Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.01.2021/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

 

Kunnanhallitus 18.01.2021 § 30  

    

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 27 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jolle asiaa ole ilmoitettu otettavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, käsitellään asia

kunnanhallituksessa.

 

Hallintosäännön 29 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Lautakuntien alaisten viranomaisten päätöksistä ilmoitetaan ao. lautakunnalle.

 

7.1.2020 mennessä ovat valmistuneet seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:

 

-          Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 8.12.2020

-          Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 15.12.2020

-          Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 8.12.2020

-          Tekninen lautakunta 17.12.2020

 

Konsernipalvelut/

Hallintojohtaja

-          21.12.2020 § 14 Monistamonhoitajan nimikkeen muuttaminen asiakaspalvelusihteeriksi

 

Kehityspäällikkö

-          22.12.2020 § 61 Lausunto koskien lyhytaikaisella korkotukilainalla toteutettavaa vuokrakohteen rakentamishanketta Rajamäellä osoitteessa Toukolantie 3

 

 

 

Hankintapäällikkö

-          14.12.2020 § 26 Liittyminen Sarastia Oyn Henkilönsuojainten ja suoja-asusteiden hankintaan liittyvään kilpailutukseen ja sopimukseen

-          16.12.2020 § 27 Liittyminen Hansel Oyn polttonesteiden säiliötoimitusten 2021-2023 (2024)  hankintaan liittyvään kilpailutukseen ja sopimukseen

 

Viestintäpäällikkö 

-          18.12.2020 § 4 Nurmijärven kunnan sponsorointipäätökset vuodelle 2021

 

Talousjohtaja

-          26.12.2020 § 12Kuntamaisema-työkalun ja Johdon Dashbord-järjestelmän hankinta NHG Finland Oyltä

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitetyt lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Valmistelija

Hallinnon asiantuntija Outi Kylväjä, puh. 040 317 2009

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa