Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 141


 

 

Tontin 543-3-104-25 luovuttaminen ja tontin 543-3-104-24 varauksen jatkaminen Klaukkalan Viirinlaakson alueelta, Avain Yhtiöt Oy

 

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 141     

19/10.00.02.01/2023  

 

 

Kunnanhallitus päätti 16.1.2023 pidetyssä kokouksessa, että Nurmijärven kunta varaa Avain Yhtiöt-konsernille Viirinlaakson asemakaavan korttelin 3104 tontit 14,15,16,17,18 ja 19 Avain Yhtiöt Oy:n, Avain Yhtiöt konserniin kuuluvan tytäryhtiön tai perustettavan asunto-osakeyhtiön nimiin. Tontit on yhdistetty kahdeksi tontiksi 543-3-104-25 ja 543-3-104-24. Tonttivaraus käsittää myös 2/3 suuruisen osuuden LPA tontista 9.

 

Nyt Avain Yhtiöt Oy on esittänyt, että se ostaa tontin 543-3-104-25, kun on saanut ARA:n osapäätöksen kohteen rahoituksesta. Avain Yhtiöt Oy on saanut kohteelle ARA:sta lainavarauspäätöksen ja kohteen suunnittelu ja urakkakilpailutus on käynnissä. Tontille rakennetaan asumisoikeusasuntoja. Yhtiö tarjoutuu ostamaan kyseisen tontin voimassa olevalla ARA-hinnalla, joka on Klaukkalassa tällä hetkellä 160 e/k-m2. Tontin lopullinen kauppahinta tarkistetaan toteutuvan rakennusoikeuskerrosalan mukaan. Tontti luovutetaan Avain Yhtiöt Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön nimiin. Kiinteistökaupan yhteydessä luovutetaan 1/3 LPA tontista 543-3-104-9.

 

Tontin 543-3-104-24 osalta Avain Yhtiöt Oy toivoo varausta jatkettavan vuoden 2024 loppuun asti. Tontille toteutetaan lyhytaikaisen korkotuen ARA-vuokra-asuntoja. Tontti luovutetaan Avain Yhtiöt Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön nimiin.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää luovuttaa tontin 543-3-104-25 ja 1/3 tontista 543-3-104-9 kunnanhallituksen 16.1.2023 varauspäätöksen mukaisin ehdoin. Lopullinen kauppakirja allekirjoitetaan heti sen jälkeen, kun Avain Yhtiöt Oy on saanut rahoituspäätöksen.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että tontin 543-3-104-24 varausta jatketaan 31.12.2024 asti kunnanhallituksen 16.1.2023 varauspäätöksen mukaisin ehdoin.

Avain Yhtiöt Oy:lle annetaan lupa kustannuksellaan suorittaa tontilla 543-3-104-25 maaperätutkimuksia ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Avain Yhtiöt Oy oikeutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa tontille 543-3-104-25 ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Varsinaisiin rakennustöihin tontilla ei saa ryhtyä ennen kuin tontin luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettu.

 

 

Valmistelija

maankäyttöinsinööri Minna Valtonen, minna.k.valtonen(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Jakelu 

Avain Yhtiöt Oy

Valtonen

Kariniemi