Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 88


Liite1 Valtuustoaloite aurinkopaneelien käyttöönotosta

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen aurinkopaneelien käyttöönotosta

 

Valtuusto 26.05.2021 § 81   

 

 

 

Vihreiden valtuustoryhmä ja viisi muuta kannattajaa esittävät valtuustoaloitteessaan, että nyt rakennettavien kunnan omistamien kiinteistöjen katolle asennetaan aurinkopaneelit yhteistyössä Nurmijärven sähkön kanssa, jonka kanssa tehdään myös sopimus energian otosta verkkoon varastoon, jolloin se on mahdollista saada käyttöön silloin, kun aurinko ei tuota energiaa. Myös olemassa olevissa kiinteistöissä tulee saneerausten ja peruskorjausten yhteydessä tutkia mahdollisuus aurinko paneelien käyttöönottoa.

 

 

Päätös 

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

 

 

 

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 58   

 

 

 

Aurinkopaneelien lisäämistä projekteihin on ajoittain yritetty, hankkeet ovat kaatuneet aina määrärahojen puutteeseen. Viimeisin hanke oli Monikko Klaukkalassa, mutta kohteeseen varattu investointimääräraha ei riittänyt. Kunnanviraston peruskorjaukseen on myös suunniteltu aurinkopaneeleita, mutta hankkeen rinnalla harkitaan uudishanketta johtuen laajasta korjaustarpeesta ja tilatarpeiden muutoksesta.

 

Energiansäästön ja itsetuotetun energian merkitys on korostunut ympäristösyistä sekä Ukrainan sodan seurauksena nousseen energian hinnan vuoksi. Nurmijärven kunta on mukana energiatehokkuussopimuksessa. Tilakeskus toimii mukana sopimuksen energiansäästötoimissa. Tilakeskus liittyi lokakuussa mukaan astetta alemmas kampanjaan. Energian säästöhankkeiden toteutusta vaikeuttaa määrärahojen puute, tilakeskuksen budjetissa ei ole määrärahoja energiansäästöhankkeiden toteutukseen. Hankkeita on tähän saakka toteutettu niukoista käyttötalouden määrärahoista sekä talonrakennusinvestointien yhteydessä. Tavoitteet huomioiden taloudellinen järjestely ei ole riittävä.

 

Tilakeskus tekee jatkuvaa yhteistyötä Nurmijärven Sähkö Oy:n kanssa. Keskeisessä roolissa on haja-alueen kiinteistökohteiden lämmöntoimitus. Nurmijärven Sähkö Oy on ilmoittanut, että se on valmis ostamaan ylijäämäsähköä, mutta ei muutoin osallistu kunnan aurinkosähköprojekteihin.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi valtuustolle, että uudet kiinteistöt varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä silloin kun se osoittautuu taloudellisesti kannattavaksi ja teknisesti mahdolliseksi. Aurinkosähköjärjestelmä voidaan toteuttaa joko omarahoituksella tai leasing-rahoituksella tilanteen mukaan. Määrärahaa voitaisiin kohdentaa esimerkiksi valaistusmuutoksiin, ohjausjärjestelmien kehittämiseen (esim. rakennusautomaatio), aurinkosähköjärjestelmiin, tuulivoimahankkeisiin ja lämpöpumppuratkaisuihin.

 

Valmistelija

Tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen, ville.kononen@nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Juuso Jaakola-Siimes teki Minna Jokisen, Jaana Diakiten ja Jussi Jalavan kannattamana seuraavan palautusesityksen: " Tekninen lautakunta palauttaa aloitteen uudelleen valmisteluun. Uudelleen valmistelussa pitää käydä perusteellisemmin läpi Nurmijärven Sähkö Oy:n kanssa mikseivät he ole valmiita yhteistyöhön kunnan kanssa."

 

Koska palautusesityksestä ei voitu olla yksimielisiä, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

 

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Jaakola-Siimeksen palautusesitys

 

Äänestyksen tulos:

JAA 4 ääntä: Kirves, Latva, Rouhikoski, Taipale

EI 7 ääntä: Diakite, Jaakola-Siimes, Jalava, Jokinen, Lehtimäki, Tofferi, Perkiö (pj.)

 

Tekninen lautakunta oli äänin 4 JAA - 7 EI palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Päätös 

Tekninen lautakunta päätti äänin 4 JAA - 7 EI palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että käydään perusteellisemmin läpi Nurmijärven Sähkö Oy:n kanssa mikseivät he ole valmiita yhteistyöhön kunnan kanssa.

 

 

 

 

 

 

Tekninen lautakunta 04.05.2023 § 23   

 

 

 

Tekninen lautakunta on kuullut 13.04.2023 Nurmijärven Sähkön näkemykset heidän aurinkosähkön toteuttamisen periaatteista ja asiantuntija-avun antamisesta tuleviin hankkeisiin.

 

Nurmijärven sähkö ei itse toimita aurinkopaneeleita vaan tarvittaessa hankkivat ne muilta toimijoilta. Asiantuntija apua aurinkopaneelien / -voimaloiden rakentamiseen saa parhaiten niihin erikoistuneilta yrityksiltä. Tämä ei kuulu Nurmijärven sähkön ydinliiketoimintaan.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tilakeskus varmistaa kaikissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa, että optio aurinkopaneelien asentamiselle on myöhemmin mahdollista. Mikäli talousarviossa varataan rahaa aurinkopaneelien asentamiselle, voidaan kohteisiin toteuttaa aurinkopaneelit myöhemmin.

 

Valmistelija

Tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelä, pasi.kivela(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 88     

901/00.02.00.02/2021  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelä, pasi.kivela(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.