Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 24.03.2021/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Keskeneräiset valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 31.12.2020

 

Kunnanhallitus 08.03.2021 § 71   

 

 

 

Kunnan hallintosäännön 118 §:n mukaan valtuuston kokouskutsussa käsiteltyjen asioiden jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

 

Hallintosäännön 118 §:ssä todetaan, että kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Vuoden 2020 aikana valtuusto on käsitellyt loppuun 15 valtuustoaloitetta. Keskeneräisiä valtuustoaloitteita 31.12.2020 tilanteessa on eri vuosilta seuraavasti:

 

2020: 19 kpl
2019: 9 kpl

2018: 6 kpl

2017: 1 kpl

2016: 1 kpl

 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 145-147 §:ssä määrätään kuntalaisaloitteiden käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista. Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

 

Kuntalaisaloitteet on kerätty valtuustokauden alusta eli 1.6.2017 alkaen. Jatkossa kaikki kuntalaisaloitteet, myös muut kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvat, tuodaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä tiedoksi valtuustolle. Vuoden 2020 lopussa keskeneräisiä kuntalaisaloitteita on eri vuosilta seuraavasti:

 

2020: 23 kpl

2019: 7 kpl

2018: 7 kpl

2017: 2 kpl

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä loppuun käsitellyt ja keskeneräiset kuntalaisaloitteet.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

Valtuusto 24.03.2021 § 29     

345/00.02.00.02/2021  

 

 

Esitys 

Valtuusto merkitsee tiedoksi keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä loppuun käsitellyt ja keskeneräiset kuntalaisaloitteet.

 

Käsittely

 

Harri Lepolahti esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana päätökseen liitettäväksi seuraavan ponsiesityksen "Kunnanhallitus selvittää, miten aloitemenettelyä voitaisiin kehittää ja aloitteiden käsittelyä nopeuttaa".

 

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä ponsiesitystä, joten ponsi

liitettiin yksimielisesti kunnanvaltuuston päätökseen.

 

Päätös 

Valtuusto merkitsi tiedoksi keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä loppuun käsitellyt ja keskeneräiset kuntalaisaloitteet.

Päätökseen liitettiin yksimielisesti seuraava ponsi "Kunnanhallitus selvittää, miten aloitemenettelyä voitaisiin kehittää ja aloitteiden käsittelyä nopeuttaa".

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa