Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 186


 

 

Kunnanhallituksen kokouskäytännöt

 

Kunnanhallitus 26.09.2022 § 186     

1329/00.02.05/2022  

 

 

Kunnan hallintosäännön 127 §:n mukaan toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

 

Hallintosäännön 130 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Hallintosäännön 131 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa

on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.

 

Kunnanhallituksessa on keskusteltu hallituksen kokouksissa noudatettavista kokouskäytännöistä sen osalta, järjestetäänkö kokouksia etä- vai läsnäolokokouksina ja mahdollistetaanko kokouksiin osallistuminen hybridimallilla. Kunnanhallituksen on perusteltua omalta osaltaan linjata yhteisesti kunnanhallituksen kokouksissa noudatettava kokouskäytäntö.

 

Hallintosäännön 144 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. Koska kyse on kunnanhallituksen sisäisestä kokouskäytännöstä, niin asia on perusteltua käsitellä puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

 

Esittelijä 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus keskustelee ja sopii omalta osaltaan kunnanhallituksen kokouksissa noudatettavista kokouskäytännöistä.

 

Käsittely

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja teki seuraavan esityksen kokouksessa keskusteltavaksi:

 

  1. Kunnanhallitus toimii lähtökohtaisesti läsnäolokokouksin. Kunnanhallituksen puheenjohtajisto voi kuitenkin sopia etäkokouskäytännöstä kokousasiasisällön niin salliessa.

Viranhaltijat voivat soveltuvin osin osallistua kunnanhallituksen kokouksiin läsnä tai etänä.

 

  1. Kunnanhallitus käyttää kokouksissaan kaikkia vaihtelevia kokouskäytäntöjä eli läsnäolokokousta, etäkokousta ja/tai hybridikokousta. Kunnanhallituksen puheenjohtajisto sopii kunkin kokouksen osalta kokouskäytännöstä.

Viranhaltijat voivat soveltuvin osin osallistua kunnanhallituksen kokouksiin läsnä tai etänä.

 

Kunnanhallitus päättää käydyn keskustelun pohjalta valita seuraavan noudatettavan toimintamallin kokouskäytäntöönsä.

 

Kunnanhallituksen kokouskäytännöksi päätöspäivästä lukien hyväksytään vaihtoehto X.

 

 

Muutosesitykset

 

Maiju Tapiolinna teki Harri Lepolahden, Jouni Maijalan sekä Kalle Mustosen kannattamana seuraavan muutosesityksen: Lähtökohtaisesti läsnäolokokous, jota tukee hybridivaihtoehto.

 

Riikka Raekannas teki Riina Mattilan ja Ritva Örlingin kannattamana seuraavan muutosesityksen: Lähtökohtaisesti läsnäolokokous, mutta mikäli varajäsenkin olisi estynyt, tällöin on mahdollisuus hybridikokoukseen. Viranhaltijat ja valtuuston puheenjohtajisto voivat soveltuvin osin osallistua kunnanhallituksen kokouksiin läsnä tai etänä.

 

Pöydälle jättämistä koskeva esitys

 

Arto Hägg esitti Harri Lepolahden kannattamana, että päätösesitys jätetään pöydälle.

 

Koska pöydälle jättämistä koskevasta esityksestä ei oltu yksimielisiä,

puheenjohtaja totesi, että pidetään nimenhuutoäänestys äänestysjärjestyksen ollessa seuraava:

JAA = pöydälle jättämistä koskeva esitys

EI = käsittelyn jatkaminen

 

Suoritettiin nimenhuutoäänestys.

 

JAA (9): Hägg, Lepolahti, Maijala, Mattila, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Örling, Vaulamo

EI (1) : Mustonen

VAITI (1): Tapiolinna

 

Päätös 

 

     Kunnanhallitus päätti äänin 9 JAA- 1 EI -1 VAITI jättää asian pöydälle.