Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 23 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

 

Hyvinvointilautakunta 24.01.2023 § 7   

 

 

 

Lastensuojelulain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

 

Nurmijärven kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelussa on tarkasteltu kunnan lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa tutkittuun tietoon pohjautuen ja otettu huomioon tämänhetkiset hyvinvointiin liittyvät ilmiöt.

 

Suunnitelmassa tuodaan esille keskeiset lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuosille 2023-2025. Asiakirja tulee olemaan osa kunnan hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdennettua hyvinvointityötä. Nuorilla tarkoitetaan tässä suunnitelmassa alle 29-vuotiaita.

 

Nurmijärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa tuodaan esille, miten se toteuttaa keskeisiä, hyvinvointialueen ja kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä laadittuja alueellisen hyvinvointisuunnitelman sekä alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä vuosille 2022-2025. Suunnitelma koostuu neljästä kokonaisuudesta: Turvallisen kasvuympäristön mahdollistaminen lapsille ja nuorille, Lapsiperheiden tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen, Nuorten kasvun tukeminen, Lasten ja nuorten aktiivisen vapaa-ajan ja mielekkään harrastamisen edistäminen.

 

Suunnitelman seuranta ja arviointi on osa kunnan toiminnan ohjauksen kokonaisuutta. Keskeiset seurannan ja arvioinnin kohteet ovat: lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila, palveluiden toimivuus, kasvuympäristön muutokset sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2025 on liitteenä.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy osaltaan Nurmijärven kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2023-2025 ja lähettää sen kunnanhallituksen kautta valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Valmistelija

Liikunta- ja hyvinvointipäällikkö Kaisa Laine, puh. 040 317 2050

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

Sivistyslautakunta 26.01.2023 § 5     

  

 

 

Lastensuojelulain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

 

Nurmijärven kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelussa on tarkasteltu kunnan lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa tutkittuun tietoon pohjautuen ja otettu huomioon tämänhetkiset hyvinvointiin liittyvät ilmiöt.

 

Suunnitelmassa tuodaan esille keskeiset lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuosille 2023-2025. Asiakirja tulee olemaan osa kunnan hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdennettua hyvinvointityötä. Nuorilla tarkoitetaan tässä suunnitelmassa alle 29-vuotiaita.

 

Nurmijärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa tuodaan esille, miten se toteuttaa keskeisiä, hyvinvointialueen ja kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä laadittuja alueellisen hyvinvointisuunnitelman sekä alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä vuosille 2022-2025. Suunnitelma koostuu neljästä kokonaisuudesta: Turvallisen kasvuympäristön mahdollistaminen lapsille ja nuorille, Lapsiperheiden tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen, Nuorten kasvun tukeminen, Lasten ja nuorten aktiivisen vapaa-ajan ja mielekkään harrastamisen edistäminen.

 

Suunnitelman seuranta ja arviointi on osa kunnan toiminnan ohjauksen kokonaisuutta. Keskeiset seurannan ja arvioinnin kohteet ovat: lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila, palveluiden toimivuus, kasvuympäristön muutokset sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2025 on liitteenä.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan Nurmijärven kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2023-2025 ja lähettää sen kunnanhallituksen kautta valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Valmistelija

sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

liikunta- ja hyvinvointipäällikkö Kaisa Laine, puh. 040 317 2050

 

 

Asian käsittely

Lautakunnan jäsen Otto Suhonen esitti hyvinvointisuunnitelmaan seuraavan muutoksen:

. Toimenpide 10: Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen

. mittariksi vaihdetaan kouluterveyskyselyn tuloksiin perustuva mittari (viranhaltijavalmistelun kautta)

 

Lautakunnan jäsen Minna Aittakallio esitti päätökseen lisäyksen:

. Lautakunta edellyttää, että suunnitelmaa käytäntöön vietäessä kiinnitetään erityistä huomiota kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen liittyviin toimenpiteisiin.

 

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä molemmat esitykset.

 

Päätös 

Sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan Nurmijärven kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2023-2025 kunnanhallituksen kautta valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Hyvinvointisuunnitelmaan tehdään muutos Suhosen esityksen mukaisesti.

 

Lautakunta edellyttää, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa käytäntöön vietäessä kiinnitetään erityistä huomiota kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen liittyviin toimenpiteisiin.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 13.02.2023 § 23     

36/01.04.02.00/2023  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Nurmijärven kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2023-2025.

Lisäksi edellytetään, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa käytäntöön vietäessä kiinnitetään erityistä huomiota kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen liittyviin toimenpiteisiin.

 

Valmistelija

sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, tiina.hirvonen(at)nurmijarvi.fi

liikunta- ja hyvinvointipäällikkö Kaisa Laine, kaisa.laine(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Riikka Raekannas esitti Mattilan ja Niinimäen kannattamana asian palauttamista valmisteluun.

Palautuksen perusteena ja evästyksenä, että suunnitelmaan lisätään seuraavat asiat:

1. Lasten- ja nuorten hyvinvoinnin tila Nurmijärvellä, eri-ikäisten lasten lukumäärä, työttömyysprosentit, lapsiperheet, syntyneet lapset

2. Suunnitelmaa ohjaavat elementit, keitä on osallistettu suunnitelman tekemiseen?

3. Kuntastrategian painopisteet

4. Avataan käsitteet (Suomen harrastamisen -malli, Mape)

5. Lapsiystävällinen hallinto ja päätöksenteko, lapsivaikutusarvioinnit päätöksenteossa

6. Yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja kolmannen sektorin välillä

 

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Raekannaksen esitystä, joten kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.