Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 101


 

 

TE-Palveluiden siirto kunnille / poliittisen ohjausryhmän jäsenten nimeäminen

 

Kunnanhallitus 19.06.2023 § 101     

673/14.05.00/2023  

 

 

Keski-Uudenmaan kunnat, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula valmistelevat työllisyys- ja elinkeinopalveluiden siirtämistä valtiolta kunnille. Kuntien käsiteltävänä on paraikaa valmistelua koskeva aiesopimus, jonka tavoitteena on muodostaa sopijakuntien yhteinen työllisyysalue vastuukuntamallilla. Valmistelun ensimmäisenä sitovana välitavoitteena on tuottaa järjestämisvastuusopimus ja palvelusuunnitelma siten, että kuntien valtuustot voivat tehdä järjestämisvastuusopimuksesta ja palvelusuunnitelmasta päätöksen ennen 31.10.2023, jolloin työllisyysalueesta on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle.

 

Onnistunut valmistelu edellyttää sidosryhmien aitoa mahdollisuutta osallistua valmisteluun. Niukka valmisteluaika edellyttää valmisteluun osallistumiselle struktuuria, vahvaa sitoutumista ja tämän työn asettamista etusijalle. Tämä toteutetaan seuraavasti:

  • kuntien valtuustoille ja hallituksille järjestetään valmistelun edetessä yksi tai useampia yhteisiä tiedotustilaisuuksia sähköisinä kokouksina
  • kunnanjohtajat ja/tai kunnanjohtajan nimeämä henkilö huolehtivat tahoillaan vuorovaikutuksesta oman kuntansa hallituksen kanssa
  • kunnanjohtajat muodostavat ohjausryhmän, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea projektiryhmän työskentelyä, toimialajohtajilla tai palvelualuejohtajilla on ohjausryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus, ohjausryhmän puheenjohtajuus on Järvenpään kaupungilla
  • poliittinen ohjaus toteutuu asemavaltuutusten perusteella poliittisessa ohjausryhmässä, jonka muodostavat ensisijaisesti kunkin kunnan kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat (12 henkilöä), kunnanjohtajilla on poliittisessa ohjausryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus
    • kunta voi toissijaisesti nimetä poliittiseen ohjausryhmään kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajan asemesta myös muut kaksi henkilöä ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt
    • ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
    • Järvenpään kaupunki nimeää ryhmälle sihteerin.

 

Edustajat eri ryhmissä sitoutuvat työskentelyyn siten, ettei valmistelun eteneminen esty tai hidastu heistä johtuvasta syystä. Esteen sattuessa kukin edustaja nimeää ryhmään itselleen puhevaltaisen sijaisen. Poliittisessa ohjausryhmässä sijaisena kuitenkin on ensisijaisuusjärjestyksessä kaupunginhallituksen puheenjohtajan osalta kaupunginhallituksen I tai II varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan osalta kaupunginvaltuuston I tai II varapuheenjohtaja.

 

Edellä todetut ryhmät työskentelevät 31.12.2024 saakka. Ryhmien tavoitteena on tukea ja valmistella järjestämisvastuusopimus sekä palvelusuunnitelma sekä valmistella työllisyysalueen yhteistyön rakenteet.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus

1. hyväksyy yllä todetut valmisteluperiaatteet ja
2. toteaa, että poliittisen ohjausryhmän kokouksista suoritetaan palkkiot jäsenen nimenneen kunnan palkkiosäännön mukaisesti
3. poliittinen ohjausryhmä kokoontuu Järvenpään kaupungin kutsusta 15.8.2023 kello 17.00
4. Nurmijärven kunta nimeää edustajansa ohjausryhmään ja toteaa, että heille suoritetaan ohjausryhmään osallistumisesta palkkiosäännön mukainen erillispalkkio.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Kunnanhallitus
1. hyväksyi yllä todetut valmisteluperiaatteet ja
2. totesi, että poliittisen ohjausryhmän kokouksista suoritetaan palkkiot jäsenen nimenneen kunnan palkkiosäännön mukaisesti
3. poliittinen ohjausryhmä kokoontuu Järvenpään kaupungin kutsusta 15.8.2023 kello 17.00
4. nimesi kunnan edustajiksi ohjausryhmään asemavaltuutuksella Kallepekka Toivosen ja Virpi Rädyn sekä heille varajäseniksi valtuuston ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajiston ja totesi, että heille suoritetaan ohjausryhmään osallistumisesta palkkiosäännön mukainen erillispalkkio.

 

Jakelu

nimetyt henkilöt

Järvenpään kaupunki

Hyvinkään kaupunki

Mäntsälän kunta

Pornaisten kunta

Tuusulan kunta