Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 73


Liite3 Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikataulu 2023

 

 

Valtuuston kokoukset vuonna 2023 syyskaudella

 

Kunnanhallitus 07.11.2022 § 233   

 

 

 

Hallintosäännön 130 §:n mukaan

 

"Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

 

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

 

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen."

 

Kuntalain 94 §:n mukaan "Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti."

 

Kokouskutsun ja esityslistan toimittamisesta ja siihen liittyvistä määräajoista säädetään kunnan hallintosäännössä. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali toimitetaan sähköisesti tallentamalla asiakirjat luottamushenkilöiden verkkopalveluun.

 

Kunnanhallitus on päättänyt omalta osaltaan 10.10.2022 § 190 kokouskäytännöistä seuraavasti "Kunnanhallituksen kokoukset pidetään lähtökohtaisesti läsnäolokokouksina, jota tukee hybridivaihtoehto. Viranhaltijat voivat soveltuvin osin osallistua kunnanhallituksen kokouksiin läsnä tai etänä. Puheenjohtajisto voi kuitenkin niin katsoessaan määrätä hallituksen kokouksen pidettäväksi läsnäolokokouksena."

 

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokousaikatauluehdotus vuodelle 2023 on esityslistan liitteenä. Kunnanvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 18 ja kunnanhallitus maanantaisin klo 15.00. Valtuuston kokousviikolla maanantaisin pidetään valtuuston kyselytunti, jonka aiheena on valtuuston kokouksessa käsiteltävät asiat ja erikseen esiteltävät ajankohtaiset asiat, joista kaikista on mahdollisuus kysellä lisää taustoja.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä kunnanhallituksen kokousaikataulun vuodelle 2023 liitteen mukaisesti ja

2. esittää kunnanvaltuuston vuoden 2023 kokousaikataulun valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valtuusto 16.11.2022 § 104   

 

 

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanvaltuuston vuoden 2023 kokousaikataulun liitteen mukaisesti.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin siten, että vahvistettiin valtuuston kokousaikataulu kesäkuun loppuun asti ja vahvistetaan loput aikataulut myöhemmin.

 

Tämän asian käsittelyn jälkeen kokous keskeytettiin ruokailun ja valtuustoryhmien kokousten ajaksi  klo 16.00-18.28.

 

 

 

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 73     

1447/00.02.05/2022  

 

 

Kunnanvaltuuston syksyn 2023 kokousaikatauluista on keskusteltu puheenjohtajiston ja valtuustoryhmien kesken. Keskusteluissa on päädytty siihen, että valtuuston kokouspäivät pidettäisiin jatkossakin nykykäytännön mukaisesti siten, että valtuuston kokous pidetään keskiviikkoisin ja valtuuston kyselytunti pidetään kokousta edeltävänä maanantaina.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston syksyn 2023 kokousaikataulun valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin