Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.12.2020/Pykälä 279

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen omakustanteisen kyydin ostamisen mahdollistamisesta koulukuljetukseen

 

Sivistyslautakunta 26.11.2020 § 73   

 

 

 

 

Valtuutetut Riikka Raekannas ja Tarja Salonen (yht. 33 allekirjoittajaa) esittävät 27.3.2019 aloitteessa, että omakustanteisen kyydin ostaminen koulukuljetukseen olisi mahdollista. Aloitteen tavoitteena on kuntalaisten palveluiden parantaminen, tehokkuus, ajoneuvoliikenteen järkevöittäminen kunnan sisällä ja koulutien turvallisuus. Valtuustoaloite on liitteenä 2.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala on valmistellut valtuustoaloitteeseen seuraavan vastauksen:

 

Sivistyslautakunta on hyväksynyt maksuttoman kuljetuksen myöntämisen periaatteet. Niitä ovat matkan pituus, koulumatkan rasittavuus ja vaikeus sekä koulumatkan vaarallisuus. Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kunta järjestää kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkaosuudelle tai korvaa huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta. Koulumatkan turvallisuuden arvioinnissa käytetään apuna Koululiitu-ohjelmaa, joka on työkalu matkan turvallisuuden arvioimiseksi. Tällä hetkellä erikseen tilattavissa koulukyydeissä, eli kouluautoissa, on noin 650 oppilasta. Näistä oppilaista matkan vaarallisuus on ainoana kriteerinä 65 oppilaalla.

 

Oppilaskuljetukset kilpailutettiin keväällä 2020. Kilpailutuksessa tavoitteena oli saada kustannustehokkaat kuljetukset ja suhteessa kuljetettavien oppilaiden määrään sopivan kokoinen kalusto.

 

Niin koulukuljetuksissa kuin työmatkaliikenteessä on tärkeää kehittää joukkoliikenteen palvelutasoa sekä parantaa edelleen liikenneympäristön turvallisuutta. Juuri valmistuneeseen Nurmijärven kunnan turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmaan sisältyy kattava liikenneturvallisuuden toimenpideohjelma. Koulumatkoihin liittyen liikenneturvallisuustyön painopisteinä tulevina vuosina ovat mm. lasten ja nuorten turvallinen liikkuminen sekä kestävän liikkumisen edistäminen. Toimenpiteitä näihin ovat esimerkiksi lasten ja nuorten kestävien koulumatkojen edistäminen, mikä edellyttää liikenneympäristön turvallisuuden jatkuvaa parantamista.

 

Kuljetusten suunnittelutyökaluna on käytössä Movit-reititysohjelma, johon reititetään kaikki kouluautoilla kuljetettavien oppilaiden koulumatkat. Kuljetusreitit vakiintuvat aina uuden lukuvuoden käynnistyttyä alkusyksyn aikana. Reitteihin tulee lukuvuoden aikana muutoksia perheiden muuttojen, koulun jaksojen vaihtumisten, koulun retkien tuomien muutosten sekä muiden poikkeuspäivien myötä. Kouluautojen täyttöaste vaihtelee päivittäin, joten joihinkin reitteihin voisi mahtua kyydin maksavia oppilaita varsinkin iltapäivisin. Aamuisin suurin osa kouluautoista (erikseen tilattavat koulukyydit) on täysiä. Kouluautojen reitit vaihtelevat myös päivittäin, mikä vaikuttaa kuljetettavien määrään.

 

Jotta päästään käsitykseen, miten omakustanteisten kyytien järjestely saataisiin toimimaan, on hyvä kartoittaa, mitä resursseja sen suunnittelu ja ylläpito vaatii. Samassa yhteydessä voitaisiin tehdä valtuustoaloitteessa mainittu kysely oppilaiden huoltajille kyytitarpeista. Selvityksen jälkeen voitaisiin tehdä pienimuotoinen kokeilu jollain alueella. Näin saataisiin kokemusta, miten kyytijärjestelyt toimivat, kun reiteille lisätään kyytinsä maksavia oppilaita. Selvityksen tekemiseen on tarkoitus ottaa korkeakouluharjoittelija kevään 2021 aikana. Kuljetustiimin näkökanta on, että tarkastelu tulee rajata oppilaskuljetuksiin. Kouluautojen käyttö muiden kuntalaisten matkoihin ei ole mahdollista mm. tietosuojasyistä. Kouluautoissa ei ole myöskään rahastuslaitteita.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Sivistyslautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen.

 

Valmistelija

Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

 

 

Asian käsittely

 

Asiasta käydyn keskustelun perusteella esittelijä muutti esitystään täsmentämällä vastausta liittyen omakustanteisten kyytien järjestelyjen kartoitukseen ja raportointiin sekä poistamalla maininnan kouluautojen rahastuslaitteista.

 

 

Päätös

 

Sivistyslautakunta päätti antaa valtuustoaloitteeseen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavan vastauksen:

 

Sivistyslautakunta on hyväksynyt maksuttoman kuljetuksen myöntämisen periaatteet. Niitä ovat matkan pituus, koulumatkan rasittavuus ja vaikeus sekä koulumatkan vaarallisuus. Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kunta järjestää kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkaosuudelle tai korvaa huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta. Koulumatkan turvallisuuden arvioinnissa käytetään apuna Koululiitu-ohjelmaa, joka on työkalu matkan turvallisuuden arvioimiseksi. Tällä hetkellä erikseen tilattavissa koulukyydeissä, eli kouluautoissa, on noin 650 oppilasta. Näistä oppilaista matkan vaarallisuus on ainoana kriteerinä 65 oppilaalla.

 

Oppilaskuljetukset kilpailutettiin keväällä 2020. Kilpailutuksessa tavoitteena oli saada kustannustehokkaat kuljetukset ja suhteessa kuljetettavien oppilaiden määrään sopivan kokoinen kalusto.

 

Niin koulukuljetuksissa kuin työmatkaliikenteessä on tärkeää kehittää joukkoliikenteen palvelutasoa sekä parantaa edelleen liikenneympäristön turvallisuutta. Juuri valmistuneeseen Nurmijärven kunnan turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmaan sisältyy kattava liikenneturvallisuuden toimenpideohjelma. Koulumatkoihin liittyen liikenneturvallisuustyön painopisteinä tulevina vuosina ovat mm. lasten ja nuorten turvallinen liikkuminen sekä kestävän liikkumisen edistäminen. Toimenpiteitä näihin ovat esimerkiksi lasten ja nuorten kestävien koulumatkojen edistäminen, mikä edellyttää liikenneympäristön turvallisuuden jatkuvaa parantamista.

 

Kuljetusten suunnittelutyökaluna on käytössä Movit-reititysohjelma, johon reititetään kaikki kouluautoilla kuljetettavien oppilaiden koulumatkat. Kuljetusreitit vakiintuvat aina uuden lukuvuoden käynnistyttyä alkusyksyn aikana. Reitteihin tulee lukuvuoden aikana muutoksia perheiden muuttojen, koulun jaksojen vaihtumisten, koulun retkien tuomien muutosten sekä muiden poikkeuspäivien myötä. Kouluautojen täyttöaste vaihtelee päivittäin, joten joihinkin reitteihin voisi mahtua kyydin maksavia oppilaita varsinkin iltapäivisin. Aamuisin suurin osa kouluautoista (erikseen tilattavat koulukyydit) on täysiä. Kouluautojen reitit vaihtelevat myös päivittäin, mikä vaikuttaa kuljetettavien määrään.

 

Jotta päästään käsitykseen, miten omakustanteisten kyytien järjestely saataisiin toimimaan, on hyvä kartoittaa, mitä resursseja sen suunnittelu ja ylläpito vaatii. Samassa yhteydessä tehdään valtuustoaloitteessa mainittu kysely oppilaiden huoltajille kyytitarpeista. Selvityksen jälkeen tehdään pienimuotoinen kokeilu jollain alueella. Näin saadaan kokemusta, miten kyytijärjestelyt toimivat, kun reiteille lisätään kyytinsä maksavia oppilaita. Selvityksen tekemiseen on tarkoitus ottaa korkeakouluharjoittelija kevään 2021 aikana. Oppilaiden huoltajille tehdystä kyselystä sekä kyytikokeilusta raportoidaan sivistyslautakunnalle niiden valmistuttua. Kuljetustiimin näkökanta on, että tarkastelu tulee rajata oppilaskuljetuksiin. Kouluautojen käyttö muiden kuntalaisten matkoihin ei ole mahdollista mm. tietosuojasyistä.

 

 

 

Kunnanhallitus 14.12.2020 § 279     

1679/00.02.00.02/2020  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa