Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 25


Liite3 Eriävä mielipide kh 13.2.2023 § 25, Tapiolinna ja Maijala

 

 

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

 

Kunnanhallitus 13.02.2023 § 25  

    

 

 

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

 

Hallintosäännön 38 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Viranhaltijapäätösten

osalta määräaika lasketaan päätöksen tai pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään

julkaisemalla pöytäkirja tai viranhaltijapäätös luottamushenkilöiden tietoverkossa.

 

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle erikseen rajataan seuraavat asiat:

- kynnysarvon alle jäävät tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat (pienhankinnat)

- opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvat

- työryhmän asettaminen

- tilakeskuksen päällikön alaisen toimialueen hallinnoimien asuntojen ja toimitilojen

vuokrausta ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset.

 

9.2.2023 mennessä ovat valmistuneet seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:

 

-          hyvinvointilautakunta 24.1.2023

-          Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 25.1.2023

-          Tekninen lautakunta 26.1.2023

-          Sivistyslautakunta 26.1.2023

 

Konsernipalvelut/

Hallintojohtaja

-          2.2.2023 § 1 Matkailun kehittämisen tehtävät 1.1.2023 alkaen

 

Hankintapäällikkö

-          27.1.2023 § 2 Liittyminen Sarastia Oy:n teknisen alan pientarvikkeiden ja -kemikaalien sekä työkalujen hankinnan kilpailutukseen ja puitesopimukseen

 

Erikoissuunnittelija

-          6.2.2023 § 2 Kunnan lausunto Avain Yhtiöiden korkotukilainahakemuksesta, Viirinlaakson alueen AL-tontit 14-19 korttelissa 3104 (tuleva Luhtajoentie 11, Klaukkala)

-          6.2.2023 § 3 Kunnan lausunto Avain Yhtiöiden korkotukilainahakemuksesta, Viirinlaakson alueen AL-tontit 14-19 korttelissa 3104 (tuleva Luhtajoentie 12, Klaukkala)

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitetyt lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Käsittely

Petri Vaulamo esitti Häggin kannattamana, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätökseen § 3, 26.1.2023.

 

Maiju Tapiolinna esitti Maijalan kannattamana, että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta Iivarin Metsätietä koskevassa teknisen lautakunnan päätöksessä § 3, 26.1.2023.

 

Koska kunnanhallitus ei voinut olla yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

Vaulamon esitys otto-oikeuden käyttämisestä = JAA

Tapiolinnan esitys otto-oikeuden käyttämättä jättämisestä = EI

 

Äänestyksen tulos

9 JAA (Hägg, Lepolahti, Mattila, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Örling, Vaulamo)

2 EI (Maijala, Tapiolinna)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 9 JAA - 2 Ei käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen § 3, 26.1.2023.

 

Maiju Tapiolinna jätti päätökseen eriävän mielipiteen perusteena: Jos päätös muutetaan vastaamaan teknisen lautakunnan alkuperäistä viranhaltijaesitystä vastaavaksi, on päätös lainvastainen. Kadunpitopäätöstä ei ole tehty, joten tie on yksityistie, joita kunta ei tue kuin rahallisin avustuksin. Tällöin tiekunnan tulee olla aktiivinen ja tiekunnan tietojen tulee olla viranomaisjärjestelmissä ajan tasalla. Jouni Maijala yhtyi Tapiolinnan eriävään mielipiteeseen.

 

Valmistelija

hallinnon asiantuntija Outi Kylväjä, outi.kylvaja(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti äänin 9 JAA - 2 EI käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen § 3, 26.1.2023. Muiden päätösten osalta kunnanhallitus ei käyttänyt otto-oikeuttaan.

Maiju Tapiolinna ja Jouni Maijala jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.