Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 187


 

 

Viran muuttaminen työsopimussuhteiseksi tehtäväksi

 

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 187     

1375/01.01.00.00/2023  

 

 

Kuntalain 87 § mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen - virkasuhde perustuu kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annettuun lakiin (304/2003) ja työsuhde työsopimuslakiin (55/2001). Kuntalain 89 § mukaan työnantaja voi päättää, että virkasuhde muutetaan työsopimussuhteeksi, jos viran tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä ja työnantaja on tarjonnut viranhaltijalle työsuhteista tehtävää vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla sekä antanut viranhaltijalle työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetun kirjallisen selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista.

 

Hallintosäännön 43 § mukaan kunnanhallitus päättää viran muuttamisesta, mikäli viran tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä. Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan.

 

Nyt Kivenpuiston koulussa avoinna oleva vastaavan ohjaajan viran (vakanssi SO/KEOHJ1) tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä, joten se voidaan lakkauttaa ja perustaa vastaava työsopimussuhteinen tehtävä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää lakkauttaa vastaavan ohjaajan viran 31.12.2023 sekä perustaa vastaavan työsopimussuhteisen tehtävän 1.1.2024 lukien.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, leena.ojala(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Puheenjohtaja Virpi Räty ilmoitti esteellisyydestä (intressijäävi, hallintolaki 28.2 §:n 1) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Puheenjohtajana toimi tämän asian osalta Riikka Raekannas.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Virpi Räty poistui esteellisenä (intressijäävi, hallintolaki 28.2 §:n 1) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän asian osalta Riikka Raekannas.