Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 162 

 

Nurmijärven kunnan lausunto Kiertokapula Oy:n esityksestä jätemaksutaksoiksi 2024

 

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 162     

1161/11.05.00/2023  

 

 

Jätelautakunta Kolmenkierto on pyytänyt osakaskunnilta lausuntoa Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaluonnoksesta 15.11.2023 mennessä. Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Taksa on nähtävillä 13.10.-15.11.2023. Jätelautakunta päättää taksan hyväksymisestä nähtävillä olon jälkeen.

 

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan kaikki jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset. Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. Jätemaksun on lain mukaisesti vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

 

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto. Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö, Kiertokapula Oy. Jäteyhtiö hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jätemaksut on suoritettava jäteyhtiölle.

 

Vuoden 2024 taksaesitystä on esitelty kunnille viikolla 43 Teamsin välityksellä järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa. Oheismateriaaliin on koottu tilaisuuksien esitykset.

 

Taksaluonnokset ja voimassa oleva taksa ovat liitteenä. Uuden taksan esitetään tulevan voimaan 1.1.2024.

 

Tärkeimmät muutokset

Kuluvan vuoden taksaan verrattuna tärkeimmät muutokset koskevat astiapalvelun laajenemista, tyhjennyspäivän määrittelyä ja kunnan omistamien kiinteistöjen kannalta jätetilojen lukituksia.

 

Astiapalvelulla tarkoitetaan, että jäteastia kuuluu tyhjennyspalveluun kaikille asiakkaille ja kaikissa jakeissa, joita Kiertokapula tyhjentää. Kiertokapula toimittaa uuden jäteastian tarvittaessa ilman erillistä maksua, ehtojen täyttyessä. Taksasta poistetaan käsin siirrettävien jäteastioiden myyntiin ja vuokraamiseen liittyvät hinnat. Astiapalvelu sisältyy jatkossa jäteastioiden tyhjennyshintoihin.

 

Jatkossa tyhjennyspäivä on joko suunniteltu päivä tai yhtä päivää aiemmin tai myöhemmin. Tällä pyritän mm. vähentämään asiointitarvetta Kiertokapulan asiakaspalvelussa. Tyhjennyspäivän määrittelystä päätetään uudistuvassa jätehuollon palvelutasossa, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024 (lausunto KH 9.10.2023 § 136). Asiakaspalvelun ruuhkautumista vähentäisi myös Asiakasnetin kehittäminen niin, että asiakkaat pystyvät tarkistamaan sekä tulevat että toteutuneet tyhjennykset lähes reaaliaikaisesti. Tämä mahdollistaisi tehokkaan ja oikea-aikaisen reklamoinnin ammatti-isännöitsijöille. Taksan mukaan asiakkaan tulee ilmoittaa jäteastian tyhjennyksiin liittyvistä laiminlyönneistä jäteyhtiölle.

 

Uutena määräyksenä jätetaksassa on, että jätetilojen lukituksessa on käytettävä Kiertokapulan jätehuollon yleisavainta (Protec2). Lisämaksu (8,00 e/tyhjennyskerta, sis. alv 24 %) perittäisiin kultakin noutokerralta, mikäli puomien, porttien ja lukitusten avaaminen tapahtuu muilla kuin jätehuoltoavaimilla tai mikäli kiinteistöllä on rajoitettu noutoaika. Maksu ei oikeuta puutteiden korjaamatta jättämistä. Nurmijärven kunnan omistamilla kiinteistöillä on uusittu ja yhtenäistetty jätetilojen lukitukset muutama vuosi sitten. Lukitusten muuttaminen uudelleen aiheuttaisi huomattavia, ylimääräisiä kustannuksia lukkojen asennuksesta sekä avainten hankinnasta ja hallinnoinnista. Kunnan jätetilojen yleisavaimella pääsee tyhjentämään jäteastiat kymmenissä kiinteistöissä, joten jätteenkuljettajien työ ei vaikeudu merkittävästi tämän avaimen mukana pitämisestä. Kunta tulee hakemaan jätehuoltoviranomaiselta poikkeusta jätemaksuun lukitusten osalta.

 

Monilokerokeräys tulee saataville kaikissa taajamissa ja biojätteen keräysvelvoite laajenee kaikkiin asuntoihin taajamissa vuonna 2024.

 

Hinnat vuonna 2024

Jätelain mukaan jätemaksun on mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Tavoitetta edistettäisiin jätemaksutaksassa sisällyttämällä sekajätteen kuljetusosaan 18 % (nyt 23 %) pakkausjätteen kuljetuksen kustannuksista, ja sekajätteen käsittelyosaan sisällytettäisiin 80 % (nyt 85 %) biojätteen käsittelyn kustannuksista. Sekajätteen tyhjennyshinnat nousevat 12,5 % ja muiden jätejakeiden tyhjennyshinnat ja lisäpalvelujen hinnat 6,5 %.

 

Jätehuollon perusmaksu on otettu käyttöön vuonna 2022, ja sitä ehdotetaan korotettavaksi nyt ensimmäistä kertaa. Perusmaksulla katetaan aiempien lisäksi poistotekstiileihin liittyvät kulut. Korotus olisi omakotitaloille ja vapaa-ajan asunnoille 15,4 % sekä kerros- ja rivitaloille 11,1 %.

 

Kuten nykyisessäkin taksassa, hyöty- ja biojätteen keräykselle ehdotetaan kaksinkertaista hintaa taajamien ja kuljetusreittien ulkopuolella.

 

Liitteet:

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kiertokapula Oy:n jätetaksoiksi 2024

Ote pöytäkirjasta liitteineen; Jätelautakunta 12.10.2023 § 52, Kiertokapula Oy:n jätetaksaluonnokset 2024

Voimassa olevat jätetaksat

 

Oheismateriaali:

Esittely jätetaksoista 2024

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon jätelautakunta Kolmenkierrolle ehdotuksesta Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaksi:

Taksojen valmistelussa tulee pyrkiä kannustamaan asukkaita lajitteluun koko kunnan alueella. Vapaaehtoisen keräyksen tyhjennyshinta taajamien ja kuljetusreittien ulkopuolella (alueella D) tulisi pyrkiä saamaan tulevien taksojen valmistelussa lähemmäksi alueiden A ja C tyhjennyshintoja. Nurmijärven kunta kehottaan jätelautakuntaa ja Kiertokapulaa kasvattamaan asteittain sekajätteen hintaan sisällytettävää osuutta pakkausjätteiden kierrätyskustannuksista.

Kunta esittää, että tulevissa jätteenkäsittely taksoissa mahdollistettaisiin ns. lisäpalveluna bioastian pesuvaihto. Tämän lisäpalvelun puute on koettu kunnan toiminnassa ongelmalliseksi.

Nurmijärven kunta tulee hakemaan jätehuoltoviranomaiselta poikkeusta jätemaksuun lukitusten osalta. Kunnan omistamien kiinteistöjen jätetilojen yleisavaimella pääsee tyhjentämään jäteastiat kymmenissä kiinteistöissä, joten jätteenkuljettajan työ ei vaikeudu merkittävästi tämän avaimen mukana pitämisestä. Muille kiinteistöille tulee antaa riittävä siirtymäaika lukitustensa uusimiseen ennen kuin taksan mukaista lisämaksua voidaan periä.

 

 

Valmistelija

alueisännöitsijä Aino Angervuori, aino.angervuori(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

Jätelautakunta Kolmenkierto