<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 01.07.2021 / Kehitys- ja keskusteluasiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 01.07.2021 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 01.07.2021 / Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 01.07.2021 / Alueiden vuokraaminen jakelukonttien tilapäiseen sijoittamiseen Sanoma Media Finland / EarlyBird:lle]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 01.07.2021 / Röykän koulun vanhan osan peruskorjauksen urakoitsijavalinnat (JulkL 6.1 § 3)]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 01.07.2021 / Pääkirjaston peruskorjauksen urakoitsijan valinta (JulkL 6.1 § 3)]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 01.07.2021 / Valtuustoaloite tieturvallisuuden parantamiseksi Nurmijärven Kirkonkylän Seppäläntiellä ja Punamullantiellä]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 01.07.2021 / Nurmijärven kunnan lausunto tiesuunnitelmasta MT1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Lahnus-Klaukkala, Espoo ja Nurmijärvi]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 01.07.2021 / Talousarvion- ja taloussuunnitelman 2022-2024 investointiesitys ja lausuntopyynnöt hallintokunnille]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.06.2021 / Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustaminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.06.2021 / Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen määräalan kiinteistökaupassa 543-406-5-20 Lepsämän alueella]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.06.2021 / Palkanlaskennan palvelutuotannon selvitys ja jatkotoimenpiteet]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.06.2021 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.06.2021 / Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.06.2021 / Sisäisen valvonnan ohje]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.06.2021 / Kunnanhallituksen myöntämät avustukset tilavuokriin sekä nuorisoseuran-, raittiusseuran- ja työväentalojen käyttö- ja hoitokuluihin vuonna 2021]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.06.2021 / Kirkonkylän osayleiskaava]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.06.2021 / Ilvesvuori pohjoinen, kaavan laatimisen ja toteuttamisen yhteistyösopimus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.06.2021 / Kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraporttiin perustuva toimenpidesuunnitelma]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.06.2021 / Hallintokantelu]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.06.2021 / Palveluiden järjestämissuunnitelma ja talousarviokehys 2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.06.2021 / Kehitys- ja keskusteluasiat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 17.06.2021 / Kehitys- ja keskusteluasiat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 17.06.2021 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 17.06.2021 / Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 17.06.2021 / Oikaisuvaatimus erityisluokanopettajan päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisen viran PT29 täyttämistä koskevaan päätökseen]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 17.06.2021 / Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2022-2023, 2023-2024 ja 2024-2025]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 17.06.2021 / Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 1.8.2021 alkaen]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 17.06.2021 / Vastaus valtuustoaloitteeseen A2-kielen opetuksen turvaamisesta Nurmijärvellä]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 17.06.2021 / Varhaiskasvatuslain (540/2018) muutokset 1.8.2021 alkaen]]>