Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 21.03.2024/Pykälä 17


 

 

Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin, Maankäyttö ja kaavoitus

 

Elinvoimalautakunta 21.03.2024 § 17  

    

 

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei asiaa ole ilmoitettu otettavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Hallintosäännön 39 §:n 2 momentin nojalla lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Viranhaltijapäätösten

osalta määräaika lasketaan päätöksen tai pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään

julkaisemalla pöytäkirja tai viranhaltijapäätös luottamushenkilöiden tietoverkossa.

 

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle erikseen rajataan seuraavat asiat:

- kynnysarvon alle jäävät tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat (pienhankinnat)

- opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvat

- työryhmän asettaminen

- tilakeskuksen päällikön alaisen toimialueen hallinnoimien asuntojen ja toimitilojen

vuokrausta ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset.

 

Ajalla 22.2.2024- 13.3.2024 ovat valmistuneet seuraavat viranhaltijapäätökset:

 

Maankäyttöpäällikkö

23.02.2024 § 9 Omakotitontin myynti, Klaukkala ---------------------------

27.02.2024 § 11 Maanvuokrasopimuksen purkaminen kiinteistöltä 543-403-58-1 L&M Maailma Oy Klaukkala

27.02.2024 § 12 Omakotitontin vuokraus, Klaukkala -----------------------

29.02.2024 § 13 Omakotitontin ---------- takaisinosto Klaukkalan Järvimaan alueelta, ----------------

29.02.2024 § 14 Omakotitontin vuokraus, Kirkonkylä ----------------------------

29.02.2024 § 15 Omakotitontin vuokraus, Kirkonkylä ----------------------------

29.02.2024 § 16 Omakotitontin myynti, Kirkonkylä -----------------------------

29.02.2024 § 17 Omakotitontin myynti, Kirkonkylä -----------------------------

29.02.2024 § 18 Omakotitontin myynti, Kirkonkylä --------------------------

29.02.2024 § 19 Omakotitontin vuokraus, Kirkonkylä --------------------------

29.02.2024 § 20 Omakotitontin vuokraus, Kirkonkylä --------------------------

29.02.2024 § 21 Omakotitontin myynti, Kirkonkylä ------------------------

29.02.2024 § 22 Omakotitontin vuokraus, Kirkonkylä ------------------------

11.03.2024 § 23 Omakotitontin myynti, Kirkonkylä --------------------------

13.03.2024 § 24 Omakotitontin vuokraus, Klaukkala ---------------------------

13.03.2024 § 25 Omakotitontin vuokraus, Kirkonkylä ----------------------------

13.03.2025 § 26 Omakotitontin vuokraus, Kirkonkylä ----------------------------

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Lautakunta päättää merkitä edellä esitetyt viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei lautakunta käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Valmistelija

maankäyttöpäällikkö Tarja Kariniemi, tarja.kariniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös

Esitys hyväksyttiin.