Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 127


 

 

Kunnanlakimiehen viran haettavaksi julistaminen

 

Kunnanhallitus 23.05.2022 § 127

21/01.01.01.01/2022

 

Kunnanhallitus 17.01.2022 § 8 

Kunnanhallitus 21.2.2022 § 51  

 

Kunnanlakimiehen virka on ollut avoimena 1.3.2022 lukien. Rekrytointi viran täyttämiseksi aloitettiin tammikuussa, jolloin virkaan saapui vain yksi hakemus ja kunnanhallitus päätti viran täyttämättä jättämisestä 21.2.2022. Sen jälkeen viran tehtäväkuvaa muutettiin siten, että tulosalueen päällikön tehtävät jätettiin tehtävän ulkopuolelle ja virka oli uudelleen haettavana päivitetyllä tehtäväsisällöllä. Virkaa haki kolme henkilöä ja hakijoiden vähyyden vuoksi virka jätettiin edelleen täyttämättä. Nyt kunnanlakimiehen virka on tarkoitus julistaa haettavaksi kolmannen kerran siten, että hallintopalveluiden tulosalueen tehtävät sisältyvät viran tehtäviin ja että kunnanhallitus voisi päättää virkaan valinnasta kesäkuussa. 

 

Kunnanlakimies toimii hallintopalveluiden tulosalueen päällikkönä. Tulosalueen tehtävinä on vastata valtuuston ja kunnanhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, asianhallinnasta ja hallinnon tukipalveluista, kunnanviraston asiakaspalveluista, hallinnon juridisesta tuesta sekä vaalitehtävistä. Kunnanlakimies toimii organisaation juridisena tukena ja ohjaa kunnan johtoa ja toimialoja juridisissa kysymyksissä. Tehtävään sisältyy myös esimerkiksi vastineiden ja lausuntojen laatimista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

 

Hallintosäännön 45 ja 46 § mukaan kunnanhallitus julistaa kunnanlakimiehen viran haettavaksi ja päättää virkaan valinnasta.

 

Viran kelpoisuusehdoksi esitetään ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa ja riittävää kokemusta julkishallinnon tehtävistä. Tehtävässä tarvitaan lisäksi kunta-alan lainsäädännön ja sopimusoikeuden tuntemusta, esimiestaitoja, kokemusta oikeusprosessien valmistelusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteistä työskentelyotetta ja paineensietokykyä.

 

Viran hakuilmoitus on esityslistan taustamateriaalina.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää
1. vahvistaa, että kunnanlakimiehen viran kelpoisuusehtona on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus julkishallinnon tehtävistä,
2. julistaa viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy maanantaina 13.6.2022 klo 16.00 sekä
3. nimetä valintaryhmän valmistelemaan kunnanlakimiehen virkavaalia.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, puh. 040 317 4409

 

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti nimetä valintaryhmään Virpi Rädyn, Jenni Sandbergin ja Maiju Tapiolinnan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

henkilöstöpalvelut