Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.08.2020/Pykälä 178

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

2-179 Heikkiläntien korttelin 344 asemakaavamuutoksen hyväksyminen

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 19.08.2020 § 56 

 

 

 

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 23.4.-25.5.2020. Ehdotuksen nähtävillä olon yhteydessä annettiin 4 lausuntoa. Elisa Oyj mainitsi, että alueella toimijoiden tulee huomioida alueella olevat Elisan tietoliikennerakenteet sekä huolehtia niiden riittävästä suojauksesta. Nurmijärven Sähkö Oy mainitsi, että kaukolämmön saatavuus voi olla rajoitettua ja kannattavuus heikkoa, mutta on muitakin mahdollisuuksia lämmitykseen.

 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus lausui, että parvekkeet tulee lasittaa, mikäli niitä sijoittuu alueelle, jolla melun ohjearvot ylittyvät. He pyysivät myös toteamaan selostuksessa, että asemakaavamuutoksessa toteutuu ilmanlaadun vaatima minimietäisyys ajoradasta asuinrakennukseen. ELY-keskus lausui, että lähimpänä Helsingintietä olevien asuntojen piha-alueilla ylittyy melun ohjearvot. ELY-keskus lausui myös, että meluselvityksessä autokatos on osa meluntorjuntaratkaisua, mutta ehdotuksessa ei ole määrätty meluaitaa tai autokatosta rakennettavaksi. ELY-keskus huomautti myös, että kuvan 6 kuvateksti viittaa virheellisesti maakuntakaavaan.

 

Hyväksyttävään kaavaan on tehty seuraavat lisäykset meluntorjuntaan liittyviin määräyksiin: Mikäli asuntoja sijoittuu melun ohjearvot ylittäville alueille, tulee niiden ulko-oleskelutilat toteuttaa lasitettuina terasseina tai parvekkeina. Pysäköintipaikat Helsingintien risteyksestä liittymäkiellon pohjoispuolelle saakka tulee erottaa katu- ja liikennealueesta meluesteellä tai katoksella. Mikäli Heikkiläntien puolelle ei rakenneta autokatosta, tulee meluesteen jatkua Heikkiläntien puolelle liittymäkiellon pohjoispuolelle saakka.

 

Selostukseen on lisätty tieto ilmanlaadun vaatimasta minimietäisyydestä sekä ELY-keskuksen mainitsema kuvateksti on korjattu.

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto.

 

Asemakaavamuutoksen aikaisempi toimielinkäsittely on liitteenä.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää Heikkiläntien korttelin 2344 asemakaavan muutoksen kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Valmistelija

asemakaavasuunnittelija Salla Jäntti, puh. 040 317 2374

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 31.08.2020 § 178  

246/10.02.03/2020  

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Heikkiläntien korttelin 344 asemakaavamuutoksen.

 

Valmistelija

asemakaavasuunnittelija Salla Jäntti, puh. 040 317 2374

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa