Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Äänestyspaikkojen määrääminen vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten

 

Keskusvaalilautakunta 11.01.2021 § 1   

 

 

 

Oikeusministeriö on toimittanut kunnanhallituksille 1.10.2020 ohjeet vuonna 2021 toimitettavia vaaleja varten. Ohjeet koskevat mm. äänestyspaikkojen määräämistä, vaalimateriaalin tilaamista ja vaalitietojärjestelmien käyttöä.

 

Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.-13.4.2021  ja ulkomailla 7.-10.4.2021

 

Kunnanhallitus päättää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Kunnanhallitus päättää myös vaalipäivän äänestyspaikoista. Nämä päätökset tulee tehdä hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään perjantaihin 29.1.2021 klo 12 mennessä.

 

Ohjeiden mukaan äänestyspaikkojen tulee olla esteettömiä ja vammaisten käyttämille kulkuvälineille on pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Äänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten ja että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän.

 

Keskusvaalilautakunta on selvittänyt vaihtoehtoisia äänestystiloja. Katselmuksessa on huomioitu koronaepidemian aiheuttamat vaatimukset tilojen väljyyttä koskien sekä esteettömyyttä koskevat vaatimukset. Katselmuksen perusteella Klaukkalaan lisätään Monikko ennakkoäänestyspaikaksi.

 

Kirkonkylän ennakkoäänestyspaikaksi aiemman pääkirjaston tilalle tulee Heikkarin palvelutalo ja Rajamäen ennakkoäänestyspaikaksi aiemman Rajamäen kirjaston tilalle TTS:n tilat Kiljavantiellä.

 

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat sekä laitosäänestyspaikat säilyvät ennallaan.

 

Vaalilain mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Lisäksi laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten tulee asettaa vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Nurmijärvellä vaalitoimikunta on vastannut myös kotiäänestyksen toimittamisesta.

 

Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on, mahdollisuuksien mukaan, edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2017) kuntavaaleissa. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas.

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

 

 

Esitys 

Keskusvaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että

1. yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi määrätään Heikkarin palvelutalo, Työtehoseuran tilat Rajamäellä, Tello -sali (Klaukkalan kirjaston alakerta) ja Monikko -sali.

2. varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat säilyvät ennallaan.

3. laitosäänestyspaikoiksi määrätään Kiljavan sairaala, terveyskeskuksen osastot ja pitkäaikaisosastot sekä seuraavat ympärivuorokautiset asumispalveluyksiköt: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit sekä Pengerkosken hoitokoti

4. merkitään tiedoksi, että kunnanhallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamiseksi siten, että ryhmien esitykset saadaan niin, että vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta voidaan nimetä helmikuussa.

 

Valmistelija

kunnanlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että

1. yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi määrätään Heikkarin palvelutalo, Artturi-Sali ensisijaisena vaihtoehtona Rajamäellä ja toissijaisena vaihtoehtona Työtehoseuran tilat Rajamäellä, Tello -sali (Klaukkalan kirjaston alakerta) ja Monikko -sali.

2. varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat säilyvät ennallaan.

3. laitosäänestyspaikoiksi määrätään Kiljavan sairaala, terveyskeskuksen osastot ja pitkäaikaisosastot sekä seuraavat ympärivuorokautiset asumispalveluyksiköt: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit, Pengerkosken hoitokoti sekä Rajamäen Attendo.

4. merkitään tiedoksi, että kunnanhallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamiseksi siten, että ryhmien esitykset saadaan niin, että vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta voidaan nimetä helmikuussa.

5. kunnanhallitus valtuuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin tekemään päätökset tarvittavista muutoksista ennakkoäänestyspaikkoihin ja / tai uusista ennakkoäänestyspaikoista.

6. keskusvaalilautakunta päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

 

 

Kunnanhallitus 18.01.2021 § 21   

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää keskusvaalilautakunnan esityksen mukaisesti, että

1. yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi määrätään Heikkarin palvelutalo, Artturi-Sali ensisijaisena vaihtoehtona Rajamäellä ja toissijaisena vaihtoehtona Työtehoseuran tilat Rajamäellä, Tello -sali (Klaukkalan kirjaston alakerta) ja Monikko -sali.

2. varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat säilyvät ennallaan.

3. laitosäänestyspaikoiksi määrätään Kiljavan sairaala, terveyskeskuksen osastot ja pitkäaikaisosastot sekä seuraavat ympärivuorokautiset asumispalveluyksiköt: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit, Pengerkosken hoitokoti sekä Rajamäen Attendo.

4. merkitään tiedoksi, että kunnanhallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamiseksi siten, että ryhmien esitykset saadaan niin, että vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta voidaan nimetä helmikuussa.

5. se valtuuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin tekemään päätökset tarvittavista muutoksista ennakkoäänestyspaikkoihin ja / tai uusista ennakkoäänestyspaikoista.

