Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Lausunto käräjäoikeudelle kuntien lautamiesmääristä

 

Kunnanhallitus 12.04.2021 § 104     

513/00.04.03/2021  

 

 

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on 1.4.2021 päivätyllä lausuntopyynnöllä pyytänyt kunnan lausuntoa käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä. 1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi.

 

Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa.

 

Tuomioistuinvirasto on pyytänyt käräjäoikeuksia arvioimaan lautamiestarpeen kokonaismäärän kunkin tuomiopiiriin kuuluvan kunnan osalta. Tuomioistuinvirasto on pyytänyt, että ennen Tuomioistuinvirastolle tehtävää esitystä käräjäoikeudet varaisivat tuomiopiiriinsä kuuluville kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen kunnasta valittavien lautamiesten lukumäärän osalta. Tässä tarkoituksessa käräjäoikeus varaa kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen asiassa.

 

Lautamiesten lukumäärä on vahvistettu viimeksi oikeusministeriön päätöksellä 28.4.2017. Tuolloin Itä-Uudellamaalla on vielä toiminut neljä käräjäoikeutta: Porvoossa sijainnut Itä-Uudenmaan käräjäoikeus, Järvenpäässä sijainnut Tuusulan käräjäoikeus, Hyvinkään käräjäoikeus ja Vantaan käräjäoikeus. Nämä käräjäoikeudet ovat käräjäoikeuksien verkostouudistuksessa 1.1.2019 yhdistetty nykyiseksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Vuonna 2017 tuolloiseen Hyvinkään käräjäoikeuteen on valittu kuusi (6) lautamiestä Nurmijärveltä.

 

Lautamiesten lukumäärää arvioitaessa tulee ottaa huomioon lautamieskokoonpanossa ratkaistavien asioiden määrän kehittyminen. Lautamieskokoonpanossa ratkaistavien asioiden määrä on laskenut jonkin verran nykyisten lautamiesten toimikauden aikana.

 

Nurmijärven kunnan osalta käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärää on vähennetty vuonna 2017 kahdeksasta (8) lautamiehestä kuuteen (6) lautamieheen. Huomioiden kunnan väkiluvun kasvu ja sen vaikutukset käräjäoikeudessa käsiteltävien asioiden määrään sekä vuonna 2017 toteutettu lautamiesten määrän vähentäminen, lautamiesten määrä on perusteltua säilyttää ennallaan.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelle, että Nurmijärven kunnan nykyistä lautamiesmäärää (6) pidetään sopivana.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

Jakelu

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa