Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 214 

 

Valtuustoaloite tieturvallisuuden parantamiseksi Nurmijärven Kirkonkylän Seppäläntiellä ja Punamullantiellä

 

Valtuusto 16.12.2020 § 104   

 

Mira Lappalainen (ps.) ja 9 allekirjoittajaa jättivät valtuustoaloitteen tieturvallisuuden parantamiseksi Nurmijärven Kirkonkylän Seppäläntiellä ja Punamullantiellä.

 

Päätös 

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

Kunnanhallitus 18.01.2021 § 29   

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää ohjata valtuustoaloitteen ympäristötoimialalle valmisteltavaksi.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 

 

Tekninen lautakunta 01.07.2021 § 63   

 

Mira Lappalainen ja 9 muuta valtuutettua ovat valtuuston kokouksessa 16.12.2020 § 104 esittäneet, että Kirkonkylässä Seppäläntiellä ja Punamullantiellä parannettaisiin tieturvallisuutta.

 

Seppäläntien osalta aloitteessa todetaan, että kuntalaisten havaintojen mukaan Seppäläntiellä ajetaan ylinopeutta, vaikka alueella on nopeusrajoitus 30 km/h ja Toreenintien suunnasta tulevilla on väistämisvelvollisuus Seppäläntieltä liikennöiviin nähden. Alueella asuu lapsia ja iäkkäämpiä ihmisiä, ja lapset ylittävät päivittäin suojatien Puuradan ja Seppäläntien risteyksessä. Esitetään, että Puuradan ja Seppäläntien risteyksessä liikenneturvallisuutta parannetaan pikaisesti, ennen kuin joku jää auton alle ja menehtyy.

 

Punamullantien osalta aloitteessa todetaan, että Keskustien-Punamullantien risteyksessä on erittäin huono näkyvyys hautausmaan suunnasta Keskustietä ajettaessa Punamullantien risteykseen. Todetaan, että pitää olla jo pitkällä menossa kunnantalon suuntaan, ennen kuin näkee autot vasemmalta ja oikealta. Erityisesti kesäaikaan, kun risteyksessä on puskat edessä, on näkyvyys olematon eikä se ole häävi myöskään talviaikaan.

 

Vastine Seppäläntie

Seppäläntie on kokoojakatu Kirkonkylän taajaman pohjoisosassa välillä Rajamäentie-Toreenintie. Kadun leveys vaihtelee välillä noin 5,5-7 m. Seppäläntien etelä-/länsireunassa on reunatuella ajoradasta erotettu kevyen liikenteen väylä, jonka leveys on noin 3 m. Seppäläntien alueella on voimassa alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h, joka on merkitty mm. Rajamäentien-Seppäläntien ja Raalantien-Toreenintien liittymiin. Lisäksi on voimassa alueellinen pysäköintikielto, joka koskee kuorma-autoja. Seppäläntietä risteää Puurata kahdessa eri kohdassa sekä Vesitornintie. Seppäläntiehen liittyvät kadut ovat tasa-arvoisia eli katuliittymiin ei ole asetettu liikennemerkkiä väistämisvelvollisuus risteyksessä. Myöskään Seppäläntien-Toreenitien liittymään ei ole asetettu liikennemerkkiä väistämisvelvollisuus risteyksessä. Näin ollen autoilijan, mopoilijan ym. tulisi väistää oikealta tulevaa ajoneuvoa. Seppäläntien-Toreenintien liittymäalue on toteutettu korotettuna. Seppäläntielle on merkitty yhteensä 5 kpl suojateitä katuliittymiin. Maaperä Seppäläntien alueella on yleispiirteisen maaperäkartan mukaan kalliota.

 

Seppäläntiellä on tehty liikennetutkimus lokakuussa 2009. Tutkimuspiste oli lähellä Vesitornintien liittymää. Liikennetutkimuksen mukaan Seppäläntiellä liikennöi noin 365 ajoneuvoa vuorokaudessa luoteen suuntaan ja noin 360 ajoneuvoa kaakon suuntaan. Luoteeseen autoilevista autoilijoista noin 70 % ja kaakon suuntaan noin 60 % autoilijoista ajoi korkeintaan nopeusrajoituksen mukaisesti. Noin 24 % autoilijoista luoteen suuntaan ja noin 35 % autoilijoista kaakon suuntaan ajoi ylinopeutta enintään 10 km/h. Noin 6 % autoilijoista molempiin suuntiin ajoi 10-50 km/h ylinopeutta. Suurimmat ylinopeudet toteutuivat myöhäisillan ja aamuyön tunteina. Seppäläntien voimassa oleva alueellinen nopeusrajoitus oli vuonna 2009 40 km/h. Liikennetutkimustulokset ovat esityslistan liitteenä.

 

Seppäläntien liikennetutkimuksen tekemisestä on kulunut muutama vuosi. Alueellista nopeusrajoitusta on laskettu 40 km/h:sta 30 km/h vuonna 2019. Vuoden 2020 lopussa valmistuneessa turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmassa Seppäläntien liikenneturvallisuusongelmat eivät nousseet esille. Seppäläntielle esitetään tehtäväksi liikennetutkimus vuoden 2021 aikana. Lisäksi Seppäläntielle viedään kunnan siirrettävä nopeusnäyttötaulu muistuttamaan autoilijoita voimassa olevasta nopeusrajoituksesta.

 

Vastine Punamullantie

Keskustien-Punamullantien liittymässä on Keskustielle asetettu liikennemerkit väistämisvelvollisuus risteyksessä. Alueella on voimassa nopeusrajoitus 30 km/h.

 

Keskustien-Punamullantien liittymäalueella liittymisnäkemää haittaa pensasistutukset ja tukimuuri lännessä ja pensasistutukset idässä. Lisäksi Punamullantien katupoikkileikkaus vaihtuu liittymäalueella: lännen suuntaan katupoikkileikkaus sisältää yhden kaistan molempiin suuntiin ja idän suuntaan kaistoja on 1 Helsingintien suuntaan ja 2 Pratikankujan suuntaan.

 

Tukimuuri ja pensasistutukset on toteutettu katualueelle. Tässä vaiheessa ei ole tiedossa, miksi tukimuuri on katualueelle aikoinaan voitu toteuttaa. Tukimuurin avulla on ratkaistu tontin ja kadun korkeuseroa ja sen avulla on saatu tontille toteutettua pysäköintipaikkoja rakennuksen edustalle. Tukimuurin poistaminen ei tule kysymykseen em. syistä. Pysäytysviivan ja liikennemerkin pakollinen pysäyttäminen asettaminen liittymään saataisi tulla kysymykseen. Pensasistutuksia katualueella voidaan leikata matalammaksi tai poistaa kokonaan liittymän näkemäalueelta.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta päättää, että Seppäläntie huomioidaan vuoden 2021 liikennetutkimuskohteita valittaessa. Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että Punamullantien-Keskustien liittymästä poistetaan näkemää haittaavia pensasistutuksia ja tutkitaan mahdollisuutta asettaa Keskustielle liikennemerkki pakollinen pysäyttäminen ja pysäytysviiva.

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen Mira Lappalaisen ym. valtuustoaloitteeseen. Tekninen lautakunta esittää, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se todetaan loppuun käsitellyksi.

 

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

Kunnanhallitus 06.09.2021 § 238   

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä teknisen lautakunnan vastineen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

Valtuusto 15.09.2021 § 131   

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto päättää

1. hyväksyä teknisen lautakunnan vastineen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely

 

Mira Lappalainen esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän kantana asian palauttamista valmisteluun sillä perusteella, että aloitevastaus ei anna kuvaa nykytilanteesta. Liikennetutkimus tulisi toteuttaa ensin ja päätökset toimenpiteistä tehdä vasta sen jälkeen. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto palautti asian valmisteluun.

 

 

 

 

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 44   

 

 

Vastine Seppäläntie

Seppäläntiellä tehtiin liikennetutkimus 5.10.2021 klo 11 - 8.10.2021 klo 11 välisenä aikana. Liikennetutkimuksen mukaan Seppäläntiellä liikennöi keskimäärin vuorokaudessa noin 490 ajoneuvoa ja 6 raskasta ajoneuvoa kohti Rajamäentietä ja noin 420 ajoneuvoa ja 13 raskasta ajoneuvoa kohti Toreenintietä. Rajamäentien suuntaan liikennemäärät olivat suurimmat klo 15-16 välisenä aikana ja Toreenintien suuntaan klo 6-8 ja klo 17-18 välisenä aikana. Seppäläntien kokonaisliikennemäärät ovat jonkin verran kasvaneet vuoden 2009 liikennetutkimuksesta (vuonna 2009 ajoneuvoja oli 725 vuorokaudessa ja 910 ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2021).

 

Rajamäentien suuntaan autoilevista noin 25 % ja Toreenintien suuntaan autoilevista noin 19 % noudatti nopeusrajoitusta 30 km/h. Noin 63 % autoilijoista ajoi nopeusrajoituksen mukaisesti tai +10 km/h ylinopeutta Rajamäentien suuntaan ja noin 50 % autoilijoista ajoi nopeusrajoituksen mukaisesti tai +10 km/h ylinopeutta Toreenintien suuntaan. Keskinopeudeksi Seppäläntiellä muodostui 38,1 km/h. Liikennetutkimuksen mukaan suurimmat ylinopeudet ajettiin öiseen aikaan. Autoilijoiden ajonopeudet ovat jonkin verran kasvaneet vuoden 2009 liikennetutkimuksesta. Seppäläntien nopeusrajoitus on muutettu liikennetutkimusten välissä 40 km/h:sta 30 km/h:n.

 

Kunnan oma nopeusnäyttötaulu oli asennettuna Seppäläntiellä 13.-27.4.2022 välisenä aikana Vesitornintien liittymän läheisyydessä. Nopeusnäytön tallentama tiedon mukaan keskinopeudeksi Seppäläntiellä liikennöivillä muodostui noin 30 km/h. Yli 50 % autoilijoista ajoi kovempaa kuin 30 km/h ja yli 10 km/h rajoituksen ylittäneitä oli noin 13 %. Nopeusnäyttödatan mukaan liikennemäärät olivat noin 560 ajoneuvoa toiseen suuntaan ja noin 620 ajoneuvoa toiseen suuntaan.

 

Seppäläntiellä on tapahtunut viisi poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta vuosina 2004-2020. Vuosina 2004 ja 2007 tapahtui yksittäisonnettomuus, 2009 mopedionnettomuus, 2011 peuraonnettomuus Rajamäentien risteyksessä ja 2012 kääntymisonnettomuus. Vuonna 2007 tapahtuneessa yksittäisonnettomuudessa Rajamäentien-Seppäläntien risteyksessä loukkaantui 1 henkilö. Muissa onnettomuuksissa ei kukaan loukkaantunut.

 

Seppäläntielle on toteutettu yhteensä 7 suojatietä välille Rajamäentie-Toreenintie. Mm. Puuradan ja Vesitornintien liittymiin on toteutettu 2 suojatietä Seppäläntien ylitse. Liian tiheästi merkityt suojatiet eivät lisää turvallisuutta. Seppäläntien-Toreenintien liittymään on toteutettu ajoradasta korotettu liittymäalue.

 

Seppäläntielle laadittiin geotekninen selvitys 2022, jonka perusteella Seppäläntien ja Puuradan itäiseen liittymään olisi maaperän puolesta mahdollista toteuttaa korotettu liittymäalue. Raportissa todetaan, että korotettu rakenne Seppäläntiellä ei todennäköisesti aiheuttaisi tärinähaittaa lähirakennuksiin. Korotettuihin rakenteisiin ajettaessa syntyy aina ajoneuvon jarrutus- ja kiihdytysääniä, jotka saattavat häiritä asukkaita.

 

Kaikkialla kunnan katuverkossa liikkuu lapsia ja vanhuksia ja hidasteita toivotaan moniin paikkoihin.

Nurmijärven kunnan hidastimien käytön periaatteissa (15.3.2007) on esitetty, että rakenteellisia ajohidasteita toteutettaisiin pääasiassa koulujen ja päiväkotien läheisyyteen eli sellaisiin tienkohtiin, joissa liikkuu paljon lapsia yhtä aikaa. Seppäläntiellä ei ole koulua tai päiväkotia, joten tältä osin hidasteen toteuttaminen Seppäläntielle ei olisi em. periaatteiden mukaista. Vuoden 2020 lopussa valmistuneessa Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmassa Seppäläntien liikenneturvallisuuteen liittyvät ongelmat eivät nousseet esille.

 

Seppäläntielle esitetään tässä vaiheessa toteutettavaksi liikenneturvallisuutta edistävänä toimenpiteenä ajoratamerkintöjä 30 km/h erillisessä liikenteenohjaussuunnitelmassa esitettyihin kohtiin. Suunnitelmasta on tehty kunnallistekniikan päällikön viranhaltijapäätös 3.6.2022 § 90. Lisäksi esitetään, että Puuradan ja Vesitornintien liittymistä poistetaan toiset suojatiet ja jäljelle jäävät suojatiet merkitään uudestaan massamerkinnöin, liikennemerkkipylväät varustetaan esim. heijastinmerkinnöillä ja suojateiden näkemiä parannetaan kasvillisuutta raivaamalla. Ajoratamerkinnät, heijastinmerkinnät ja näkemäraivaukset pyritään toteuttamaan vuoden 2023 aikana. Lisäksi Seppäläntiellä ja koko Toreeninmäen alueella on päätetty kieltää läpiajo välillä Rajamäentien - Raalantien. Asiasta on tehty kunnallistekniikan päällikön viranhaltijapäätös 24.5.2022 § 80. Kunnan siirrettävä nopeusnäyttötaulu tuodaan Seppäläntielle noin kahden viikon ajaksi erikseen sovittavana ajankohtana. Lisäksi kunta tekee yhteistyötä poliisin kanssa liikenteenvalvonnan osalta. Kun em. toimenpiteet on toteutettu, seurataan asukkailta saatavaa palautetta ja uusitaan liikennetutkimus esim. 2-3 vuoden kuluttua, jolloin nähdään, mikä on ollut toteutettujen toimenpiteiden vaikutus Seppäläntien liikenteeseen. Liikennetutkimus ja tilannearvio tuodaan tuolloin tekniseen lautakuntaan käsittelyyn.

 

Vastine Punamullantie-Keskustie

Kuntaliiton ohje toteaa väistämisvelvollisuusjärjestelyistä seuraavaa: Tieliikennelain 24 §:ssä on esitetty ne risteyksen väistämissäännöt, joita ajoneuvon kuljettajan on noudatettava, mikäli liikennemerkillä ei ole toisin osoitettu. Taajamassa nopeusrajoituksen ollessa 50 km/h tai korkeampi, on tasa-arvoisesta risteyksestä varoitettava aina merkillä A21 tienristeys. Yleensä nopeusrajoituksen ollessa 50 km/h tai korkeampi, sivutiet merkitään väistämisvelvolliseksi merkillä B5 tai B6. Nopeusrajoituksen ollessa 40 km/h voidaan risteykset jättää tasa-arvoiseksi tai merkitä väistämisvelvolliseksi merkillä B5 tai B6. Jos nopeusrajoitus on enintään 30 km/h, jätetään risteykset yleensä tasa-arvoisiksi.

 

Punamullantien-Keskustien liittymässä on tapahtunut kuusi poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta vuosina 2004-2020. Vuonna 2007 ja 2010 tapahtui risteämisonnettomuus, 2011 peräänajo-onnettomuus ja polkupyöräonnettomuus, 2012 mopedionnettomuus ja yksittäisonnettomuus. Vuonna 2012 tapahtuneessa mopedionnettomuudessa loukkaantui 1 henkilö. Muissa onnettomuuksissa ei kukaan loukkaantunut.

 

Punamullantien-Keskustien liittymässä näkemää haittaa katualueella oleva tukimuuri sekä pensasistutukset. Tukimuuri on toteutettu, jotta tontille muodostuisi pysäköintipaikkoja. Tukimuurin poistaminen tai lyhentäminen parantaisi näkemäolosuhteita liittymäalueella, mutta poisto ei tule kysymykseen, koska tontin pysäköintipaikat vähenisivät. Pensasistutuksia voidaan poistaa katualueelta ja korvata ne esim. kiveyksellä.

 

Kunnan katuverkon katuliittymät ovat pääsääntöisesti tasa-arvoisia, mutta kaikkiin Punamullantien katuliittymiin on asetettu liikennemerkit väistämisvelvollisuus risteyksessä. Risteysalueen ongelmaan saataisiin helpotusta, jos Punamullantien-Keskustien liittymästä poistettaisiin kolmiot, jolloin Punamullantiellä liikennöivän autoilijan tulisi väistää oikealta Keskustieltä tulevaa. Punamullantien-Keskustien liittymän näkemäolosuhteet ovat tukimuurin vuoksi heikentyneet ja jopa liikennemerkin pakollinen pysäyttäminen asettaminen saattaisi tulla kysymykseen. Liittymisnäkemä Keskustieltä katsottaessa Punamullantietä länteen täyttyy vähimmäisarvoilla siten, että liittymään on asetettu liikennemerkki väistämisvelvollisuus risteyksessä. Liikenneturvallisuuden kannalta ei ole perusteltua poistaa liikennemerkkejä väistämisvelvollisuus risteyksessä yhdestä liittymästä. Punamullantien-Keskustien liittymässä on paljon sekä suoraan ajavaa että kääntyvää liikennettä ja jos liittymä toteutuisi tasa-arvoisena, saattaisi risteysalue tukkeutua, kun autoilijat eivät enää tietäisi, kuka saisi edetä ensimmäisenä. Tässä vaiheessa esitetään, että Keskustiellä Punamullantien liittymässä säilytettäisiin nykyiset liikennemerkit väistämisvelvollisuus risteyksessä. Esitetään myös, että liittymäalueen näkemäolosuhteita parannettaisiin poistamalla pensasistutuksia näkemäalueelta ja korvaamalla ne kiveyksellä.

 

Kun Kirkonkylän keskustan aluetta tulevaisuudessa kehitetään, on Punamullantien-Keskustien liittymäaluetta hyvä tarkastella siten, että mm. näkemäolosuhteita saataisiin parannettua.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen Mira Lappalaisen ym. valtuustoaloitteeseen.

Tekninen lautakunta päättää, että Seppäläntieltä poistetaan 2 suojatietä ja jäljelle jäävät suojatiet parannetaan edellä kuvatun mukaisesti. Lisäksi toteutetaan kunnallistekniikan päällikön päättämät ajoratamerkinnät ja läpiajokielto. Kun toimenpiteet on toteutettu, seurataan asukkailta saatavaa palautetta ja uusitaan liikennetutkimus esim. 2-3 vuoden kuluttua, jolloin nähdään, mikä on ollut toteutettujen toimenpiteiden vaikutus Seppäläntien liikenteeseen. Liikennetutkimus ja tilannearvio tuodaan tuolloin tekniseen lautakuntaan käsittelyyn.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että Punamullantien-Keskustien liittymässä säilytetään nykyiset liikennemerkit väistämisvelvollisuus risteyksessä ja liittymäalueelta poistetaan näkemää haittaavat pensasistutukset ja ne korvataan kiveyksellä.

Tekninen lautakunta esittää, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se todetaan loppuun käsitellyksi.

 

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi 

 

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 214     

1844/00.02.00.02/2020  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä teknisen lautakunnan vastineen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi. 

 

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi(at)nurmijarvi.fi 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.