Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.08.2020/Pykälä 176

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

 

Kunnanhallitus 31.08.2020 § 176  

    

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 27 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jolle asiaa ole ilmoitettu otettavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, käsitellään asia

kunnanhallituksessa.

 

Hallintosäännön 29 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Lautakuntien alaisten viranomaisten päätöksistä ilmoitetaan ao. lautakunnalle.

 

27.8.2020 mennessä ovat valmistuneet seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:

- Elinvoimalautakunta 18.8.2020

- Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 28.4.2020

- Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 26.5.2020

- Tekninen lautakunta 20.8.2020

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitetyt lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Valmistelija

Asianhallinnan suunnittelija Outi Kylväjä, puh. 040 317 2009

 

 

 

 

Käsittely

Leni Pispala ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolain 28 § 1 mom. 5-kohta, yhteisöjäävi) eikä osallistunut Aleksia liikelaitoksen palvelujohtajan ja liikelaitoksen johtokunnan tekemien päätösten otto-oikeutta koskevan asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä ja päätöstä tehtäessä.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeutta Aleksia liikelaitoksen palvelujohtajan 18.8.2020 tekemään päätökseen § 10/2020 ja sitä koskevaan Aleksia liikelaitoksen johtokunnan 25.8.2020 tekemään ottopäätökseen.

Muiden päätösten osalta kunnanhallitus ei käyttänyt otto-oikeuttaan.

Edelleen kunnanhallitus haluaa yleisesti  korostaa, että pöytäkirjat tulee toimittaa viipymättä kunnanhallitukselle ottoharkintaa varten.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 18.53 - 19.00.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa