Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 9


 

 

Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin

 

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 28.02.2024 § 9  

    

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 38 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, käsitellään asia

kunnanhallituksessa.

 

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Viranhaltijapäätösten

osalta määräaika lasketaan päätöksen tai pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään

julkaisemalla pöytäkirja tai viranhaltijapäätös luottamushenkilöiden tietoverkossa.

 

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle erikseen rajataan seuraavat asiat:

- kynnysarvon alle jäävät tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat (pienhankinnat)

- opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvat

- työryhmän asettaminen

- tilakeskuksen päällikön alaisen toimialueen hallinnoimien asuntojen ja toimitilojen

vuokrausta ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset

 

16.2.2024 mennessä ovat valmistuneet seuraavat viranhaltijapäätökset:

 

Vesilaitoksen johtaja

16.1.2024 § 1 Sorvipolku ja Sorvitie, vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen

24.1.2024 § 2 Puontilankaaren jalankulku- ja pyörätien vesihuoltolinja, vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen

Lvi -teknikko

17.1.2024 § 1 Hakemus vesilaskun kohtuullistamiseksi (KP4181)

19.2.2024 § 2 Hakemus vesilaskun kohtuullistamiseksi (KP 2010131)

19.2.2024 § 3 Hakemus vesilaskun kohtuullistamiseksi (KP3462)

 

Vesihuollon käyttöpäällikkö

11.1.2024 § 1 Teilinummen tekopohjavesilaitoksen rakentamisen lisä- ja muutostöiden, erä 3, hankinta

17.1.2024 § 2 Korvaus asiakkaalle vedenlaadun aiheuttamasta vahingosta

 

Esittelijä 

Vesilaitoksen johtaja

 

Esitys 

Johtokunta päättää merkitä edellä esitetyt viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei johtokunta käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

 

Valmistelija

hallinnon asiantuntija Outi Kylväjä, outi.kylvaja(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.