Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 9


Liite1 NV_Johtokunta_rakentamisohjelma_2023-2027

 

 

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen rakentamisohjelman hyväksyminen vuodelle 2023

 

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 25.01.2023 § 1   

 

 

 

Valtuuston 16.11.2022 hyväksymä Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen investointimääräraha vuodelle 2023 on 8 820 000 €. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitova taso on nettoinvestoinnit ja lainakannan muutos.

 

Nurmijärven Vesi on laatinut vesihuollon rakentamisohjelman vuodelle 2023. Rakentamisohjelman perustana on johtokunnan 31.8.2022 käsittelyssä ollut vuosien 2023-2027 rakentamisohjelma. Nurmijärven Veden rakentamisohjelma on laadittu yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun ja teknisen keskuksen kanssa ohjeellisena vuoteen 2027 saakka. Vuoden 2023 rakentamisohjelman päivittämisen yhteydessä on päivitetty myös vuosien 2024-2027 ohjelmat pohjaksi seuraavalle talousarvion valmistelukierrokselle.

 

Nurmijärven Veden rakentamisohjelma sisältää vesihuollon rakentamisen ja irtaimiston hankinnan. Rakentamisohjelman osat ovat verkostojen uudisrakentaminen ja verkostojen saneeraukset sekä laitosten rakentaminen ja saneeraukset.

 

Uudiskohteissa investoinnit on sovitettu yhteen asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen kanssa. Kunnan asunto- ja yritysalueiden käyttöönoton edellyttämä uusien verkostojen rakentaminen on ohjelmoitu tapahtuvaksi samanaikaisesti katujen kanssa.  Vuonna 2023 jatketaan Kirkonkylässä Heinoja I asuinalueen ja Rajamäellä Kylänpään alueen rakentamista. Rakennussuunnittelua ja suunnitelmien päivitystä tehdään Altian alueella sijaitsevan Patruunantien, Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen sekä Sorvipolun alueen vesihuollon rakentamiseen liittyen.

 

Verkostosaneerauksen osalta keskitytään päävesijohtojen saneeraamiseen. Vuonna 2023 valmistuu Valkojan ja Väinöläntien päävesijohtojen saneeraus. Lisäksi saneerataan jakeluvesijohtoa Palstakujalla. Saneeraussuunnittelua tehdään kirkonkylällä Pratikankujalla ja Punamullantiellä sekä Rajamäessä Suotiellä ja Asuntokujalla. Lisäksi rakennetaan aluemittausjärjestelmän laitekaivoja.

 

Tuotantolaitosten talousvesikohteiden osalta vuonna 2023 jatketaan Teilinummen tekopohjavesilaitoksen rakentamista. Vedenjakelun automaatiojärjestelmän uusiminen aloitetaan 2023 ja työn arvioidaan jatkuvan vuoden 2024 puolelle. Lisäksi saneerataan Käpylän paineenkorotusasema ja tehdään muutostöitä Klaukkalan säätöasemalla.  Jätevesihankkeiden puolella tehdään Klaukkalan jätevedenpuhdistamon laajennuksen yleissuunnittelua ja saneerataan Herustentien, Teppolantien ja Härkäpurontien jätevedenpumppaamot. Lisäksi jo vuoden 2021 puolella alkanut Klaukkalan puhdistamon saostuskemikalointilaitteiston uusiminen valmistuu vasta alkuvuodesta 2023.  

 

Johtokunnan elokuussa 2022 käsittelemään rakentamisohjelmaan tulleet suurimmat muutokset ovat:

  • Heinoja I alueen rakentamisen jatkuminen + 325 000 €
  • Ilvesvuori pohjoisen suunnittelumäärärahan lisäys + 150 000 €
  • Kylänpään alueen määrärahalisäys + 225 000 €
  • Valkojan ja Väinöläntien päävesijohdon saneerauksen kustannusten nousu + 600 000 €
  • Palstakujan kohteen siirtyminen kokonaisuudessaan vuodelle 2023 + 200 000 €
  • Käpylän paineenkorotusaseman saneerauksen aikaistaminen + 150 000 €

 

Rakentamisohjelman muutosten takia vuoden 2023 investointien kokonaismääräraha on noussut 10 470 000 euroon, mikä on 1 650 000 euroa enemmän, kun valtuuston hyväksymä investointimääräraha.

 

Esittelijä 

Vesilaitoksen johtaja

 

Esitys 

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Nurmijärven Veden vuoden 2023 rakentamisohjelman ja esittää edelleen valtuustolle, että valtuusto myöntää lisämäärärahan investointeihin.

 

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liitteenä olevan Nurmijärven Veden vuoden 2023 rakentamisohjelman ja esittää edelleen valtuustolle, että valtuusto myöntää lisämäärärahan investointeihin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 30.01.2023 § 9     

21/02.02.00/2023  

 


Hallintosäännön 67 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarvion muutosehdotukset esitellään pääsääntöisesti valtuuston raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä, mutta kiireelliset ja taloudellisilta sekä toiminnallisilta vaikutuksiltaan merkittävät muutokset tulee tuoda kuitenkin viipymättä valtuuston käsiteltäväksi.

 

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt Nurmijärven Veden vuoden 2023 rakentamisohjelman. Rakentamisohjelman muutosten takia vuoden 2023 investointien kokonaismääräraha on noussut 1 650 000 euroa valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden. Nurmijärven Veden nettoinvestoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia.

 

Näin ollen Nurmijärven Veden investointimäärärahaa esitettävän nostettavan 8 820 000 eurosta 10 470 000 euroon, joka on 1 650 000 euroa valtuuston hyväksymää talousarviota enemmän. Investointimäärärahojen muutosten vaikutus lainanottoon tarkastellaan ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. merkitä Nurmijärven Veden vuoden 2023 rakentamisohjelman tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan johtokunnan esityksen mukaisesti edellä selostusosassa esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti

1. merkitä Nurmijärven Veden vuoden 2023 rakentamisohjelman tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan johtokunnan esityksen mukaisesti edellä selostusosassa esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.