Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 109 

 

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien Nurmijärven Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamista

 

Kunnanhallitus 25.04.2022 § 109     

909/11.01.02/2020  

 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa Nurmijärven Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamisesta. Lausuntoa on pyydetty 14.3.2022 mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 29.4.2022 asti.

 

Hakemus

 

Nurmijärven kunnassa on tällä hetkellä käytössä Kirkonkylän ja Klaukkalan jätevedenpuhdistamot. Nykyinen Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on teknisen käyttöikänsä päässä. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamisen vaihtoehtoina ovat 1) uuden puhdistamon rakentaminen Kirkonkylälle, 2) siirtoviemärin rakentaminen Kirkonkylältä Klaukkalan puhdistamolle ja Klaukkalan puhdistamon laajennus sekä 3) siirtoviemärin rakentaminen Kirkonkylältä HSY:n verkostoon ja sitä kautta Blominmäen puhdistamolle.

 

Ensisijaisena vaihtoehtona on pidetty jätevesien johtamista siirtoviemärissä Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle. Vaihtoehdon toteutuminen edellyttää kuitenkin Klaukkalan jätevedenpuhdistamon luvan muuttamista. Jos siirtoviemärivaihtoehto ei ole toteutettavissa, varaudutaan tämän hakemuksen mukaisesti korvaamaan nykyinen Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo kokonaan uudella nykyaikaisella puhdistamolla. Uuden puhdistamon jätevesien purkupaikka säilyy nykyisenä eli käsitellyt jätevedet johdetaan Kissanojan kautta Vantaanjoen keskiosaan.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamista:

Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon korvaamiseen uudella puhdistamolla on varauduttu asemakaavassa. Voimassa olevan asemakaavan mukaan uuden puhdistamon rakentaminen on asemakaavan mukaisesti mahdollista nykyisen puhdistamon itäpuolella. Alueella on vireillä Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavan muutos, joka on ehdotuksena nähtävillä 7.4.- 9.5.2022. Kaavaehdotuksessa on säilytetty voimassa olevan asemakaavan mukainen tontti jätevedenpuhdistamoa varten.

Ilvesvuori pohjoisen II asemakaavamuutosehdotuksen mukaan alueen hulevesiä tulee viivyttää ja ne tulee johtaa viivytysrakenteisiin ennen niiden johtamista ulos tontilta. Edelleen hulevesien purkualueet tulee eroosiosuojata. Siirtoviemärin sijoittamismahdollisuus on otettu huomioon Ilvesvuori pohjoisen II asemakaavamuutoksessa.

Siirtoviemäri nykyiseltä Kirkonkylän puhdistamolta Klaukkalan puhdistamolle tai HSY:n verkostoon on osoitettu Klaukkalan osayleiskaavassa ohjeellisena/vaihtoehtoisena linjauksena. Kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksessa on vastaavasti osoitettu siirtoviemärivaraus ohjeellisena/vaihtoehtoisena linjauksena.

Nurmijärven kunnalla ei ole huomautettavaa Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon tehostamista koskevasta hakemuksesta.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto