Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.03.2021/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Edunvalvontasuunnitelma

 

Kunnanhallitus 08.03.2021 § 66     

354/00.01.02.00/2021  

 

 

Nurmijärven kunnan rooli edunvalvonnassa korostuu muuttuvassa elinympäristössä. Suurempi osa julkisista palveluista on muun kuin kunnan itsensä tuottamia. Merkittävimpänä on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntayhtymässä. Tämän lisäksi mm. toisen asteen koulutuksesta kunta tuottaa vain osan itse. Kunnan elinvoiman kannalta merkittäviä päätöksiä tehdään toisaalta yhteistyössä ja valtiolla on merkittävä rooli päätöksenteossa. Elinvoimainvestoinneissa korostuvat etenkin julkiset infrahankkeet, joiden valmistelu saattaa kestää pitkäänkin.

 

Nurmijärven kunnan edunvalvontasuunnitelmassa on lähdetty siitä, että listalle on valittu kohteet, jotka ovat kunnan ja kuntalaisten kannalta merkittäviä. Edunvalvonnalla ymmärretään vaikuttamista päätöksentekoon kohteissa, jotka eivät ole suoraan kunnan päätäntävallassa. Tämän takia kunnan tytäryhtiöt eivät esimerkiksi kuulu edunvalvonnan piriin. Yksityisiin yrityksiin liittyvät hankkeet on myös rajattu pois muun muassa sen vuoksi, että ne ovat usein luottamuksellisia.

 

Edunvalvontasuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet kunnan asiantuntijat ja suunnitelmaa on käsitelty niin kunnan johtoryhmässä kuin eri toimialojen johtoryhmässä. Edunvalvontakohteita on tunnistettu neljästä eri aihealueesta. Nämä ovat liikennehankkeet, rakennuskulttuurikohteet, julkiset, mutta ei kunnan tuottamat palvelut ja lainsäädäntö. Liikennehankkeista tärkeimpänä kehittämiskohteena nähdään joukkoliikenteen kehittämiseen tähtäävät hankkeet. Rakennuskulttuurikohteet keskittyvät etenkin Sääksjärven ympärille ja alueelle kannattaisikin laatia laajempi master plan alueen kehittämiseksi. Julkisista palveluista merkittävimmiksi nousee Keski-Uudenmaan sote sekä työllisyyspalvelut laajemmin kattaen niin TE- toimiston kuin esim. TYP:n palveluiden saatavuuden Nurmijärvellä. Edunvalvontasuunnitelmassa on listattu myös muita kohteita, joita seurataan ja joissa valvotaan Nurmijärven kunnan etua.

 

Edunvalvontasuunnitelman hyväksymisen jälkeen keskeisille edunvalvontakohteille laaditaan vielä yksilöllisemmät edunvalvontakortit.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy edunvalvontasuunnitelman ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Valmistelija

Kehityspäällikkö Vesa Kokkonen, puh. 040 317 2361

 

 

Käsittely

Arto Hägg esitti Hyvämäen, Rädyn, Vaulamon ja Salosen  kannattamana, että taulukon kohtaan Vahvan joukkoliikennekäytävän toteuttaminen Klaukkala - Kivistö tehdään seuraava lisäys: Tutkitaan samalla Klaukkala-Kivistön raideyhteyden toteutusmahdollisuus ja -tavat.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Häggin esityksen.

 

Juha Peltonen esitti Hyvämäen, Tapiolinnan, Salosen ja Sailion kannattamana, että tekstiin tehdään seuraava lisäys: Ohjelmaan on kirjattu asioita, joihin kunta vaikuttaa edunvalvonnan keinon.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Peltosen esityksen.

 

Alpo Sailio esitti Hyvämäen, Peltosen ja Salosen kannattamana, että  poistetaan taulukon kohdasta Valtatie 25 (Kehä V) kehittäminen lause Merkitys ei kuitenkaan suuri Nurmijärven kannalta.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Sailion esityksen.

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi kunnanhallitus päätti tehdä seuraavat muutokset:
- lisätään teksti Tutkitaan samalla Klaukkala-Kivistön raideyhteyden toteutusmahdollisuus ja -tavat taulukon kohtaan Vahvan joukkoliikennekäytävän toteuttaminen Klaukkala - Kivistö
- lisätään teksti Ohjelmaan on kirjattu asioita, joihin kunta vaikuttaa edunvalvonnan keinon.
- poistetaan taulukon kohdasta Valtatie 25 (Kehä V) kehittäminen lause Merkitys ei kuitenkaan suuri Nurmijärven kannalta.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa