Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.08.2020/Pykälä 167

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi Nurmijärven kunnassa

 

Hyvinvointilautakunta 28.04.2020 § 24 

 

 

 

Valtuutettu Pispala ja 35 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 30.1.2019 vammaispoliittisen ohjelman laatimista Nurmijärven kunnassa. Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.3.2019 § 51 antanut aloitteen valmisteltavaksi sivistys- ja hyvinvointitoimialalle yhteistyössä konsernipalvelujen kanssa. Aloite on liitteenä 2.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala on valmistellut aloitteeseen seuraavan vastauksen:

 

Vammaispolitiikkaa ohjaavat Suomen kansallinen lainsäädäntö, kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja EU:n perusoikeusjärjestelmä. Näiden lisäksi vammaispolitiikkaa ohjataan erilaisilla valtakunnallisilla ja alueellisilla ohjelmilla, kuntakohtaisilla ohjelmilla sekä periaate- ja toimenpidelinjauksilla.

 

Hyvinvointipalvelut on perehtynyt Suomen eri kaupunkien ja kuntien vammaispoliittisiin ohjelmiin sekä käynyt keskustelun valtuustoaloitteen ensimmäisen allekirjoittaneen kanssa. Asiasta on käyty keskustelua myös konsernipalvelujen kanssa.

 

Vastauksena aloitteeseen sivistys- ja hyvinvointitoimiala päättää laatia Nurmijärven kuntaan vammaispoliittisen ohjelman. Vammaispoliittinen ohjelma laaditaan avoimessa sekä vuorovaikutteissa valmisteluprosessissa ja siihen tullaan osallistamaan eri hallinnonalat, vammaisneuvosto sekä muita mahdollisia asiantuntijoita. Vammaispoliittinen ohjelma tulee tarjoamaan suunnan kunnan vammaispolitiikalle sekä toimii eri osapuolien sitouttajana vammaisten henkilöiden aseman parantamisessa.


Vammaispoliittinen ohjelma kohdennetaan vammaispalvelulain (1987/380) mukaisesti henkilöihin, joilla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Lähtökohtana on käsitys vammaisuudesta yksilön rajoitusten ja ympäristön suhteesta syntyvänä tilana, jossa vammaisen toimintamahdollisuudet ovat muita kuntalaisia enemmän riippuvaisia ympäristön rakenteista ja palvelujen saatavuudesta. Tästä johtuen välttämättömien erityispalvelujen ja tukitoimien kohtuullisen saamisen turvaaminen on yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta erityisen tärkeää, jotta vammaiset henkilöt voivat yhdenvertaisesti osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueiden toimintoihin. 

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Hyvinvointilautakunta antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen.

 

Valmistelija

Hyvinvointikoordinaattori Kaisa Laine, p. 040 317 4363

 

Päätös

 

Esitys hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

 

Kunnanhallitus 17.08.2020 § 167  

545/00.02.00.02/2020  

 

Vammaisneuvosto on käsitellyt asiaa keskusteluasioissa kokouksissa 23.1.2020, 12.12.2020, 31.1.2019.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

- hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteseen sekä
- todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

Hyvinvointikoordinaattori Kaisa Laine, p. 040 317 4363

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa