Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 105

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Valtuuston ponsi 24.3.2021 / jatkotoimenpiteet

 

Kunnanhallitus 12.04.2021 § 105     

527/00.02.00.02/2021  

 

 

Valtuuston kokouksessa 24.3.2021 hyväksyttiin kuntalais- ja valtuustoaloitteiden käsittelyn yhteydessä seuraava ponsi: "Kunnanhallitus selvittää, miten aloitemenettelyä voitaisiin kehittää ja aloitteiden käsittelyä nopeuttaa".

 

Sekä valtuusto- että kuntalaisaloitteiden käsittelyprosessit on käyty läpi kevään 2021 aikana ja molemmissa prosesseissa on havaittu kehittämistarvetta. Aloitteiden käsittelystä on laadittu prosessikuvaukset, joissa on ohjeistettu kuntalais- ja valtuustoaloitteiden uudet käsittelyprosessit sekä kuvattu aloitteiden tiedoksiannot valtuustolle.

 

Valtuustoaloitteiden käsittelyprosessista on poistettu kunnanhallituksen toteuttama valtuustoaloitteiden ohjaus valmisteluun, mikä lyhentää aloitteen käsittelyaikaa. Valtuustoaloitteet käsitellään johtoryhmässä heti valtuuston kokouksen jälkeen ja ohjataan suoraan viranhaltijatyönä oikealle toimialalle valmisteltavaksi. Kuntalaisaloitteiden osalta käsittelyprosessia ei ole ollut aiemmin laadittuna. Kuntalaisaloitteiden osalta keskeinen ongelma on, että kunnan asianhallintajärjestelmä ei ole ajan tasalla aiempien vuosien kuntalaisaloitteiden osalta. Kevään 2021 aikana on kartoitettu kuntalaisaloitteiden käsittelytilanne valtuustokauden alusta eli 1.6.2017 alkaen. Kuntalaisaloitteille on laadittu kunnan sisäinen käsittelyprosessi ja toimialat ohjeistetaan toimimaan prosessin mukaisesti.

 

Hyvä hallinto edellyttää aloitteiden käsittelyä kohtuullisessa ajassa. Aloiteprosessien tarkastelun yhteydessä on todettu, että Nurmijärven kunnassa aloitteiden käsittelyaika on joidenkin aloitteiden osalta kohtuuttoman pitkä. Aloitteiden käsittely on kestänyt useita vuosia ja tällä hetkellä vanhin käsittelemätön valtuustoaloite on vuodelta 2016 ja käsittelemättömiä kuntalaisaloitteita on koko valtuustokauden ajalta.

 

Aloitteiden käsittely sitoo kunnan resursseja sekä työajallisesti että taloudellisesti. Aloitteiden käsittely tapahtuu normaalien virkatehtävien ohessa ja käytännössä aloitteiden käsittely vaatii priorisointia suhteessa viranhaltijoiden muihin työtehtäviin. Merkittävä osa valtuusto- ja kuntalaisaloitteista kohdistuu ympäristötoimialalle, missä aloitteiden käsittely on viivästynyt muun muassa ympäristötoimialan resurssiongelmien vuoksi. Ympäristötoimialalla henkilöstön rekrytointivaikeudet ovat jatkuneet usean vuoden ajan, ja resurssivaje on vaikeuttanut palvelutuotantoa kaikilla tulosalueilla.

 

Kuntalaissa edellytetään, että aloitteiden käsittelystä on määräykset kunnan hallintosäännössä. Hallintosäännön päivityksen yhteydessä keväällä 2021 käydään läpi myös aloitteiden käsittelyä koskevat määräykset. Keskeisin ongelma aloitteiden käsittelyssä ovat kohtuuttoman pitkät käsittelyajat. Aloitteiden valmisteluprosessia on nopeutettava ja aloitteiden käsittelyyn kuluvaa aikaa on pyrittävä lyhentämään. Aloitteiden käsittelyn nopeuttaminen edellyttää kunnan sisäisessä työskentelyssä aloitteiden valmistelutilanteen säännöllistä seurantaa johtoryhmissä ja käsittelyaikataulujen asettamista. Tavoitteellisena käsittelyaikana voidaan pitää aloitteen käsittelyä 12 kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy edellä selostusosassa annetun vastauksen ponnesta aiheutuviksi toimenpiteiksi.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa