Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 164


 

 

Hallintopäällikön viran auki julistaminen

 

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 164     

1240/01.01.01.01/2023  

 

 

Ympäristötoimialan hallintopäällikön virka on tulossa avoimeksi vuoden 2024 alussa nykyisen viranhaltijan irtisanoutumisen vuoksi.

 

Hallintopäällikkö tukee toimialan johtamista hallinnon asiantuntijana huolehtimalla hallinnon ja asiakaspalvelun sujuvuudesta sekä osallistumalla toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, suunnitteluun ja seurantaan. Hallintopäällikkö toimii hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueen esihenkilönä. Tulosalue jakaantuu hallinnon- ja talouden sekä rakennusvalvonnan tulosyksiköihin, joissa on yhteensä 17 työntekijää ja sen tehtävinä on huolehtia ympäristötoimialan ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen hallinnon ja talouden tukipalvelutehtävistä sekä asiakaspalvelusta ja kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä. Hallintopäällikön tehtäviin sisältyy mm. lautakuntien ja johtokunnan valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät, osallistuminen investointien suunnitteluprosessiin ja toimialan hankintaprosesseihin sekä sopimushallinnan ja asianhallinnan kehittäminen.

 

Hallintopäällikön viran kelpoisuusehdoksi esitetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Luonnos työpaikkailmoituksesta ja rekrytoinnin suunniteltu aikataulu on kokouksen oheismateriaalina.

 

Hallintosäännön 47 § mukaan kunnanhallitus päättää tulosaluepäällikön viran haettavaksi julistamisesta ja virkaan valinnasta. Viran tehtäviä on hoidettu vuoden 2023 ajan sijaisjärjestelyin. Viran täyttäminen on perustelua viran tehtäväkuvan ja työmäärän vuoksi ja rekrytointi vakinaiseen virkaan nähdään tarpeelliseksi aloittaa mahdollisimman pian.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää
1. vahvistaa, että hallintopäällikön viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus vastaavista tehtävistä,
2. julistaa viran haettavaksi siten, että haku päättyy perjantaina 24.11.2023 klo 15.00 sekä
3. nimetä valintaryhmän jäsenet valmistelemaan virkavaalia.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti
1. vahvistaa, että hallintopäällikön viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus vastaavista tehtävistä,

2. julistaa viran haettavaksi siten, että haku päättyy perjantaina 24.11.2023 klo 15.00 sekä

3. nimetä valintaryhmän jäseniksi valmistelemaan virkavaalia Tapio Sivulan, Jenni Sandberg, Riina Mattilan ja Ritva Örlingin.