Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutukset

OtsikkoNähtävilläolo ▼
Julkipanolista 29.02.2024, rakennustarkastajan päätökset § 37 - 5029.02.2024 - 15.03.2024
Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus valitusasiasta; VK-Bioenergiajalosteet Oy, valitus ympäristölupa-asiassa, ympäristöluvan muutos29.02.2024 - 08.04.2024
K-U ympäristökeskuksen erillistiedoksianto, rajanaapurit ja mahdolliset muut asianosaiset; ASM Kiviainespalvelu Oy, maa-aines- ja ympäristöluvan (yhteisluvan) rauettaminen28.02.2024 - 05.04.2024
K-U ympäristökeskuksen vireilläolokuulutus; ASM Kiviainespalvelu Oy, maa-aines- ja ympäristöluvan (yhteisluvan) rauettaminen28.02.2024 - 05.04.2024
AVI:n ilmoitus kuulutuksesta; GRK Suomi Oy, Mäntymäen asfalttiaseman toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa27.02.2024 - 04.04.2024
Jätelautakunnan pöytäkirja 15.2.202426.02.2024 - 18.03.2024
Siirretyt ajoneuvot 23.2.202426.02.2024 - 27.03.2024
Julkipanolista 22.02.2024, lupainsinöörin päätökset § 28 - 3022.02.2024 - 08.03.2024
Julkipanolista 22.02.2024, rakennustarkastajan päätökset § 31 - 3622.02.2024 - 08.03.2024
Ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta; Mt 130 ja 1311 parantaminen liittymäjärjestelyineen Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen kohdalla, tiesuunnitelma, Nurmijärvi21.02.2024 - 02.04.2024
KORVAAVA kuulutus; kiinteistöinsinöörin päätös 15.2.2024 § 1, Kuusimäenkaarre16.02.2024 - 08.03.2024
Kuulutus toripaikoista 202409.02.2024 - 06.03.2024
Uudenmaan ELY-keskuksen ilmoitus kuulutuksesta; Versaali Oy, päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta08.02.2024 - 15.03.2024
Julkipano 7.2.2024, asemakaavapäällikkö07.02.2024 - 11.03.2024
Julkipano, 5.2.2024, Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta05.02.2024 - 07.03.2024
Kuulutus; Klaukkala Tilkankuja 12 asemakaavamuutoksen vireilletulo ja asemakaavaluonnos nähtäville 8.2.-8.3.202405.02.2024 - 08.03.2024
Tiedoksisaattamiskuulutus Ilvesvuori Eteläinen asemakaavan muutos hyväksyminen05.02.2024 - 05.03.2024
Ilmoitus kuulutuksesta: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)15.12.2023 - 17.06.2024
Kuulutus, Suomen meriympäristön tila 2024 kuuleminen15.12.2023 - 15.03.2024