Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 155


 

 

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

 

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 155  

    

 

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

 

Hallintosäännön 38 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Viranhaltijapäätösten

osalta määräaika lasketaan päätöksen tai pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään

julkaisemalla pöytäkirja tai viranhaltijapäätös luottamushenkilöiden tietoverkossa.

 

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle erikseen rajataan seuraavat asiat:

- kynnysarvon alle jäävät tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat (pienhankinnat)

- opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvat

- työryhmän asettaminen

- tilakeskuksen päällikön alaisen toimialueen hallinnoimien asuntojen ja toimitilojen

vuokrausta ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset.

 

16.6.2022 mennessä ovat valmistuneet seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:

 

-          Hyvinvointilautakunta 24.5.2022

-          Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 31.5.2022

-          Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 8.6.2022

 

Konsernipalvelut/

Talousjohtaja va.

-          9.6.2022 § 6 Lyhytaikaisten lainojen nostaminen kuntatodistuksilla 4/2022

-          9.6.2022 § 7 Nurmijärven Toreeninhovin alitilityskassan lakkauttaminen ja kulttuuripalveluiden alitilityskassan lakkauttaminen. Uusien alitilityskassojen perustaminen kulttuuripalveluille ja nuorisopalveluille

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitetyt lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Valmistelija

hallinnon asiantuntija Outi Kylväjä, puh. 040 317 2009

 

Käsittely

Esittelijä täydensi päätösesitystään seuraavilla 20.6.2022 mennessä valmistuneilla viranhaltijapäätöksillä:

Viestintäpäällikkö

-          16.6.2022 § 3, Sponsorointisopimus 14-15-vuotiaiden yleisurheilun SM-kisoihin 12.8.-14.8.2022 liittyen

Hallintojohtaja

-          19.6.2022 § 17, Osakkeiden laittaminen myyntiin kohteista KOy Klaukkalan Kauppakeidas ja As Oy Nurmijärven Tuomas

ja esitti, että kunnanhallitus merkitsee ne tiedoksi ja toteaa, ettei se käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi täydennetyn päätösesityksen.