<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 23.04.2024 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 23.04.2024 / Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 23.04.2024 / Nurmijärven kunnan liittyminen jäseneksi valtakunnalliseen Kunnallisen nuorisotyön yhdistykseen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 23.04.2024 / Nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 2024]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 23.04.2024 / Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset 2024]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 23.04.2024 / Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset 2024]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 23.04.2024 / Liikuntayhdistysten avustukset 2024]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 23.04.2024 / Kulttuuriavustukset 2024, maaliskuun haku]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 23.04.2024 / Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2024 (hyvltk)]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 23.04.2024 / Kehitys- ja keskusteluasiat]]><![CDATA[Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 23.04.2024 / Kehitys- ja keskusteluasiat]]><![CDATA[Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 23.04.2024 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 23.04.2024 / Aleksia liikelaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2024]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 22.04.2024 / Kehitys- ja keskusteluasiat]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 22.04.2024 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 22.04.2024 / Vanhustenviikko 2024 ja juhlan järjestäminen]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 22.04.2024 / Palveluiden järjestämisen lautakunnan raportti]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 22.04.2024 / Aalto yliopiston tutkimusraportti; Sisältöä Sote-uudistukseen]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 22.04.2024 / Asumisneuvonta Tuusulassa]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Eron myöntäminen Annika Laamaselle luottamustehtävistä ja täydennysvaali]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Kutsuntalautakuntien jäsenten ja varajäsenten nimeäminen vuoden 2024 kutsuntoihin]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Maksuliiketilien käyttöoikeuksien ja kuntatodistusten emittointioikeuksien päivittäminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Vastaus oikaisuvaatimukseen koskien hallintojohtajan päätöstä (25.3.2024 § 3) kunnanlakimiehen viran täyttämisestä]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Vastine AVI:n päätöksestä tehtyihin valituksiin koskien Rudus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupaa sekä kierrätystoimintojen alueen ympäristölupaa ja toiminnan aloituslupaa Mäntymä...]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle GRK Suomi Oy:n Mäntymäen asfalttiaseman ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle Louhintahiekka Oy:n Nukarin alueella kiviaineksen ottamiseen liittyvästä vesilain mukaisesta luvasta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Lausunto Louhintahiekka Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta Nukarin alueella Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Kehitys- ja keskusteluasiat]]>