Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.08.2023/Pykälä 111


Liite3 Nurmijärvi takaus- ja antolainapolitiikka 2023

 

 

Takaus- ja antolainaustoiminnan periaatteet

 

Kunnanhallitus 14.08.2023 § 111     

908/02.05.06/2023  

 

 

Nurmijärven kunta voi tietyin rajatuin edellytyksin myöntää lainaa, takauksia tai antaa muita vakuuksia yhteisöille. Nurmijärven kunnan takaus- ja antolainaustoiminnan periaatteet -asiakirjan tavoitteena on määritellä ne periaatteet, joiden perusteella takaus- ja antolainapäätökset konsernissa arvioidaan yleisellä tasolla ja joihin päätösten valmistelu perustuu. Takaus- ja antolainauspäätöksissä tarkastellaan aina suunnitellun järjestelyn vaikutusta kokonaisuutena Nurmijärven kunnan konsernivelan määrään ja kuntakonsernille strategiassa asetettuihin tavoitteisiin. Nurmijärven kunnalla ei ole aiemmin ollut takaus- ja antolainaustoimintaan liittyviä kirjallisia periaatteita.

 

Kuntalain 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Kuntalain 15 luvun 129 §:ssä säädetään muun muassa lainan, takauksen ja vakuuden antamisen edellytyksistä.

 

Lain mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus

 • ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä
 • Kunta ei voi myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski
 • Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla

 

Kuntalain mukaan kunta voi myöntää takauksen ainoastaan seuraaville tahoille:

 • Takaus annetaan kuntakonserniin kuuluvalle yhteisölle tai yhteisölle, joka on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa
 • Takaus liittyy kuntalain 129 § 3 momentissa lueteltujen lakien mukaiseen toimintaan. Näitä erityislakeja ovat:
  • liikuntalaki
  • kuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki
  • museolaki
  • teatteri- ja orkesterilaki ja
  • nuorisolaki
 • Takaus perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai yhteisölle tai säätiölle annettuun kuntalain 131 §:n mukaiseen palveluvelvoitteiseen.

 

Periaatteiden mukaisesti kunta myöntää lähtökohtaisesti takauksia vain tytäryhteisöilleen, eli yhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta. Kunta edellyttää takauksille vastavakuuden ja perii takausprovision. Päätöksenteon tulee pohjautua omistajapoliittisiin linjauksiin. Takauksen myöntämisestä päättää kunnanvaltuusto. Valtuuston erillisellä päätöksellä kunnanhallitus voi vahvistaa valtuuston myöntämien takausten yksityiskohtaiset ehdot. Antolainoja kunta myöntää lähtökohtaisesti vain tytäryhteisöilleen tai liikelaitoksille. Kunnanvaltuusto päättää antolainojen ja vieraanpääoman muutoksista talousarvion yhteydessä (hallintosääntö 64 §) ja kunnanhallitus päättää antolainan myöntämisestä vuotuisen talousarvion mukaisissa rajoissa (hallintosääntö 24 §). Omille konserniyhtiöille voidaan myöntää myös oman pääoman ehtoista rahoitusta, mikäli se täyttää konserniohjauksen periaatteet. Kunta perii antolainoistaan markkinaehtoista korkoa.

 

Takausvastuista ja antolainoista raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle vuosittain osana tilinpäätöstä.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. hyväksyä takaus- ja antolainaustoiminnan periaatteet sekä

2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa tekniset korjaukset ja päivittämään hallintosääntöön tai konserniohjeeseen liittyvät muutokset näihin periaatteisiin. 

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.