Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 193


Liite4 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2024-2026 KH

 

 

Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohje

 

Kunnanhallitus 18.12.2023 § 193     

777/02.02.00/2023  

 

 

Valtuusto on 15.11.2023 kokouksessaan vahvistanut vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.

 

Talousarviossa valtuusto päättää kunnan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämistä määrärahoista ja tuloarvioista sekä strategiaa toteuttavista vuositavoitteista.

 

Kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja sitä täydentävää talousarvion täytäntöönpano-ohjetta. Kunnanhallitus hyväksyy erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, ellei valtuusto ole hyväksynyt niitä talousarvion yhteydessä. Kunnanhallituksella on toiminnan niin edellyttäessä oikeus muuttaa talousarvion täytäntöönpano-ohjetta talousarviovuoden aikana.

 

Talousarvion toimeenpanossa tulee huomioida talousarvion täytäntöönpano-ohjeen lisäksi muut kunnassa vahvistetut ohjeet ja säännöt. Näitä ovat esimerkiksi kunnan hallintosääntö, sisäisen valvonnan ohje, hankintaohje, konserniohje sekä erinäiset lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien ja vahvistamat ohjeet ja periaatelinjaukset.

 

Talouspalvelut on valmistellut liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jossa on tarkemmat ohjeet talouden ja toiminnan järjestämisestä.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja valtuuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa teknisluonteiset korjaukset ohjeeseen.

 

Valmistelija

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Arto Hägg esitti Maiju Tapiolinnan, Riikka Raekannaksen ja Virpi Rädyn kannattamana, että kohtaan 2 kirjataan seuraava lisäys:

Merkittävimpien hankkeiden toteutumat raportoidaan myös hankkeen kokonaiskustannusten osalta: tavoite ja toteutuma/ennuste.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa kukaan ei vastustanut Häggin esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen seuraavalla lisäyksellä ”kohtaan 2 kirjataan seuraava lisäys: Merkittävimpien hankkeiden toteutumat raportoidaan myös hankkeen kokonaiskustannusten osalta: tavoite ja toteutuma/ennuste.” ja valtuutti talousjohtajan tekemään tarvittaessa teknisluonteiset korjaukset ohjeeseen.