Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.03.2021/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Liittyminen Sarastia Oy:n Elintarvikkeiden hankinnan kilpailutukseen ja sopimukseen

 

Kunnanhallitus 08.03.2021 § 61     

314/02.08.00/2021  

 

 

Sarastia Oy kilpailuttaa Elintarvikkeiden yhteishankinnan vuoden 2021 aikana. Kunta on liittyneenä myös Sarastia Oy:n voimassa olevassa elintarvikkeiden hankintasopimuksessa. Liittymällä tulevaan kilpailutukseen hankinnan valmisteluvaiheessa, on mahdollisuus vaikuttaa kilpailutuksen sisältöön ja ehtoihin.

 

Hankinnan kohteena on valmistuskeittiöiden ja palvelukeittiöiden elintarvikkeet toimitettuina asiakkaiden toimipisteisiin. Kilpailutettaviin tuoteryhmiin kuuluvat ainakin lihat, lihavalmisteet, valmisruoat, maitotaloustuotteet, tuoreet leipomovalmisteet, tuoretuotteet, kuivatuotteet, mehut, säilykkeet ja pakasteet.

 

Hankinta jaetaan erikseen tarjottaviin osakokonaisuuksiin sekä keittiöiden (valmistuskeittiö/palvelukeittiö) että ostettavien tuotteiden mukaan. Osakokonaisuudet täsmentyvät vielä kilpailutuksen valmistelun edetessä hankintaan sitoutuvien asiakkaiden tarpeiden mukaan.

 

Sopimuskausi on suunniteltu toistaiseksi voimassa olevaksi ja sopimukseen kirjataan asiakaskohtainen irtisanomisaika kuusi kuukautta. Tavoitteena on, että valmis sopimus astuu voimaan loppuvuodesta 2021.

 

Liittyminen kilpailutukseen ei sulje pois esim. varautumiseen liittyvien elintarvikehankintojen ja/tai esim. eväsleipien hankintaa kunnan hankintaohjeen mukaisesti.

 

Edellä kuvatun perusteella Sarastia Oy:n kilpailutus palvelee hyvin Nurmijärven kunnan tarpeita. Näin ollen on perusteltua liittyä Sarastia Oy:n kilpailutukseen ja sopimukseen.

 

Liittymisen arvo sopimuskaudella on noin 2 000 000 €/vuosi (alv 0%).

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää, että Nurmijärven kunta liittyy Sarastia Oy:n Elintarvikkeiden kilpailutukseen ja sopimukseen koko sopimuskaudelle.

Nurmijärven kunta ei liity sopimukseen tällä päätöksellä vaan vasta myöhemmin tehtävällä kirjallisella sitoumuksella. Kunnanhallitus valtuuttaa hankintapäällikön allekirjoittamaan Sarastia Oy:lle toimitettavan liittymisilmoituksen.

 

 

Valmistelija

hankintapäällikkö Kirsi Kataja, puh. 040 317 2040

 

Käsittely

Maiju Tapiolinna esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen kannattamattomana.

 

Juha Peltonen esitti Rädyn, Hyvämäen, Häggin, Sailion, Raekannaksen, Jalavan, Vaulamon ja Salosen kannattamana, että päätökseen tehdään seuraava lisäys: kilpailutuksessa otetaan huomioon, että lähiruokatuottajilla on realistinen mahdollisuus osallistua kilpailutukseen.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Peltosen muutosesitys = EI

 

Äänestyksen tulos

0 JAA

10 EI (Hyvämäki, Hägg, Jalava, Peltonen, Pispala, Raekannas, Sailio, Salonen, Vaulamo, Räty)

1 VAITI (Tapiolinna)

 

Kunnanhallitus hyväksyi Peltosen esityksen äänin 0 JAA - 10 EI - 1 VAITI.

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen (0 JAA -10 EI - 1 VAITI) tehdä seuraavan lisäyksen: kilpailutuksessa otetaan huomioon, että lähiruokatuottajilla on realistinen mahdollisuus osallistua kilpailutukseen.

Maiju Tapiolinna jätti päätökseen eriävän mielipiteen seuraavin perustein: Kunnanhallitukselle päätöksentekoon tuotu pohjaesitys oli puutteellisesti valmisteltu. Vaikka kunta onkin osakkaana Sarastiassa, kyseessä on yhteishankintakilpailutus, joka koskee myös muita kuntia kuin Nurmijärveä. Tällä tehtävällä päätöksellä kunnanhallitus valtuuttaa hankintapäällikön allekirjoittamaan sopimuksen, jonka liittymisen arvo sopimuskaudella on noin 2 000 000 €/vuosi (alv 0%). Sitoutuessaan yhteishankintaan on tiedettävä sitoutumissopimuksen sisältö kokonaisuudessaan, eikä antaa avointa valtakirjaa hankintatoimeen.

Asian esittelyyn ei myöskään ollut tuotu liitemateriaaliksi tällä hetkellä voimassa olevaa hankintasopimusta tai tehty arviota uuden kilpailutuksen vaikutuksista nykykustannuksiin. Oleellista olisi ollut myös tieto siitä, miten kunnanhallitusta tiedotetaan yhteishankintakilpailutuksen osasopimuksilla tehdyistä päätöksistä.

Esivalmistelussa olisi tullut selvittää, mitkä mahdollisuudet kunnalla olisi vaikuttaa paikallisten yrittäjien mahdollisuuksiin osallistua kilpailutukseen lähiruokatuottajina siten, että noudatetaan voimassa olevaa hankintalakia.

 

Jakelu

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa