Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 125


 

 

Lausunnon antaminen Kiertokapula Oy:lle pienmetallin, pakkauslasin ja pakkauskartongin kuljetusten kilpailuttamisesta

 

Kunnanhallitus 23.05.2022 § 125     

1053/11.05.00/2021  

 

 

Nurmijärven kunta ja Kiertokapula Oy ovat sopineet alkusyksyllä 2021, että Nurmijärven kunta siirtää jätteenkuljetukseen liittyvän toteuttamisvastuun ja kilpailuttamistehtävän Kiertokapula Oy:lle Nurmijärven kunnan alueella (KH 9.8.2021 § 182). Kunnan ja Kiertokapula Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti kunnan edustajilla on mahdollisuus osallistua tarjouspyyntöasiakirjojen valmisteluun. Lisäksi jokaisen kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjojen osalta kunta voi antaa lausunnon. Yhtiö ottaa huomioon kunnan lausunnon mahdollisuuksien mukaan ja tämän sopimuksen puitteissa. Yhtiö toteuttaa hankintaa tämän sopimuksen ja määrittelemänsä hankinta-aikataulun puitteissa.

 

Ensimmäisenä sopimuksen perusteella on kilpailutettu seka/kuiva- ja biojätteen kuljetukset.  Kunnanhallitus antoi lausunnon tarjouspyyntöasiakirjoista 14.2.2022. Hankintapäätös on tehty 12.4.2022. Pakkausjätteiden kuljetusten markkinavuoropuhelun (24.3.-8.4.2022) perusteella porrastettiin kilpailutusta niin, että pakkausmuovijätteen kuljetusten tarjouspyyntö julkaistiin huhti-toukokuun vaihteessa ja muiden pakkausjakeiden osalta edetään toukokuun lopussa. Porrastuksella mahdollistetaan urakoitsijoille osallistuminen tarjouskilpailuihin tasaisin väliajoin. Kunnanhallitus antoi lausunnon pakkausmuovijätteen kuljetusten tarjouspyyntöasiakirjoista 25.4.2022. Tarjouskilpailuun voi osallistua 30.5.2022 saakka.

 

Nyt on kilpailutettavana pienmetallin, pakkauslasin ja pakkauskartongin kuljetukset 13 kunnassa, Kiertokapula Oy:n koko toiminta-alueella. Kilpailutuksen valmistelut ovat edenneet Kiertokapula Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen, lainsäädännön sekä kunnanhallituksen 9.8.2021 §182:ssä tekemän ponsiesityksen mukaisesti. Kunnan viranhaltijat ovat neuvotelleet Kiertokapula Oy:n kanssa ja osallistuneet markkinavuoropuheluun.

 

Pienmetallin, pakkauslasin ja pakkauskartongin kuljetukset kilpailutetaan samalla kertaa koko Kiertokapulan toiminta-alueella, jaettuna kolmeen pakkaavien jäteautojen kuljetusurakka-alueeseen, yhteen nostokalustolla tyhjennettävien astioiden kuljetusurakka-alueeseen ja erilliseen astioiden pesu-urakkaan. Tarjouspyynnön rakenne sekä polttoainevaatimukset ovat vastaavat kuin Nurmijärven alueelle kilpailutetussa seka/kuiva- ja biojätteen kuljetusurakassa. Kalustovaatimukset vaihtelevat urakka-ajan pituuden mukaan: viisivuotisissa vaatimuksena on Euro 6, kolmevuotisissa Euro 5. Erimittaiset urakat osaltaan mahdollistavat jatkossa kilpailutuksia säännöllisemmin.

 

Kiertokapula Oy on toimittanut kuntaan lausuntoa varten markkinavuoropuhelun perusteella laaditut tarjouspyyntöasiakirjat (urakkaohjelma 13.5.2022 ja EU-hankintailmoitus tarjouspyyntö 13.5.2022).

 

Liite: Tarjouspyyntöasiakirjat (salassa pidettävä, vain kunnanhallituksen jäsenille)

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Kiertokapula Oy:lle pakkausmuovijätteen kuljetusten tarjousasiakirjoista:

Kilpailutuksen valmistelu on toteutunut lainsäädännön, Kiertokapula Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen sekä kunnanhallituksen 9.8.2021 §182:ssä tekemän ponsiesityksen mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella urakka-alueet on muodostettu mm. sen kokoisiksi, että myös pienet yritykset voivat osallistua kilpailutukseen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Valmistelija

alueisännöitsijä Aino Angervuori, aino.angervuori@nurmijarvi.fi,

kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Kiertokapula Oy