6. se tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

 

 

Valmistelija

kunnanlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

 

Käsittely

Juha Peltonen esitti, että Kirkonkylän ennakkoäänestyspaikaksi tulee pääkirjasto Heikkarin palvelutalon sijasta. Puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen kannattamattomana.

 

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

Kunnanhallitus 29.03.2021 § 95   

 

 

  

Nopeasti pahentuneen koronatilanteen vuoksi kuntavaalit siirtyvät. Uusi vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestysajanjakso kotimaassa tulee olemaan kaksi viikkoa ajalla 26.5.-8.6.2021. Uuden aikataulun mukaisesti tiedot äänestyspaikkarekisterissä tulee olla kirjattuna 8.4.2021 klo 12 mennessä.

Kunnanhallituksen aikaisempi päätös (18.1.2021 § 21) säilyy ennallaan koskien laitosäänestyspaikkoja. Ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen osalta tehdään tämän päätöksen liitteessä olevat muutokset. Lisäksi vaalibussin kiertämistä koskeva aikataulu on sovittu oppilaitosten kanssa uudelleen.

Uutena ennakkoäänestyspaikkana tulee ulkoäänestyksen mahdollistava äänestyspaikka Krannilan urheilupuiston alueella. Äänestyspaikkana hyödynnetään paikalla olevaa pukusuojarakennusta, jonka katosta laajennetaan ulospäin niin, että se muodostaa tilavan ulkotiloissa tapahtuvan, kuitenkin suojaisen äänestyspaikan. Paikalle on järjestymässä nopeammat tietoliikenneyhteydet sähköisen vaaliluettelon sujuvaksi käyttämiseksi.


Lisäksi varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkaan on tehty yksi liitteessä kuvattu muutos, nimittäin Urheilupuiston koulun remontin vuoksi äänestyspaikka siirretään Monitoimitalo Monikkoon.


Kunnanhallitus on valtuuttanut keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin tekemään päätökset tarvittavista muutoksista ennakkoäänestyspaikkoihin ja / tai uusista ennakkoäänestyspaikoista.  Koska oikeusministeriö on suositellut uuden päätöksen tekemistä vaalit siirtävään lainmuutokseen liittyen ja päätöksessä on uusi ulkoäänestyksen mahdollistava ennakkoäänestyspaikka, päätös on tärkeää tuoda kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esityksen mukaisesti, että

1. yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi määrätään tämän päätöksen liitteessä yksilöidyt K-Supermarket Kirkonkylä, Artturi-Sali Rajamäellä, Tello -sali (Klaukkalan kirjaston alakerta) ja Monitoimitalon Monikon aulatilat sekä ulkoäänestyspaikkana Krannilan urheilupuisto.

2. varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoiksi määrätään tämän päätöksen liitteenä olevat äänestyspaikat.

3. laitosäänestyspaikoiksi määrätään Kiljavan sairaala, terveyskeskuksen osastot ja pitkäaikaisosastot sekä seuraavat ympärivuorokautiset asumispalveluyksiköt: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit, Pengerkosken hoitokoti sekä Rajamäen Attendo.

4.  se valtuuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin tekemään päätökset tarvittavista muutoksista ennakkoäänestyspaikkoihin, ennakkoäänestyksen kellonaikoihin ja / tai päätökset uusista ennakkoäänestyspaikoista.

5. se tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

kunnanlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 12.04.2021 § 109     

1401/00.00.00.00/2020  

 

 

29.3.2021 pidetyn kokouksen jälkeen ennakkoäänestyspaikka kirjastoauto Oivan reitti on varmistunut ja täydentynyt. Se kiertää paitsi liitteessä mainitut oppilaitokset 4.6.2021, myös kirjastoauton normaalireittiä mukaillen liitteessä mainitut pysäkit 7.-8.6.2021.

 

Reittiä on aikataulusyistä pitänyt yksinkertaistaa jättämällä esimerkiksi päiväkotien ja koulujen pysäkkejä pois. Tarkoituksena on ollut, että vaalibussi kiertäisi Nurmijärven kyliä ja hieman syrjäisempiä paikkoja äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi.

 

Tavoitteena on myös saada kokemusta seuraavia vaaleja varten siitä, miten tällainen liikkuva äänestyspaikka palvelee kuntalaisia. Aikatauluun ei voida tehdä varaumia ja muutoksia, koska tiedot ilmoitetaan OM:n äänestyspaikkarekisteriin ja siitä tiedot painatetaan äänestyskortteihin. Kunnanhallitus vahvistaa paikat vaalilain 9 §:n nojalla.

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä uudeksi ennakkoäänestyspaikaksi 29.3.2021 päätettyjen äänestyspaikkojen lisäksi kirjastoauto Oivan päätöksen liitteessä kerrottuine pysäkkeineen;

2.tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

kunnanlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa