Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 101

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Henkilöstökertomus 2020

 

 

Henkilöstökertomus vuodelta 2020

 

Kunnanhallitus 12.04.2021 § 101     

523/01.00.02/2021  

 

 

Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on kuvata henkilöstövoimavarojen ja henkilöstöasioiden kehitystä ja tunnuslukuja vuonna 2020 kunnan tilinpäätöstä ja toimintakertomusta täydentäen. Henkilöstöraportointi perustuu Prima -palkkajärjestelmän ja Kuntax Kuntarin raportteihin.

 

 

Koronaepidemian mittavat henkilöstövaikutukset

 

Koronaepidemia vaikutti käytännössä lähes kaikkeen kunnan toiminnassa vuonna 2020. Epidemiasta muodostui pitkittynyt poikkeustilanne, joka nosti esille kunnan palvelujen ja henkilöstön osaamisen erityisen merkityksen ihmisten arjen sujumisessa. Turvallisuusjärjestelyjen ohella erilaiset ja toistuvat muutokset palveluissa vaativat koko henkilöstöltä paljon joustavuutta ja voimavaroja. Tilanteen ennakoimattomuus, tartuntojen riskit ja perustehtävän jatkuvat häiriöt lisäsivät työn kuormittavuutta ja koettelivat henkilöstön jaksamista. Toisaalta uusi tilanne mahdollisti ja nopeutti uusien käytäntöjen oppimista ja työkalujen käyttöä. Erilaisten suositusten, ohjeiden ja rajoitusten toimeenpano sekä toimintojen uudelleen käynnistäminen sujuivat kokonaisuutena hyvässä yhteistyössä. Työntekijät huolehtivat perustehtävänsä ohella erinomaisesti sekä henkilöstön että asiakkaiden terveysturvallisuudesta, minkä tuloksena työssään altistuneiden tai sairastuneiden määrä jäi varsin pieneksi. Poikkeustilanteen henkilöstövaikutuksia jouduttiin käsittelemään keväällä myös yhteistoimintaneuvotteluissa, joiden tuloksena jatkettiin erilaisia työjärjestelyjä lomautusten sijaan.

 

Etätyö yleistyi hallinto- ja asiantuntijatehtävissä ja syksyllä etätyöhön laadittiin uudet ohjeet myös epidemian jälkeiseen aikaan. Erityisesti kevätkaudella rekrytointi hidastui ja sijaisia palkattiin tavallista vähemmän, mutta syyskaudella määräaikaista lisähenkilöstöä palkattiin valtion koronatuella lasten ja nuorten palveluihin. Henkilöstön poissaolojen kokonaismäärä laski jonkin verran edelliseen vuoteen nähden, vaikka esimerkiksi suositusten mukaisesti pientenkin oireiden vuoksi jäätiin pois töistä. Myös koulutuspäivien, matkakorvausten ja työtapaturmien määrä laski selvästi edelliseen vuoteen nähden. Vapaaehtoisia palkattomia vapaita säästötarkoituksessa pidettiin kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen nähden eli yhteensä lähes 3 100 päivää, mikä laskennallisena säästönä palkkakuluissa on noin 310 000 euroa.

 

 

Uusi henkilöstöohjelma eli Ilmiöntekijöiden käsikirja

 

Uusi henkilöstöohjelma vuosille 2020-2021 eli Ilmiöntekijöiden käsikirja hyväksyttiin maaliskuussa (kunnanhallitus 16.3.2020, § 56). Käsikirja ohjaa henkilöstötyötä ja johtamista sekä kertoo organisaatiolle henkilöstöasioiden kehittymisen suunnan. Ohjelma sisältää kolme pääteemaa - Ylpeitä ammattilaisia, Osallistuva ja oppiva työyhteisö sekä Uudistuva johtaminen.

 

 

Henkilöstömäärä ja -menot

 

Kunnan henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2020 edelliseen vuoteen nähden 15:lla eli 0,8 %. Kunnan palveluksessa 31.12.2020 tilanteessa oli yhtensä 1 748 henkilöä, joista vakituisessa palvelussuhteessa oli 1 328 ja määräaikaisissa 420 henkilöä. Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 1680 (HTV=kaikki palveluksessaolopäivät). Tässä tilinpäätöksessä, toimintakertomuksessa ja henkilöstökertomuksessa on korjattu HTV-luvut vuodelta 2020 raportoinnissa havaitun virheen vuoksi.

 

Vakinaisia palvelussuhteita päättyi vuoden aikana yhteensä 136, joista vanhuuseläkkeen vuoksi 20. Lähtövaihtuvuus oli 10 % eli samalla tasolla kuin 2019.

 

Henkilöstömenot pysyivät lähes vuoden 2020 tasolla. Palkkoja maksettiin 60,91 M€ (sivukulut 14,93 M€). Palkkoihin sisältyy yleiskorotukset 1.8.2020 lukien.

 

Työkykyjohtamisen tunnuslukuja

 

Vuonna 2020 sairauspoissaolojen määrä henkilöä kohden oli 15,9 kalenteripäivää (v. 2019: 16,3 pv). Sairauspoissaolopäivistä noin puolet kertyi yli 7 päivää kestäneistä poissaoloista. Koronaepidemia ei vaikuttanut sairauspoissaolojen kokonaismäärään merkittävästi, vaikka jonkin verran lyhyiden poissaolojen määrä nousi.

 

Työterveyshuollon laajat palvelut ovat merkittävä investointi henkilöstön työhyvinvointiin. Työterveyshuollon palvelujen kustannuksia vuonna 2020 kertyi 870 650, mikä on noin 130 000 € vähemmän kuin vuonna 2019. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset (ilman Kela-korvausta) työntekijää kohden olivat 498 €. Kustannuksista 50,4 % oli ennaltaehkäiseviä palveluja ja 49,5 % sairaanhoidon palveluja.

 

Henkilöstökertomus vuodelta 2020 on liitteenä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2020 ja esittää edelleen sen hyväksymistä valtuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä sekä valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään asiakirjaan tarvittavat teknisluontoiset korjaukset.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, p. 040 317 4409.

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Asian käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 18.15-18.25.

 

Jakelu

henkilöstöjohtaja

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa