Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

 

Kunnanhallitus 12.04.2021 § 107  

    

 

 

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 27 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jolle asiaa ole ilmoitettu otettavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, käsitellään asia

kunnanhallituksessa.

 

Hallintosäännön 29 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Lautakuntien alaisten viranomaisten päätöksistä ilmoitetaan ao. lautakunnalle.

 

8.4.2021 mennessä ovat valmistuneet seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:

 

- elinvoimalautakunta 3.3.2021

-  elinvoimalautakunta 30.3.2021

-           sivistyslautakunta 25.3.2021

 

Kunnanjohtaja

-          25.3.2021 § 5 OVTESn järjestelyerän 0,8 % jako 1.4.2021 lukien

-          29.3.2021 § 6 Teknisten sopimuksen järjestelyerän 0,8 %n jako 1.4.2021 lukien

 

Konsernipalvelut/

Hankintapäällikkö

-          26.3.2021 § 6 Liittyminen Kuntien Tiera Oyn Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän kokonaispalvelun hankintaan liittyvään muutossopimukseen

-          26.3.2021 § 7 Keskeytetty Työnohjauspalvelun hankinta

 

Hallintojohtaja

-          1.4.2021 § 1 Sopimus henkilötietojen käsittelystä ja rekisterinpidosta Nurmijärven kunnan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välillä

 

Talousjohtaja

-          8.4.2021 § 2 Toimitilojen elinkaarihankkeiden valmistelun ja kilpailuttamisen asiantuntijapalveluiden hankinta

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitetyt lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Valmistelija

Hallinnon asiantuntija Outi Kylväjä, puh. 040 317 2009

 

Käsittely

Juha Hyvämäki ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1§ 3-kohta; intressijäävi, rajanaapuri) osallistua asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta.

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Juha Hyvämäki poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1§ 3-kohta; intressijäävi, rajanaapuri) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa