Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.10.2020/Pykälä 230

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
vuodelle 2021

 

Kunnanhallitus 19.10.2020 § 227   

 

 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

 

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan valtuusto määrää kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit tulee määrätä sadasosan tarkkuudella. Verotusmenettelylain 91 a §:n 1 momentin mukaan tuloveroprosentti tulee ilmoittaa neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

 

Kunnan taloudellinen tilanne ja veroratkaisun perustelut

 

Kunnan taloudellinen tilanne on kiristynyt viime vuosien aikana merkittävästi. Vuonna 2018 kunnan tilikauden tulos oli noin 12,1 milj. euroa alijäämäinen ja vuonna 2019 tulos painui 15,8 milj. euroa alijäämäiseksi. Alijäämäisten vuosien taustalla on vaikuttanut erityisesti käyttötalousmenojen ja verotulojen kasvun välinen epäsymmetria. Kun palvelutuotannon nettomenojen kasvu aikavälillä 2016-2019 on ollut 29 miljoonaa euroa, on verotulojen kasvu jäänyt 8,2 miljoonaan euroon. Verotulojen kasvun alavireisyys viime vuosina on erityisen huolestuttavaa, sillä taloussuhdanteen huippuvuodet ovat ajoittuneet samalle ajanjaksolle.

 

Kuluvan vuoden ennakoidaan toteutuvan noin 3 milj. euroa alijäämäisenä ja kunnan pitkän aikavälin talousennusteessa (2021-2029) alijäämäisten vuosien arvioidaan jatkuvan, mikäli tuntuvia sopeutuksia ei tehdä. Talousennusteen heikentymiseen on vaikuttanut erityisesti korona-pandemia sekä sosiaali- ja terveysmenojen ennakoitua suurempi kasvu. Korona on vaimentanut erityisesti kunnan verotulojen kehitystä ja lokakuun verotuloennusteen perusteella kuluvan vuoden talousarvion mukainen verotulokertymä saavutettaisiin vasta vuonna 2022. Muutos on merkittävä ja heikentynyt verotuloennuste syventää entisestään kunnan toimintaan sitoutunutta rahoitusjäämää. Tämä tulee entisestään kasvattamaan paineita kunnan velkaantumisen kiihtymiseen.

 

Lainakanta on tilikausien 2011-2019 aikana kasvanut 75,6 milj. eurosta 199,5 milj. euroon. Suhteellisen lyhyessä ajassa kunnan lainakanta on lähes kolminkertaistunut ja kuluvan vuoden osalta lainakannan arvioidaan nousevan 210 milj. euron tuntumaan. Kunnan velkaantumisen voidaan katsoa olevan kroonista ja kielivän kunnan merkittävistä talouden haasteista. Taloussuunnitelmakauden 2021-2023 loppuun mennessä kunnan lainakannan ennustetaan nykyisten investointisuunnitelmien perusteella nousevan 300 milj. euron tuntumaan.

 

Kunnanhallitus on heikentyneen taloustilanteen perusteella päättänyt (KH 168/2020) käynnistää NUUKA:n toimenpidesuunnitelman valmistelun, jossa asetetaan toimenpiteet käyttötalouden ja investointitalouden sopeuttamiseksi. Myös kesäkuussa 2019 vahvistettu NUUKA-ohjelma päivitetään vastaamaan muuttunutta taloustilannetta. Päivitetyn NUUKA-ohjelman sekä NUUKA:n toimenpidesuunnitelma on määrä astua voimaan 2021.

 

Osana NUUKA-ohjelman toteuttamista päätettiin kunnallisveroprosentin sekä kiinteistöveroprosenttien korottamisesta vuodesta 2020 alkaen. Kunnallisveroprosenttia korotettiin 0,25 prosenttiyksiköllä 19,75 prosenttiin. Yleinen kiinteistöveroprosentti nostettiin 1,18 prosenttiin, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,48 prosenttiin, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,18 prosenttiin sekä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,30 prosenttiin. Veronkorotusten vaikutus kunnan verotuloihin on arvioitu olevan vuodessa noin 8,5 milj. euroa.

 

Kunnan taloudellinen tilanne on haasteellinen ja riittävien sopeutusten aikaansaaminen edellyttää kunnalta palvelutuotannon ja hallinnollisten toimintojen uudelleentarkastelua. Lisäksi investointien saattaminen kunnan talouden kannalta kestävälle tasolle korostuu sopeuttamisessa, erityisesti pitkään voimakkaana jatkuneen velkaantumisen hillitsemiseksi. Myös tulorahoituksen vahvistamista tulee arvioida uudelleen tulevaisuudessa muiden sopeutuskeinojen rinnalla. Verotuksen esitetään säilyvän vuonna 2021 kuluvan vuoden tasossa. Verotuksen tarkistamista vuoden 2021 jälkeen arvioidaan samassa yhteydessä käyttö- ja investointitalouden sopeutusten suunnittelussa loppuvuonna 2020.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää:

1. vahvistaa kunnan vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 19,75 % sekä

2. vahvistaa kunnan vuoden 2021 kiinteistöveroprosenteiksi:

2.1 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,18 %,

2.2 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,48 %,

2.3. yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 %,

2.4. muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,18 %,

2.5. rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 4,30 %.

 

Valmistelija

Talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

 

Päätös

Päätettiin siirtää asian käsittely 20.10.2020 klo 14.00 alkavaan jatkokokoukseen.

 

Jakelu

Kunnan toimielimet

Kunnanjohtajan johtoryhmä

Talouspalvelut

 

 

 

Kunnanhallitus 20.10.2020 § 230     

1447/02.03.00.00/2020  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää:

1. vahvistaa kunnan vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 19,75 % sekä

2. vahvistaa kunnan vuoden 2021 kiinteistöveroprosenteiksi:

2.1 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,18 %,

2.2 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,48 %,

2.3. yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 %,

2.4. muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,18 %,

2.5. rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 4,30 %.

 

Valmistelija

talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

 

Päätös 

Päätettiin siirtää asian käsittely 21.10.2020 klo 15.00 alkavaan jatkokokoukseen.

 

Jakelu

Kunnan toimielimet

Kunnanjohtajan johtoryhmä

Talouspalvelut

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa