Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 142

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kaavoituksen kehittämisen työryhmä, väliraportti I

 

Kunnanhallitus 15.06.2020 § 142  

923/00.00.01.04/2020  

 

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.5.2019 § 111 perustaa kaavoituksen kehittämisen työryhmän. Työryhmän kokoonpanoa täydennettiin 3.6.2019 § 128. Työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

 

varsinainen jäsen:                         varajäsen:

 

 KOK                                               

 Arto Hägg (pj)                              Markku Jalava

 Joona Suomi                                Jari Vainio

 

 KESK

 Kallepekka Toivonen                  Juhani Viljakainen

 Tarja Salonen (vpj)                      Sirpa Rantala

 

 SDP

 Juha Peltonen                               Alpo Sailio

 

 PS 

 Maiju Tapiolinna                           Jouni Maijala

 

 VIHR

 Sami Virtanen                               Leni Pispala

 

 SMP-ryhmä

Kimmo Kakko   Tero Arteli

 

KD

Johannes Haapalainen  Johanna Tervanen

 

VAS

Tiina Koivalo   Pirkko Vertti

 

 

Työryhmän toiminta alkoi heti ja sen toimikausi jatkuu tämän valtuustokauden loppuun saakka. Ryhmä raportoi toiminnastaan kunnanhallitukselle.

 

Ryhmän toiminnan tavoitteita ovat:

 

 .  strategian mukaisen maankäytön suunnittelun kehittäminen ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen tarjonnan turvaaminen

 .  kerätä ja tuoda esille ideoita maankäytön kehittämiseksi ja toimia keskustelufoorumina

 .  tuoda luottamushenkilöille mahdollisuus olla aikaisessa vaiheessa mukana ja ottaa kantaa maankäytön toimintatapojen kehittämiseen

 

Erityisiä kaavoituksen kehittämisryhmässä käsiteltäviä kysymyksiä ovat kyläalueiden kaavoitus ja siihen liittyen rakentamismahdollisuuksien määrittämisperiaatteet, taajamien asuntotonttitarjonnan lisääminen sekä maapolitiikan erilaisten linjausten vaikutus kunnan tuloihin.

 

Työryhmä on kokoontunut 11 kertaa ja työryhmän kokouksiin on osallistunut sekä kaavoituksen että maapolitiikan asiantuntijoita.

 

Työryhmä jakoi tehtävänannon kolmeen osaan:

 

1. asemakaavoitus sisältäen monipuolisen tonttitarjonnan

2. maaseutualueiden yleiskaavoitus sisältäen kyläkaavat ja rakentamismahdollisuuksien määrittämisperiaatteet

3. maapoliittisten linjausten vaikutukset.

 

Työryhmän ensimmäisen väliraportti sisältää asemakaavoitukseen liittyviä toimenpiteitä. Väliraportti I on liitteenä. Väliraportissa on keskitytty toimenpiteisiin, joiden avulla asemakaavoitusta voidaan sujuvoittaa ja tonttitarjontaa lisätä. Väliraportti on jaettu neljään aihealueeseen:

 

1. Taajamien asuntotonttitarjonnan lisääminen

2. Päätöksenteko kaavaprosessissa

3. Kaava- ja rakentamistapamääräykset

4. Asemakaavoituksen ja muun tonttituotantoprosessin yhteensovittaminen

 

Syksyllä työryhmän tavoitteena on saada väliraportti II valmiiksi marraskuun 2020 loppuun mennessä. Väliraportin II aiheena maaseutualueiden yleiskaavoitukseen ja rakentamismahdollisuuksien määrittämiseen liittyvät asiat.

 

Loppuraportti on tavoitteena saada valmiiksi helmikuun 2021 mennessä. Loppuraportissa todettujen toimenpiteiden perusteella esitetään lisäksi tarvittavat muutokset hallintosääntöön ja toimintasääntöihin.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituksen kehittämisen työryhmän väliraportin I ja lähettää sen tiedoksi asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle ja elinvoimalautakunnalle sekä toimenpiteitä varten ympäristötoimialalle.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö, Anita Pihala, etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa