Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.08.2020/Pykälä 173

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Lausunto ehdotuksesta jätehuollon perusmaksuksi

 

Kunnanhallitus 31.08.2020 § 173  

932/03.00.00/2020  

 

 

Jätelautakunta Kolmenkierto on valmistellut Kiertokapula Oy:n kanssa ehdotuksen jätehuollon perusmaksusta. Jätelautakunta päätti kokouksessaan 7.5.2020 § 23 lähettää ehdotuksen lausunnolle. Lausuntoa on pyydetty kunnanhallitukselta 31.8.2020 mennessä. Lausuntopyyntö on toimitettu myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen, joten sen alaan liittyviä näkökulmia ei ole tarkasteltu tässä. Lausuntopyyntö on liitteenä 1.

 

Perusmaksulla on tarkoitus rahoittaa alueen jätehuollon palvelujen parantaminen, jätehuoltoviranomaisen toimintakulut ja jätehuollon järjestämisen kiinteät kustannukset. Tällöin astiatyhjennysmaksuista poistuisivat perusmaksulla katettavat jätehuollon palvelujen kustannukset. Ehdotuksen mukaan Kiertokapula Oy:n ja jätelautakunta Kolmenkierron toimialueen jätetaksaan sisällytettäisiin perusmaksu vuoden 2022 alusta alkaen. Perusmaksun mahdollista käyttöönottoa on pidetty esillä palvelutason määrittelyn yhteydessä ja keväällä 2017, kun jätehuollon uudelleen järjestämistä esiteltiin kunnanhallituksessa. Jätelautakunta Kolmenkierto ja Kiertokapula Oy esittelivät perusmaksuehdotusta touko - kesäkuussa tilaisuuksissa, joihin kutsuttiin myös kunnan luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Oheismateriaaliin 1 on koottu tilaisuuksien esitykset.

 

Jätehuollon palveluja on päätetty parantaa

Jätelautakunta Kolmenkierto on päättänyt 8.9.2016 37 § aloittaa jätehuollon palvelutason määrittelyn ja perusmaksun käyttöönoton valmistelun. Palvelutason määrittelyssä todettiin parantamisen tarvetta hyötyjätteiden täydentävässä keräyksessä (Rinki-ekopisteverkoston täydentäminen) sekä jäteasemapalvelujen ja puutarhajätteen vastaanoton laajentamisessa. Näiden palveluiden puutteista kunnat ja jätelautakunta saavat eniten palautetta asukkailta, ja parannukset voisivat vähentää jätteiden dumppaamista ympäristöön ja yleisille alueille.

 

Jätelautakunta teki päätöksen jätehuollon palvelutasosta 30.1.2020 § 4. Kunnanhallitus antoi asiasta lausunnon 2.12.2019 § 269. Oheismateriaaliin 2 on koottu palvelutasosta päättämisen aineisto.

 

Palvelutason noston rahoittaminen

Palvelutason nosto voidaan rahoittaa joko jätehuollon perusmaksulla tai korottamalla sekajätteen tyhjennys- ja vastaanottohintoja.

 

Jos palvelutason nosto rahoitetaan nostamalla sekajäteastioiden tyhjennyshintoja ja vastaanottomaksua, on niitä korotettava merkittävästi. Kustannukset kohdistuisivat erityisesti enemmän jätettä tuottaviin, kuten remontoijiin ja pikkulapsiperheisiin, mutta eivät ulottuisi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella oleviin kiinteistöihin.

 

Perusmaksu kohdistuisi rakennus- ja huoneistorekisteriin merkityn käyttötarkoituksen mukaisesti asuinrakennuksiin ja vapaa-ajan asuinrakennuksiin asuinhuoneistojen lukumäärän mukaan. Liite 3 sisältää jätelautakunta Kolmenkierron perusmaksuselvityksen. Liitteenä 2 on Kiertokapula Oy:n esitys perusmaksun käyttöönottoon.

 

Perusmaksun suuruus ja käyttöönoton vaikutus jätekuluihin

Kiertokapula Oy:n laatiman ehdotuksen (liite 2) mukaisen perusmaksun suuruus vaihtelee erilaisilla kiinteistöillä niiden keskimääräisen palvelujen tarpeen perusteella. Rivi- ja ketjutaloissa ja asuinkerrostaloissa asuntokohtaiseksi hinnaksi ehdotetaan 22 e/vuosi, erillisille pientaloille 32 e/vuosi ja vapaa-ajan asunnoille 16 e/vuosi. Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %). Ehdotetut perusmaksut ovat valtakunnallista keskitasoa.

 

Perusmaksun käyttöönoton myötä Kiertokapula Oy:n perusmaksuesityksen mukaan yhdyskuntajätteen vastaanottohinta laskisi vuonna 2022 noin 20 %. Asukkaat, joilla syntyy perusmaksulla rahoitettavia, ilmaiseksi vastaanotettavia jätteitä, hyötyisivät muutoksesta. Liitteessä 2 esitetään laskelmia perusmaksun käyttöönoton vaikutuksista.

 

Perusmaksuun on mahdollista sisällyttää kuntalisä

Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä tämän lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Perusmaksua voidaan kohdentaa kuntakohtaisesti. Nurmijärveläisten jätemaksuilla katettaviksi kuuluvia, Kiertokapula Oy:n toimintaan liittymättömiä kuluja meneillään olevassa siirtymävaiheessa ovat biojätteen kuljetuksen ja eräät kaatopaikan kustannukset. Kunta saa siirtymäaikana jätetuottoja biojätteen kuljetuksesta ja jätteen loppusijoittamisesta jätetäytölle, mutta vielä tuotot eivät kata kaikkia kaatopaikkaan liittyviä kustannuksia. Jätelain 78 § 2 mom mukaan jätemaksun on mahdollisuuksien mukaan kannustettava etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon, joten kaatopaikan kustannuksia ei tulisi jatkossakaan jyvittää biojätettä erilliskeräävien asukkaiden kustannettaviksi. Tasapuolisuuden ja jatkuvuuden kannalta jätehuollon perusmaksuun tehtävä, huoneistokohtainen lisämaksu Nurmijärven kunnan alueella olisi eräs hyvä vaihtoehto siirtymävaiheen kustannusten kattamiseen.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon jätelautakunta Kolmenkierrolle ehdotuksesta jätehuollon perusmaksusta:

Nurmijärven kunta suhtautuu myönteisesti jätehuollon perusmaksun käyttöönottoon, sillä sen kautta voidaan edesauttaa sekajätteen hinnankorotuspaineen hillitsemistä ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä sekä rahoittaa palvelutason mahdolliset nostotarpeet.

Lisäksi kunta toteaa, että perusmaksun käyttöönotto olisi askel kohti oikeudenmukaisempaa jätehuollon kustannusten jakautumista. Kunnalle on tärkeää, että jätelautakunta mahdollistaa perusmaksuun tehtävän huoneistokohtaisen lisämaksun Nurmijärven kunnan alueella siirtymävaiheessa syntyvien kustannusten kattamiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tämän pykälän osalta.

 

 

 

Valmistelija

alueisännöitsijä Aino Angervuori, puh. 040 317 4356

kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, puh. 040 317 2304

 

Käsittely

Esa Laitinen teki vastaesityksen, ettei perusmaksua hyväksyttäisi vaan määritetään maksu painon mukaan. Vastaesitys kuitenkin raukesi kannattamattomana ja kunnanhallitus päätti asian pohjaesityksen mukaan.

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys pohjaesityksen mukaan. 

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.

Esa Laitinen jätti eriävän mielipiteen.

 

 

 

Jakelu

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa