Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 148 

 

Äänestyspaikat presidentinvaaleissa 2024

 

Keskusvaalilautakunta 10.10.2023 § 12   

 

 

 

 

Presidentinvaalien vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024 ja mahdollisen toisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Vaalipäivän äänestys toimitetaan äänestysalueittain. Nurmijärvellä äänestysalueita on 16. Vaalilain mukaan vaalipäivän äänestyspaikoista kunnassa päättää kunnanhallitus. Äänestysaika vaalipäivän äänestyspaikoissa on klo 09.00-20.00.

 

Kunnanhallitus päättää myös yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa sekä niiden äänestysajoista. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen kunnassa sijaitsevissa kunnan virastoissa taikka muissa itse järjestämissään tai hankkimissaan tiloissa. Ennakkoäänestyspaikan on oltava esimerkiksi aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.-23.1.2024 (keskiviikosta tiistaihin) ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan 31.1.-6.2.2024 (keskiviikosta tiistaihin).

 

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestysajan päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Vaalilain 48 §:n mukaisesti ennakkoäänestys toimitetaan kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen.

 

Nämä päätökset tulee tehdä hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään perjantaihin 3.11.2023 klo 12 mennessä.

 

Ohjeiden mukaan äänestyspaikkojen tulee olla esteettömiä ja vammaisten käyttämille kulkuvälineille on pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Äänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten ja että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän.

 

Keskusvaalilautakunta on selvittänyt vaihtoehtoisia äänestystiloja. Selvityksessä on tänäkin vuonna huomioitu syksyllä 2022 tehdyssä valtuustoaloitteessa esitetyt huomiot äänestyspaikkojen tavoitettavuuteen liittyen. Äänestyspaikat on pyritty mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan huomioiden äänestäjien luontaiset asiointipaikat. Lisäksi on huomioitu esteettömyyttä, käyttötarkoitusta ja toimivuutta koskevat vaatimukset. Kirjastoauton käyttöä liikkuvana äänestyspaikkana hyödynnetään edelleen.

 

 

Eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat

 

Klaukkalassa otetaan taajaman äänestysvilkkauden vuoksi käyttöön kaksi ennakkoäänestyspaikkaa, Klaukkalan Citymarketissa ja Monitoimitalo Monikon aulatiloissa.

 

Rajamäessä otetaan ennakkoäänestyspaikkana käyttöön sellaisena aiemmin toiminut Rajamäen kirjasto, koska seurakunnan Artturi-Sali ei näissä vaaleissa ole käytettävissä eikä muutakaan keskeistä paikkaa, jossa tilat mahdollistavat äänestystoiminnot, etsinnöistä huolimatta löytynyt.

 

Kirkonkylässä ennakkoäänestyspaikkana toimii edelleen sama K-Supermarketin rakennuksen yläkerrassa oleva liiketila, kuin viime vaaleissa.

 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat on yksilöity liitteessä.

 

Vaalibussi Oivan reittiin on tehty eduskuntavaaleissa havaittujen kokemusten perusteella muutamia muutoksia. Klaukkalassa Matkakeskuksen pihalla ei pysähdytä läheisen Citymarketin ennakkoäänestyspisteen vuoksi, sen sijaan Oiva pysähtyy Tornimäessä. Lisäksi Lepsämän koulun pysähdyspaikka on vaihdettu Lintumetsän yksikön paikaksi. Tarkempi pysäkkierittely kellonaikoineen on tämän päätöksen liitteenä.

 

Laitosäänestyspaikat tuodaan päätettäväksi seuraavaan keskusvaalilautakunnan kokoukseen marraskuussa.

 

Eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkamuutokset

 

Äänestysalueiden Kirkonkylä A, B ja C (äänestysalueet 002, 003 ja 004) osalta vaalipäivän äänestyspaikka muuttuu Maaniitun koulusta Lukkarin kouluun. Viime vaaleissa saatujen kokemusten mukaan alkuluokkatilat eivät parhaalla mahdollisella tavalla osoittautuneet toimiviksi ahtautensa vuoksi. Liikuntasalin käyttäminen rajoittaisi puolestaan sen suojaamiselle käytettävä aika huomioon ottaen sen käyttämistä alkuperäiseen tarkoitukseensa kohtuuttomasti.

 

Lepsämän koululla vaalihuoneisto siirretään uuden koulun puolelle (ruokasali).

 

Lisäksi Metsäkylän koululla vaihdetaan äänestystilaa uuteen kivikouluun (A-rakennus), joka on tilojensa ja esteettömän pääsyn puolesta sopivin.

 

Esittelijä 

Kunnan lakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri

 

Esitys 

Keskusvaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se määrää vuoden 2024 presidentinvaalissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan. 

Lisäsi keskusvaalilautakunta oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia äänestyspaikkoja ja niiden aukioloa koskevaan esitykseen kunnanhallituksen päätettäväksi.

 

 

Valmistelija

kunnan lakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, sari.forsstrom(at)nurmijarvi.fi

 

 

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti sisällyttäen esitykseen myös laitosäänestyspaikat, jolloin erillistä kokousta marraskuussa ei tarvita:

 

Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää vaalilain 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa laitoksessa, jos hän on siellä hoidettavana tai sinne otettuna tai suorittamassa asepalvelusta.

 

Laitoksia, joissa ennakkoäänestys järjestetään, ovat:

1) Sairaalat, esimerkiksi: yleissairaalat, terveyskeskusten vuodeosastot, psykiatriset

sairaalat jne.;

 

2) Ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen määräämät

sosiaalihuollon toimintayksiköt, esimerkiksi: vanhainkodit ja vastaavat yksiköt,

hoito-, hoiva-, veljes- ja sairaskodit, sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa

ja kehitysvammalaissa tarkoitetut palvelutalot, asuntolat, päihdehuollon

laitokset, kehitysvammalaitokset jne.

 

Määriteltäessä sitä, kuuluuko sosiaalihuollon toimintayksikkö suoraan vaalilain 46 §:n 2 momentin perusteella (ja siis ilman kunnanhallituksen päätöstä) ennakkoäänestykseen piiriin, ratkaisevaa on, annetaanko yksikössä ympärivuorokautista hoitoa.

 

Keskusvaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle,

 

  1. että se määrää vuoden 2024 presidentinvaalissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan. 

 

  1. että ennakkoäänestys järjestetään Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa VaaliL 46 § tarkoittamissa laitoksissa: Attendo Aleksiina, Attendo Hoivakoti Venla, Attendo Rajamäki, Esperi Hoivakoti Aapo, Heikkarin ryhmäkoti, Hoivamme Nurmijärvi, Kalliolan klinikka, Kissankellon ryhmäkoti, Keusoten kuntoutusyksikkö (Kiljavan sairaala), Nurmijärven Nurmilintu, Nurmijärven terveyskeskuksen sairaalan akuuttiosasto, Ykköskoti Riihilehto (Mehiläinen) Rinnekoti.

 

Erikseen selvitetään tarve äänestyksen toimittamiselle ryhmäkodeissa Sateenkaari, Sinisiipi, Leinikki, Ohjastie.

 

  1. Lisäksi keskusvaalilautakunta oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia äänestyspaikkoja ja niiden aukioloa koskevaan esitykseen kunnanhallituksen päätettäväksi.

 

Päätös 

Keskusvaalilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että

1. se määrää vuoden 2024 presidentinvaalissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan ja

2. ennakkoäänestys järjestetään Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa VaaliL 46 § tarkoittamissa laitoksissa: Attendo Aleksiina, Attendo Hoivakoti Venla, Attendo Rajamäki, Esperi Hoivakoti Aapo, Heikkarin ryhmäkoti, Hoivamme Nurmijärvi, Kalliolan klinikka, Kissankellon ryhmäkoti, Keusoten kuntoutusyksikkö (Kiljavan sairaala), Nurmijärven Nurmilintu, Nurmijärven terveyskeskuksen sairaalan akuuttiosasto, Ykköskoti Riihilehto (Mehiläinen) Rinnekoti. Erikseen selvitetään tarve äänestyksen toimittamiselle ryhmäkodeissa Sateenkaari, Sinisiipi, Leinikki, Ohjastie.


3. Lisäksi keskusvaalilautakunta oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia äänestyspaikkoja ja niiden aukioloa koskevaan esitykseen kunnanhallituksen päätettäväksi.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 23.10.2023 § 148     

719/00.00.00.01/2023  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. määrätä vuoden 2024 presidentinvaalissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan ja

2. että ennakkoäänestys järjestetään Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa VaaliL 46 § tarkoittamissa laitoksissa: Attendo Aleksiina, Attendo Hoivakoti Venla, Attendo Rajamäki, Esperi Hoivakoti Aapo, Heikkarin ryhmäkoti, Hoivamme Nurmijärvi, Kalliolan klinikka, Kissankellon ryhmäkoti, Keusoten kuntoutusyksikkö (Kiljavan sairaala), Nurmijärven Nurmilintu, Nurmijärven terveyskeskuksen sairaalan akuuttiosasto, Ykköskoti Riihilehto (Mehiläinen) Rinnekoti. Erikseen selvitetään tarve äänestyksen toimittamiselle ryhmäkodeissa Sateenkaari, Sinisiipi, Leinikki, Ohjastie. 

 

Valmistelija

kunnan lakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, sari.forsstrom(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti:

 

Kunnanhallitus päättää

 

1.määrätä vuoden 2024 presidentinvaalissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan siten, että Klaukkalan K-Citymarketin osalta vaihtoehtoisena ennakkoäänestyspaikkana on Tello-Sali, Klaukkalan kirjaston alakerrassa (Kuonomäentie 2, 01800 Klaukkala) ja että Rajamäen varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana on Kuntola, jonka osalta vaihtoehtoisena äänestyspaikkana on Rajamäen koulun B-rakennus.

 

2. että ennakkoäänestys järjestetään Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa VaaliL 46 § tarkoittamissa laitoksissa: Attendo Aleksiina, Attendo Hoivakoti Venla, Attendo Rajamäki, Esperi Hoivakoti Aapo, Heikkarin ryhmäkoti, Hoivamme Nurmijärvi, Kalliolan klinikka, Kissankellon ryhmäkoti, Keusoten kuntoutusyksikkö (Kiljavan sairaala), Nurmijärven Nurmilintu, Nurmijärven terveyskeskuksen sairaalan akuuttiosasto, Ykköskoti Riihilehto (Mehiläinen) Rinnekoti. Erikseen selvitetään tarve äänestyksen toimittamiselle ryhmäkodeissa Sateenkaari, Sinisiipi, Leinikki, Ohjastie.

 

Lisäksi valtuutetaan keskusvaalilautakunnan sihteeristö päättämään tarkemmin äänestyspaikoista, kun niiden soveltuvuus varmistuu ja tekemään niitä koskevat ilmoitukset viranomaisille 3.11. mennessä.

 

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti

1.määrätä vuoden 2024 presidentinvaalissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan siten, että Klaukkalan K-Citymarketin osalta vaihtoehtoisena ennakkoäänestyspaikkana on Tello-Sali, Klaukkalan kirjaston alakerrassa (Kuonomäentie 2, 01800 Klaukkala) ja että Rajamäen varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana on Kuntola, jonka osalta vaihtoehtoisena äänestyspaikkana on Rajamäen koulun B-rakennus.

2. että ennakkoäänestys järjestetään Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa VaaliL 46 § tarkoittamissa laitoksissa: Attendo Aleksiina, Attendo Hoivakoti Venla, Attendo Rajamäki, Esperi Hoivakoti Aapo, Heikkarin ryhmäkoti, Hoivamme Nurmijärvi, Kalliolan klinikka, Kissankellon ryhmäkoti, Keusoten kuntoutusyksikkö (Kiljavan sairaala), Nurmijärven Nurmilintu, Nurmijärven terveyskeskuksen sairaalan akuuttiosasto, Ykköskoti Riihilehto (Mehiläinen) Rinnekoti. Erikseen selvitetään tarve äänestyksen toimittamiselle ryhmäkodeissa Sateenkaari, Sinisiipi, Leinikki, Ohjastie.

Lisäksi valtuutetaan keskusvaalilautakunnan sihteeristö päättämään tarkemmin äänestyspaikoista, kun niiden soveltuvuus varmistuu ja tekemään niitä koskevat ilmoitukset viranomaisille 3.11. mennessä.