Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 122


 

 

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

 

Kunnanhallitus 11.09.2023 § 122  

    

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

 

Hallintosäännön 38 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Viranhaltijapäätösten

osalta määräaika lasketaan päätöksen tai pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään

julkaisemalla pöytäkirja tai viranhaltijapäätös luottamushenkilöiden tietoverkossa.

 

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle erikseen rajataan seuraavat asiat:

- kynnysarvon alle jäävät tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat (pienhankinnat)

- opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvat

- työryhmän asettaminen

- tilakeskuksen päällikön alaisen toimialueen hallinnoimien asuntojen ja toimitilojen

vuokrausta ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset.

 

7.9.2023 mennessä ovat valmistuneet seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:

 

-          Hyvinvointilautakunta 22.8.2023

-          Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 29.8.2023

-          Sivistyslautakunta 24.8.2023

-          Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.8.2023

-          Tekninen lautakunta 31.8.2023

 

Konsernipalvelut/

Henkilöstöjohtaja

-          24.8.2023 § 1 Työajanseurantajärjestelmän hankinta turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2021-2025 (DPS) -dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisellä kilpailutuksella

 

Erikoissuunnittelija

-          29.8.2023 § 7 Nurmijärven kunnan lausunto Kiinteistö Oy Y-Säätiön Nuorisoasuntojen purkulupahakemukselle sekä aravarajoituksista vapauttamiselle, Isoseppälä 10, Klaukkala

 

Hankintapäällikkö

-          18.8.2023 § 13 Oppilaskuljetukset - Lisäautokaluston hankintaa lukuvuodeksi 2023-2024 koskeva oikaisuvaatimus

 

Talousjohtaja

-          6.9.2023 § 4 Lyhytaikaisten lainojen nostaminen kuntatodistuksilla 3/2023

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitetyt lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Valmistelija

hallinnon asiantuntija Outi Kylväjä, outi.kylvaja(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksytiiin.