Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 1


Liite1 Nurmijärven kunnan hankintalinjaukset 2023

 

 

Nurmijärven kunnan hankintalinjaukset

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 1     

1598/00.01.02.00/2022  

 

 

Nurmijärven kunnan hankintatoimea sääntelee hankintoja koskeva lainsäädäntö, kunnan hallintosääntö ja hankintaohje. 

 

Edellä mainittujen tueksi on hankintapalvelut laatinut Nurmijärven kunnan hankintalinjaukset, joiden tavoitteena on tukea hankintatoimen yleistä ohjausta sekä siihen liittyvää päätöksentekoa. Hankintalinjaukset perustuvat kunnan strategiaan ja toimintaperiaatteisiin (asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, rohkeus) sekä kansalliseen hankintastrategiaan, joka on luotu Hankinta-Suomi toimenpideohjelmassa (julkaisu 9.9.2020).

 

Valtiovarainministeriö asetti 5.9.2019 yhteistyössä Kuntaliiton kanssa Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) kansallisen julkisten hankintojen strategian laatimiseksi, julkisten hankintojen toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi ja hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseksi.

 

Kunnan hankintalinjaukset koostuvat neljästä eri teemasta:

1. Sujuvat hankinnat

2. Vastuullisuus ja vaikuttavuus

3. Innovatiivisuus

4. Hankintojen johtaminen

 

Hallintosäännön mukaan hankintapalveluiden tulosyksikkö vastaa kunnan keskitetyistä hankinnoista sekä yhteishankinnoista. Keskitettyjä hankintoja ovat hankinnat, jotka koskevat kunnassa useampaa kuin yhtä toimialaa. Julkisia hankintoja voidaan tehdä myös yhteishankintoina. Liittymällä yhteishankintoihin (käytännössä puitejärjestelyihin tai dynaamisiin hankintajärjestelmiin) kilpailutuksen toteuttajana on yhteishankintayksikkö (esim. Sarastia, Hansel, Kuntien Tiera).

 

Hankintapalvelut toimii konsultoivana asiantuntijaorganisaationa toimialojen hankinnoissa ja neuvoo, opastaa sekä kouluttaa toimialoja hankintojen suunnittelussa ja niiden toteuttamisessa. Lisäksi hankintatoiminnan kehittäminen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelmän ylläpidosta (Cloudia) vastaaminen kuuluvat hankintapalveluiden vastuualueeseen.

 

Toimialojen hankintoja ovat muut kuin keskitetyt hankinnat ja yhteishankinnat. Toimialajohtajat päättävät tehtäväaluettaan koskevista hankinnoista kunnan hankintaohjeiden mukaisesti, ellei toimivaltaa hallintosäännössä tai muutoin ole määrätty muulle viranomaiselle. Toimialajohtajat voivat päätöksellään delegoida hankintapäätösten toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

 

Hallintosäännön §71 mukaisesti kunnanhallitus päättää hankintatoimen periaatteet ja hyväksyy yleiset hankintoja ohjaavat toimintatavat.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä Nurmijärven kunnan hankintalinjaukset liitteen mukaisesti ja

2. valtuuttaa hankintapäällikön tekemään teknisluonteiset korjaukset hankintalinjauksiin.

 

Valmistelija

hankintapäällikkö Kirsi Kataja, kirsi.kataja(at)nurmijarvi.fi

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

Kunnan johtoryhmä

Toimialojen johtoryhmät

Liikelaitokset