolle toukokuussa. Osavuosikatsauksessa esitetään toteumatiedot käyttötaloudesta, investoinneista ja kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi osavuosikatsauksiin sisältyy päivitetty tilinpäätösennuste.

 

Kunnan hallintosäännön 61 §:n mukaan talousarvion muutosehdotukset esitellään pääsääntöisesti valtuustoon raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Maaliskuun loppuun mennessä kunnan talous on toteutunut talousarvion mukaisena. Palvelutuotannon nettomenojen toteuma on maaliskuun lopun tilanteessa ollut 55,6 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 24,6 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden palvelutuotannon nettomenot ovat toteutunet 3,3 milj. euroa korkeampana.

 

Tulorahoituksen osalta verotulot ovat toteutuneet talousarviota parempana verotulokertymän ollessa 57,7 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 28,6 prosenttia. Alkuvuoden suotuisaa verotulokertymää selittää erityisesti määräaikainen yhteisöveron jako-osuuden korotus sekä kunnallisverojen tilitysrytmin muuttuminen. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden verotulot ovat toteutunet 5,3 milj. euroa korkeampana. Valtionosuudet ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä talousarvion mukaisena kertymän ollessa 10,4 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 25,5 prosenttia.

 

Alkuvuoden suotuisista talouskehityksestä huolimatta kunnan tilinpäätösennuste näyttäytyy talousarviota heikompana. Alijäämän ennustetaan kuluvan vuoden osalta painuvan 5,7 milj. euroon, kun budjetoitu alijäämä kuluvalle vuodelle on ollut 3,7 milj. euroa. Heikentynyt alijäämäennuste selittyy erityisesti arvioidulla sosiaali- ja terveysmenojen nousulla sekä kunnan oman palvelutuotannon ennakoitua voimakkaalla menojen kasvulla. Kunnan oman tuotannon menojen kasvua selittää mm. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuksien, varhaiskasvatusten avustusten sekä väistö- ja lisätiloista aiheutuvien menojen nousu ennakkoarvioista. Palvelutuotannon nettomenojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittävän alkuperäisen talousarvion 8,1 milj. eurolla.

 

Verotulojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa nousevan 206,6 milj. euroon ylittäen alkuperäisen talousarvion 5,1 milj. eurolla. Valtionosuuksien ennakoidaan asettuvan 41,5 milj. euroon ylittäen alkuperäisen talousarvion 0,8 milj. eurolla.

 

Investointien tulorahoitusta kuvaavan vuosikatteen arvioidaan käyttötalousmenojen noususta johtuen heikentyvän tilinpäätösennusteessa noin 2,0 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta.

 

Investointien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vuosikatteen heikentymisen ei arvioida tässä vaiheessa johtavan lainanottotarpeen kasvuun, sillä kasvava rahoitusjäämä pystytään kattamaan kassavaroja supistamalla. Kunnan lainakantaennuste liikelaitokset huomioiden on 232,2 milj. euroa. Tällöin lainakanta kasvaisi edellisvuodesta 25,5 milj. euroa.

 

Tarkemmat tiedot kuluvan vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta on esitetty liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa. Tässä vaiheessa tilinpäätösennusteeseen liittyy koronasta johtuen epävarmuutta, minkä perusteella osa ennakoiduista talousarviomuutostarpeista tuodaan valtuuston käsittelyyn vasta kesäkuun osavuosikatsauksessa. Tässä vaiheessa esitetään seuraavat talousarviomuutokset:

 

 

A)     Esitettävät muutokset käyttötalousosaan

 

  1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahoista esitetään vähennettävän 150 000 euroa ja vastaava osuus siirrettävän elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden määrärahoihin. Määrärahasiirto koskee kunnan ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän välistä tehtäväjaon muutosta palkkatukityöllistämisessä.
  2. Konsernipalveluihin esitetään Rajamäen Uimahalli Oy:n toimintatukeen 353 000 euron lisämäärärahaa vallitsevasta koronatilanteesta johtuen. Lisämäärärahalla tasataan koronan aiheuttamia liiketoiminnan tappioita, joita ei pystytä yhtiön toiminnan sopeutusten kautta kattamaan.
  3. Koulutuspalveluihin esitetään 78 500 euron lisämäärärahaa vuodelle 2021 kuuden henkilökohtaisen koulunkäynnin ohjaajan palkkaamiseen Kivenpuiston kouluun lukuvuodeksi 2021-2022.
  4. Koronan jälkihoitoa varten varhaiskasvatuspalveluihin esitetään 55 300 euron lisämäärärahaa neljän määräaikaisen varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajan palkkaamista varten ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022.
  5. Koronan jälkihoitoa varten nuorisopalveluihin esitetään 25 000 euron lisämäärärahaa kahden määräaikaisen koulunuorisotyöntekijän palkkaamista varten ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022.
  6. Koronan jälkihoitoa varten hyvinvointipalveluihin esitetään 22 000 euron lisämäärärahaa psykososiaalisen tuen erityisohjaajan palkkaamista varten ajalle 1.7.2021 - 31.7.2022.
  7. Tilakeskuksen vuokratuottoja esitetään vähennettävän 300 000 euroa ja määrärahoja lisättävän 700 000 euroa.

 

 

B)      Esitettävät muutokset investointiosaan

 

  1. Maaniitun koulun peruskorjaukseen liittyvään kalustomäärärahaan esitetään 60 000 euron lisämäärärahaa. Peruskorjaus valmistui loppuvuodesta 2020, eikä kaikkea tarvittavaa kalustoa ehditty hankkia loppuvuoden aikana.
  2. Metsolan päiväkotiin esitetään 20 000 euron lisämäärärahaa uudisrakennukseen liittyvään kalustomäärärahaan. Päiväkoti valmistui loppuvuodesta 2020, eikä kaikkea tarvittavaa kalustoa ehditty hankkia loppuvuoden aikana.             

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys  

Kunnanhallitus:

1. merkitsee Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2021 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan lautakuntien esitysten mukaisesti edellä selostusosassa, kohdissa A-B, esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

 Talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

 Taloussuunnittelupäällikkö Erno Kontio, puh. 040 317 2071

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. Lisäksi valtuutettiin talousjohtaja tekemään osavuosikatsaukseen vähäiset tekniset korjaukset.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa