Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.01.2021/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Nurmijärven kunnan toimielinorganisaatio 1.6.2021 alkaen

 

Kunnanhallitus 18.01.2021 § 14     

32/00.01.02.03/2021  

 

 

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Lisäksi pakollisia toimielimiä ovat vaalilain edellyttämät vaalitoimielimet. Muilta osin valtuusto voi lähtökohtaisesti päättää kunnan toimielinorganisaation rakenteesta. Valtuuston on perusteltua tarkastella luottamushenkilöorganisaation tarkoituksenmukaisuutta aina valtuustokauden vaihtuessa.

 

Nykyinen toimielinorganisaatio perustuu lautakuntamalliin, jossa kunnanvaltuusto on asettanut pysyvien tehtävien hoitamiseksi viisi lautakuntaa; elinvoimalautakunta, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta, tekninen lautakunta, sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta. Lisäksi toimielinorganisaation kuuluvat Aleksia-liikelaitoksen sekä Nurmijärven Veden johtokunnat ja kunnanhallituksen alaisuudessa toimiva 5-jäseninen konsernijaosto. Valtuustokauden aikana kunnan toiminta on muuttunut siten, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän järjestämisvastuulle 1.1.2018 alkaen.

 

Nykyisen toimielinorganisaation kehittämistarpeita sekä vaihtoehtoisia malleja uudeksi toimielinorganisaatioksi 1.6.2021 alkaen on käyty läpi valtuustoryhmissä vuoden 2020 aikana. Vastausten perusteella eniten kannatusta valtuustoryhmissä sai malli, jossa kunnan toimielinorganisaatio rakentuu edelleen nykyisen lautakuntarakenteen mukaisesti ja päätöksentekoprosesseja pyritään tehostamaan nykyisen lautakuntarakenteen puitteissa.

 

Valtuustoryhmien kannanottojen perusteella esitetään, että kunnan toimielinorganisaatio jatkaa 1.6.2021 alkaen nykyisen lautakuntarakenteen mukaisesti. Muutoksena nykyiseen rakenteeseen esitetään, että kunnanhallituksen konsernijaosto lakkautetaan 31.5.2021 ja konsernijaoston tehtävät siirretään kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus vastaisi jatkossa kunnan omistajaohjauksesta kokonaisuudessaan, mikä on perusteltua kunnan kokonaisjohtamisen kannalta. Vaikuttamistoimielimistä vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan koordinointi on nähty tarkoituksenmukaiseksi siirtää konsernipalveluista sivistys- ja hyvinvointitoimialalle ja veteraaniasiain neuvottelukunnan toiminta on perusteltua yhdistää vanhusneuvoston toimintaan.

 

Jokaisessa kunnassa on oltava kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston toimintaa keskitetysti ohjaava hallintosääntö. Keväällä 2021 toteutettavan hallintosäännön päivityksen yhteydessä tarkastellaan toimielinten välinen tehtäväjako sekä mahdollisuudet päätöksentekoprosessien tehostamiseen. Päätöksentekoprosessien tehostamisen osalta tarkastellaan mahdollisuus vähentää monitasoista päätöksentekoa sekä mahdollisuus lisätä delegointeja niissä asioissa, jotka eivät vaadi poliittista harkintaa tai jotka ovat luonteeltaan ns. rutiiniasioita. Hallintosäännön päivitys on tarkoitus valmistella kevään 2021 aikana siten, että valtuusto voi päättää hallintosäännöstä ennen valtuustokauden vaihtumista.

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1. Kunnan toimielinorganisaatio rakentuu 1.6.2021 alkaen nykyisen lautakuntarakenteen mukaisesti seuraavin muutoksin:

    - kunnanhallituksen konsernijaosto lakkautetaan 31.5.2021
    - vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta siirretään sivistys- ja hyvinvointitoimialalle
    - veteraaniasiain neuvottelukunnan toiminta yhdistetään vanhusneuvoston toimintaan.
   
2. Hallintosäännön päivityksen yhteydessä tarkastellaan toimielinten välinen tehtäväjako ja mahdollisuus päätöksentekoprosessien tehostamiseen. Hallintosäännön muutokset valmistellaan valtuuston päätettäväksi kevään 2021 aikana.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa