Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.03.2021/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kiljavan Sairaala Oy:n omistajaohjaus

 

Kunnanhallitus 08.03.2021 § 69     

348/00.01.01.04/2021  

 

 

Kiljavan Sairaalan hoito- ja kuntoutustoiminta siirtyivät Keusoten omaksi toiminnaksi 1.1.2021 alkaen. Samalla kuntayhtymän palvelukseen siirtyivät Kiljavan Sairaala Oy:n tukipalvelua tuottava henkilöstö sekä hoito- ja kuntoutuspalvelujen operaattorina toimivan Attendo Oy:n henkilöstö. Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa ja yhtiö on vuokrannut kaikki sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat Keusotelle.

 

Kiljavan Sairaala Oy:n toiminnan luonne on em. muutosten vuoksi muuttunut kiinteistöyhtiöksi, jolloin omistajakunnat ovat arvioineet tarpeelliseksi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Tarkoitus on, että yhtiön toiminnan muuttuessa hallitukseen nimettäisiin yksi edustaja kustakin omistajakunnasta. Omistajakuntien kanssa käytyjen neuvottelujen ja yhtiön toiminnan luonteen vuoksi on tarkoituksenmukaista nimetä hallitus kuntien viranhaltijaedustajista.

 

Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokous pidetään 18.3.2021. Hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnanhallitus antaa ohjeet muille kuin tytäryhtiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille.

 

Liitteenä uusi ja vanha yhtiöjärjestys.

 

 

Esittelijä 

Hallintojohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiöjärjestyksen oheisen liitteen mukaisesti, kuitenkin siten, että nykyisin voimassa oleva suostumus- ja lunastuslauseke jäisi yhtiöjärjestykseen.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Käsittely

Outi Mäkelä ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1§ 5-kohta; yhteisöjäävi, Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta.

 

Hallintojohtaja toimi tämän asian esittelijänä.

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys

Outi Mäkelä poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsen) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian esittelijänä toimi hallintojohtaja.

 

Jakelu

yhtiökokousedustaja

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa